Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission
4 november  2004

Käre vän!

Vi är inne i Allhelgonaveckan och vi minns de som gått före oss. Inom Svenska Missionskyrkan har vi den här veckan tagit avsked av Gösta Hedberg, en av våra tidigare missionsföreståndare som begravdes i måndags. Idag har vi tagit farväl av Gunnar Kristiansson, tidigare Japanmissionär och yttre missionens sekreterare. Båda dessa personer har fått betyda oerhört mycket för många i vårt land och i andra länder och vi har fått hälsningar från systerkyrkor och människor som tackar Gud för deras livsgärning. Så utmanas vi alla att troget arbeta vidare i vittnesbörd och tjänst.

Idag har vår Asiensekreterare Fredrik Fällman disputerat på sin avhandling om kulturkristna i Kina, en grupp intellektuella som kommit fram till en kristen tro. Även om de inte är aktiva inom kyrkan har de kommit att betyda en del för acceptansen av kristen tro i Kina. Tidigare har kristen tro betraktats som en utländsk religion, men mer och mer upptäcker människor i Kina idag kristendomens relevans och Kina har idag fler kristna än de flesta andra länder i Asien (troligen 40-50 miljoner), men det inte finns några riktigt tillförlitliga officiella siffror.

I lördags firade Bisi Kongo, en sånggrupp bestående av kongoleser boende i Sverige, 5-årsjubileum. De började för fem år sedan resa runt i missionsförsamlingar för att sprida glädje genom kongolesisk sång och musik. Samtidigt informerar de om och engagerar människor för Kongo. Under de senaste åren har de besökt inte mindre än 47 församlingar. Vi behöver många sådana ambassadörer för missionen och systerkyrkor världen över.

På lördag invigs Gothia Cup Village i Brazzaville. Arbetet med fotbollen som en metod att nå ut med budskapet om fred har pågått i över ett år och nu är fotbollsplanerna (3 st) i Mfilou klara, en inhägnad har gjorts och en klubbstuga har byggts. Representanter för Missionskyrkan och BK Häcken finns på plats i samband med invigningen tills m många kongoleser.

Våra nya volontärer Linda Jansson och Olle Härdne berättar på vår hemsida, www.missionskyrkan.se/gothiacup att för att underlätta för barn som har lång resväg till träningen kan deltagarna nu också träna vid någon av de tre annexen som ligger i olika stadsdelar av Brazzaville. Ett finns i Mansimou, ett annat i Mikalou och det tredje i Ouenze. Annexen har skapats for att inte gynna en viss stadsdel, utan ge barn från hela Brazzaville möjlighet att vara med.

Förberedelserna inför invigningen den 6 november är många. Barnen tränar akrobatiska övningar och på att paradera in på området under musik - allt för att invigningscermonin ska bli så festlig som möjligt. Vi ber för detta viktiga arbete bland barn och unga i Brazzaville.

Ett annat av våra förbönsämnen är pionjärarbetet i Klarälvsdalen i Värmland. En rapport säger att "Det finns en målmedvetenhet att försöka kommunicera evangeliet lokalt. Allt ifrån Klarälvdalskvällar med låg tröskel, studiecirklar i livsåskådning till att finnas med på fritidsgårdar och öppna kaféer. Man har också ett klart fokus på att göra Jesus känd, trodd och efterföljd. Nog sjuder det av hoppets tecken i Klarälvdalen."

Distriktsföreståndare Roland Brage berättar vidare att i somras invigde man ett café bredvid missonshuset i Sunnemo. Kommande helg har man "afternoon te". Det är fantastiskt vad de förmår!
I höst har också tre av församlingens medlemmar börjat distriktets lekammantubildning.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
----------------------------------------------

Förbönsämnen

Klarälvdalen
Församlingarna i Klarävdalen arbetar vidare långsiktigt för att bygga relationer till människor i olika åldrar. Vi ber om Guds ledning för dem som står i ledningen för detta projekt och för de lokalt ansvariga församlingsledarna.

Team Våga tro
Efter sommarens erfarenhet av evangelisation på Öland vill vi nu gå vidare med att ge möjlighet till att forma några team som kan arbeta på strategiska platser. Vi ber om Guds ledning i planeringen för det kommande året.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Svenska Missionskyrkan