Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission, vecka 36 - 2003

4 september 2003

Kära vänner!

Vi har haft litet problem med utsändandet av veckobreven, vilket vi beklagar. Vi arbetar för att få bättre rutiner och hoppas på förståelse för att det kan ta litet tid. Samtidigt vill vi uppmuntra er alla att komma med synpunkter på upplägget, både innehållsligt och tekniskt.

Mission handlar om kyrkans uppdrag i hela världen. De internationella kontakterna är livsnödvändiga för kyrkan. Just nu kommer jag direkt från en sändningsgudstjänst vi hade i kapellet på vårt Utbildningscentrum på Lidingö. Volontärerna som utbildats några veckor och deltagarna i Missions- och U-landslinjen, som vi skrev om i ett tidigare veckobrev, är på väg ut i olika delar av världen.

Samtidigt har vi fått besök i Sverige från representanter för olika systerkyrkor. Förre missionsföreståndaren Nyambudi Mulunda Duma och hans hustru Julienne Kukangisa, den ansvariga för arbetet bland kvinnor och familjer, i Evangeliska samfundet, har kommit från Kongo Kinshasa. De är på ett tre månader långt besök i Sverige för att inspirera och utmana våra församlingar i vårt gemensamma missionsarbete. Båda är pastorer och talar utmärkt svenska efter studier på Teologiska Seminariet på Lidingö för drygt 30 år sedan.

Leighton Zarria, som arbetar vid Förbundskyrkans radiostation i Ecuador, har via ett stipendium från Södra Vätterbygdens folkhögskola fått möjlighet att fortbilda sig i information och media under ett år. Samtidigt är Leighton villig att besöka svenska församlingar och SMU-grupper för att berätta om radion och kyrkans arbete i Ecuador.

Om någon församling eller SMU-grupp vill ha besök av någon av dessa personer, är ni välkomna att höra av er till Missionskyrkans expedition, tel 08 - 15 18 30, eller direkt till undertecknad via mail.

Samtidigt ska vi naturligtvis nämna om familjen Nsumbu, som i somras hälsades välkomna för ett kontaktskapande arbete i Stockholmsområdet, utifrån Tensta missionsförsamling. Vi hoppas att familjen Nsumbu kan vara i Sverige under en 3-årsperiod.

Förra veckobrevets stora nyhet handlade om den stora fredsmanifestationen i Kongo Brazzaville, där en tredjedel av landets befolkning deltog. Visst är det märkligt att inga svenska medier nappat på den nyheten, som borde ligga på alla dagstidningars förstasida! Men de stora nyhetsbyråerna var naturligtvis inte där!

Det var dock redaktionen för Le Chemin, Sändarens motsvarighet i Kongo. Så här skriver en av de ansvariga, Raymond Bitemo, i ett pressmeddelande som skickats ut via de ekumeniska organen i Afrika:

Ingen kunde ana att i denna enorma folksamling befann sig också den person som under inbördeskriget i Pool skulle komma att betraktas inte bara som folkets fiende nummer ett för landsbygdsbefolkningen i hans egen trakt, utan också den trolige upphovsmannen till det attentat som gjordes i Mindouli i november 1998 mot en delegation på sex män utsända av Kyrkan för att medla mellan rebeller och regeringsmakten. Till allmän förvåning trädde den ökände Bakana, alias "Vital" som han ofta kallas, fram inför altaret som "den störste krigaren i maktens sold och som dödat många av sina landsmän". Hans bekännelse som åtföljdes av en bön om förlåtelse fick tusentals personer att börja gråta av rörelse och bland dem hundratals, ja kanske tusentals människor vars familjer drabbats av denna unge mördare.

Direkt efter detta kom en annan man fram, en man som överlevt de brott som den tidigare just bekänt. Denne man ville i sin tur bekänna sin hämndplan som han svurit att genomföra mot Vital vid första lämpliga tillfälle. Gripen av den Helige Ande ville också han avge sitt vittnesbörd om vad som hänt och offentligt be om förlåtelse för sin avsikt att hämnas på Vital, såväl inför den han velat döda som inför hela kyrkan. Detta beviljades av Guds folk under stor rörelse med många tårar.

"Gud var med i Linzolo", sade pastor Alphonse Mbama, den Evangeliska Kyrkans ledare, med stor kraft och det var också han som offentligt gav Vital förlåtelse, denne Vital som varit nära att döda Mbama själv 1988 efter det att han tagit hans tjänstebil några mil från Brazzaville då han återvände från en predikoresa.

Veckans förbönsämne handlar bl a om Indien. Samtidigt är det intressant att det svenska förbönsämnet gäller Färjestaden, det pionjärarbete som Hindustani Covenant Church i Indien stöder. I samband med kyrkokonferensen i maj månad lämnades en större gåva till detta pionjärarbete via Svenska Missionskyrkan.

Missionen och förbönen är ömsesidig.

Med varma hälsningar!

Bertil Svensson

missionssekreterare

-------------------------------------------------------------

Förbönsämnen:

Färjestaden

Pionjärarbetet i Färjestaden stöds av föreningen Brofästet med representanter från olika församlingar och samfund. Från 1 september finns pastor Erling Andersson med i detta arbete på halvtid. Vi ber för teamet i Färjestaden och alla deras kontakter med unga och äldre.

Indien

Vår systerkyrka i Indien arbetar med många sociala projekt. En lägenhet i Pune används som resurscentrum för aktiviteter riktade mot barn, ungdomar, tonårsflickor och kvinnor. Vid ett rehabiliteringscentrum i Supa kommer alkoholmissbrukare att få hjälp genom olika aktiviteter och medicinsk hjälp. Vi ber om Guds välsignelse i detta arbete.

-----------------------------------------------

En länk till det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan