5 juni 2010

Kära missionsvän!

Sent omsider kommer den här veckan ett brev gällande Missionskyrkans internationella arbete. Vi har haft en intensiv period med kyrkokonferens och besök av utländska gäster m m.

Igår reste missionsföreståndare Edi Diafwanankana tillbaka till Kongo Kinshasa efter att ha varit i Sverige ett par månader. Han har bl a haft tid för studier och församlingsbesök och deltog vid vår kyrkokonferens. Han är tacksam för tiden i Sverige och hoppas på fortsatt starkt utbyte med Sverige. Han ser många utmaningar både i vårt land och i sitt eget land, där han bl a är oroad över den nedgång han ser gällande spridningen av evangeliet, att en del av medarbetarna pga ekonomiska och andra svårigheter tappat glädjen i arbetet. Han ber därför om fortsatt stöd och förbön för Kongo. Den här veckan ber vi därför särskilt att den evangelisationskampanj som planeras i augusti med svensk medverkan, får bli till uppmuntran och välsignelse.

Den här veckan har 300 personer från 60 länder varit samlade till Missionskonferensen Edinburgh 2010 med temat ”Att vittna om Kristus i dag”, med anledning av att det just i dagarna är hundra år sedan den epokgörande missionskonferensen i Edinburgh 1910. Då reste framför allt västerländska protestantiska missionärer till Skottland för att samordna resurserna för att vinna världen för Kristus ”i vår generation”. Nu är den världsvida kyrkan starkast i Asien, Afrika och Latinamerika, medan vi i Europa har mycket att lära av våra vänner i Syd.

En av de många deltagarna på konferensen kommer från Church of Pakistan, som Missionskyrkan samarbetar med. När Dagen-medarbetaren Håkan Arenius frågar den numera pensionerade biskopen Manu Rumalshah vad han drömmer om vad Edinburgh 2010 ska få betyda för den kristna kyrkan, talar han om ”en ny injektion att leva ut det kristna evangeliet på platser där vinden blåser het och sträng”. Han tänker på sitt episkopat i de otillgängliga gränstrakterna mot Afghanistan dit alla nu avråds från att resa för att det är för farligt.
- Också kyrkans folk stannar hemma, säger biskopen. Men om inte Paulus hade vågat sig in i farliga områden hade kanske ingen av oss hört evangeliet. Det kostar på att vara en kristen i den här delen av världen.

Be för allt vårt missionsarbete och att konferensen i Edinburgh får bidra till att stärka missionen i alla våra kyrkor!

Bertil Svensson
missionssekreterare

Läs hela brevet och sätt upp det på anslagstavlan »

 


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan