Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

5 januari 2007


Kära missionsvän!

Med stor tacksamhet och glädje sänder jag årets första veckobrev med tillönskan om ett Välsignelserikt 2007!

I vår kyrka har många missionsgudstjänster hållits under advent och jul och i samband med trettondagshelgen är vi inne i slutspurten av insamlingen för vårt internationella missionsarbete.
Vi ber om goda offer och att kallelsen till mission får vara levande i våra församlingar.

En av höjdpunkterna i vårt internationella missionssamarbete 2006 var missionsföreståndarsamlingen i Kina i april månad, då ledare för systerkyrkorna inbjudits av kyrkan i Hubeiprovinsen till samtal och bön och för att få inblick i de kristnas situation i Kina. Vi besökte bl a martyrdistriktet i Macheng / Songpu där några av våra missionärer, för mer än hundra år sedan, blev martyrer för sin tro. Nu finns församlingar i området och systerkyrkorna ber för arbetet och stöder ett kyrkbygge i Macheng.

En annan av förra årets höjdpunkter i gemenskapen med systerkyrkorna var evangelistkonferensen i Göteborg under pingsthelgen, då evangelister från ett 15-tal systerkyrkor var närvarande för att utmanas och uppbyggas av varandra, med temat ”I den Helige Andes kraft”.
Systerkyrkornas utmaningar och bidrag till oss i arbetet i Sverige är viktig, men också – och inte minst – den Helige Andes kraft i våra liv och vår kyrka.

”I Jesu namn vi börjar ännu ett Nådens år…” sjunger vi i en psalm. Det är också Han som säger ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni skall vittna om mig … ända till jordens yttersta gräns”. Låt oss ta löftet till oss om att Jesus Kristus går med oss och han ger oss, genom sin ande, kraft att utföra missionsuppdraget även under 2007!

Det finns många utmaningar inför det nya året. En av dem är Kongo Kinshasa, som under 2006 framgångsrikt för första gången på över 40 år genomförde demokratiska val bl a till presidentposten. Trots stor oro före, under och efter valen lyckades man genomföra dem även om en del incidenter inträffade. Men många människor har bett och ber för Kongo och det finns nu en försiktig optimism inför framtiden.

Kyrkor och enskilda organisationer har en viktig roll att spela för utvecklingen i Kongo. Därför är det med stor glädje som Evangeliska samfundet i Kongo och Svenska Missionskyrkan firar 125-årsjubileum i Matadi nästa vecka, den 12-14 januari. Jubileet hålls med anledning av den förste svenske missionärens ankomst till landet. Sedan har hundratals missionärer från Missionskyrkan arbetat i landet, något som uppmärksammas, inte bara som ett historiskt faktum med medverkan av 1000-tals kongoleser och flera systerkyrkor och den svenske ambassadören i Kinshasa, utan också som ett avstamp inför ett fortsatt starkt svenskt engagemang för Kongo och utvecklingen i Afrika.

Kongos folk ropar om fred, försoning och rättvisa. Man vet att allt detta finns hos Gud och därför är kyrkorna fyllda av människor och stora förväntningar finns inte bara på Gud, utan Hans representanter på jorden: kyrkorna och dess ledare. Därför arbetar vi tillsammans för fattigdomsbekämpning, vi hjälper till med utbildning, sjuk- och hälsovård (särskilt Hiv/aids), demokrati, respekten för mänskliga rättigheter och mycket annat. Tack för att ni under missionsgudstjänsterna och privat särskilt ber för samlingen nästa vecka i Matadi!

Under våren kommer Kongo att särskilt uppmärksammas på olika håll i vårt land med anledning av de 125 åren av svensk närvaro. Vi återkommer med mer information.

Så vill jag avsluta med ett glädjebud gällande det praktiska arbete som många församlingar är engagerade i, nämligen sändandet av material till Kongo (se notisen längre ned).

Utöver de förbönsämnen som finns i vår Förbönskalender är Kongo Kinshasa ett viktigt böneämne under helgens missionsgudstjänster. Tack för din delaktighet i offer och förbön!

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------------------------------

Container äntligen framme i Kongo Brazzaville

Containern som skeppades från Göteborg till Pointe-Noire den 26 juni har äntligen kommit fram. Den kom ur tullen i Pointe-Noire i början av september. Därefter har godset varit lagrat på Suéco i väntan på transportmöjlighet mellan Pointe-Noire och Brazzaville.

- Efter diverse krångel, urspårningar och översvämningar, har jul(i)containerns innehåll kommit till ASUdh:s lagerlokaler, skriver Bertil Åhman.

Innehåll: Sjukvårdsutrustning (4 sjukhussängar, operationsbord, undersökningsbritsar, instrument, förband, lakan etc), fotbollsutrustning, babykläder, tyger och symaterial, el-motorer, blåsinstrument, kylskåp, verktyg, dator, husgeråd, biodlingsutrustning och mycket mera.

------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2007

Tacka Gud!
Det gångna året har inneburit många viktiga satsningar och utmaningar för vår kyrka.
Tacka Gud för stor välsignelse och be om glädje och inspiration att gå vidare in i ett nytt år!

7 Januari 
Kyrka i Vilshärad
Visionen av en församling med Strandgårdskyrkan som bas växer sig starkare. En lokal arbetsgrupp arbetar med visionen och redan har aktiviteter startats för att skapa kontakter med människor i närområdet. Be för detta arbete och för dem som står i ledningen för det.

Ecuador
Sedan några månader arbetar pastor David Lomas i församlingen i Montecristi, en plats där många svenska missionsarbetare arbetat. Be för församlingen och David och hans hustru Eva, med barnen Benjamin och Rebecka, och deras gemensamma missionsarbete.

14 januari
Växtkraft – SMU vill bli fler
SMU vill med projektet Växtkraft satsa på att rekrytera fler medlemmar. På så sätt kan vi föra budskapet att Jesus Kristus är Herre vidare till fler och också ge fler barn och unga en meningsfull fritid och en plats att växa på. Be för denna viktiga SMU-satsning.

Nicaragua
Moravakyrkan i Nicaragua växer snabbt inom de etniska grupper den betjänar, främst på Atlantkusten. En av kyrkans allra viktigaste uppgifter är att fostra den majoritet av dess medlemmar som är barn och ungdomar. SMU deltar genom ett aktivt ungdomsutbyte. Be för kyrkan och dess ledare.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan