Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
5 maj 2004

Kära vän!

Den här veckans förbönsämne handlar om pastorer och diakoner, som kommer att ordineras om ett par veckor, vid kyrkokonferensen i Västerås.

Rune W Dahlén, som håller kontakt med ungdomar som är intresserade av tjänst i Missionskyrkan, skriver:

I kyrkokonferensen kommer 14 eller 15 pastorer att ordineras, liksom sex diakoner. Tre pastorer har valt att gå över till Svenska Missionskyrkan från andra samfund, och de kommer att välkomnas in i vår pastorskår i anslutning till ordinationsakten. Det blir alltså en ovanligt stor skara vid knäfallet på lördagskvällens sändningsgudstjänst detta år.

De flesta har fått tjänst i församlingar och kommer att börja vid olika datum i sommar eller tidig höst. Förväntningarna är stora i församlingarna och förhoppningarna är minst lika stora hos de blivande medarbetarna. Vår bön är att de som ordineras och välkomnas skall få vara till stor välsignelse i vår kyrka under många år framöver.

För det internationella arbetet har vi flera missionsarbetare och korttidsvolontärer som är villiga att gå in i olika tjänster i systerkyrkorna. Välkomnande och sändning av dessa sker på konferensens avslutningsgudstjänst söndag fm.

För de ungdomar som vill göra en internationell erfarenhet och samtidigt fördjupa sig i sin kristna tro, så inbjuder vår systerkyrka i Ecuador till en lärjungaskola "Apostlagärningarna 29" under hösten. Undervisningsspråk är svenska och spanska. Mer information finns på missionskyrkans hemsida. Klicka på länken nedan så kommer du dit.
http://www.missionskyrkan.se/templates/Page.aspx?id=3723

Med bön inför årets kyrkokonferens och riksmöte, som är tillsammans med baptister och metodister.

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Missionsföreståndarval
Missionsföreståndaren är Svenska Missionskyrkans andliga ledare och främsta företrädare. Inför valet av ny missionsföreståndare ber vi om vishet och Guds Andes ledning för kyrkostyrelse och kyrkokonferens.

Pastorer och diakoner
Under den kommande kyrkokonferensen kommer pastorer och diakoner att ordineras för tjänst i Svenska Missionskyrkan. Idag ber vi för dem och deras första tjänst i församlingar runt om i landet.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan