Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

4 mars 2006

Kära missionsvän!

Vi lever nu i fastan, en tid då kristna på olika sätt förbereder sig inför påsken, den största och kanske viktigaste högtiden för den kristna kyrkan. I Latinamerika firar man Karneval innan fastan, med några extra festdagar.

Just dessa dagar inbjuder Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador till sin årshögtid. Vi har de senaste veckorna uppmanat till förbön för denna årshögtid, då beslut skulle tas i viktiga ledarskapsfrågor. Virgilio Delgado, som aviserat att han ville avgå efter 12 år som missionsföreståndare, uppmanades att fortsätta ytterligare en två-årsperiod, enligt rapporteringen nedan vi fått från Ecuador. Vi tackar Gud för årshögtid och vi ber för dem som valts att stå i kyrkans ledning under ytterligare några år.

Sedan förra veckan har det varit oroligt i provinsen Napo, Ecuador. Konfrontationer har förekommit mellan folket och militären i Baeza. Hundratals människor har rest till området från Tena, el Chaco och andra ställen för att protestera mot regeringen. Folket i Amazonasregionen är frustrerade över situationen i regionen och begär att få utbetalt de utlovade pengarna till fortsatt vägbygge och bättre vattentillförsel. Det finns flera skadade, bland annat en ung kille som är medlem i en av församlingarna i Evangeliska Förbundskyrkan. Han ligger på sjukhus med skottsår i benet.

Pastor Obed Zarria är mycket orolig för den uppkomna situationen och ber om förbön.

Vi ber också för övriga förbönsämnen längre ned i vårt brev, liksom för de två volontärer som på inbjudan av SMU har kommit till Sverige från Evangeliska kyrkan i Kongo: Fraichisse Matsounga och Elgie Samba.

Slutligen vill vi informera om Jerusalemsdagen i Stockholm nästa lördag.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------------

Årskonferens i Ecuador

Förbundskyrkan i Ecuador höll sin årskonferens under den gångna helgen (som är Karneval i Latinamerika). Årskonferensen hölls på kyrkans lägergård utanför staden Santo Domingo. Pastor Fernando Aguilar, som varit ordförande i kyrkans Pastorsråd berättar på telefon att konferensen lyckades lösa en hel del svåra frågor i enighet och samförstånd.

Förbundskyrkans president, Virgilio Delgado, hade undanbett sig återval, men efter påtryckningar ställde han upp igen och fick förnyat förtroende. Därmed påbörjas hans trettonde år som president/missionsföreståndare.

En av Förbundskyrkans tidigare missionsföreståndare under många år, Wilfrido Velásquez, blev åter invald i styrelsen, nu som sekreterare.

För första gången blev två kvinnliga pastorer invalda i Förbundskyrkans Pastorsråd, Petita Palma från Guayaquil och den svenska missionsarbetaren Marie-Louise Lindahl. Rådet har en viktig uppgift att arbeta med pastorsfrågor och med situationen i församlingarna.

Under senaste året har Svenska Missionskyrkan och Förbundskyrkan i Ecuador arbetat med ett förslag till nytt samarbetsavtal mellan de båda kyrkorna. Man kom dock inte till beslut i denna fråga under årskonferensen, utan den nya styrelsen får arbeta vidare med avtalet och relationen till systerkyrkorna.

En annan viktig fråga som diskuterades gäller kyrkans relation till Anderson-stiftelsen, som driver skolor i Quito och Ibarra. Förbundskyrkan i Ecuador har bett systerkyrkorna i USA och Sverige att medla i konflikten mellan kyrkan och företrädare för stiftelsen, något som vi från bägge håll bejakat.

Bertil Widén

--------------------------------------------------

Jerusalemsdagen

Lördagen den 11 mars 2006

Jerusalem
En stad för två folk och tre religioner
En dröm eller verklighet?

Plats: Oscarskyrkans församlingsal, Stockholm

Anmälan senast 28 februari till
anne.svensson@svenskakyrkan.se
Kostnad: 150 kronor

Arrangörer: Ekumeniska Palestina nätverket och Stockholms stift

------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

5 mars
Färjestaden
Församlingsplanteringen i Färjestaden börjar ta form för att grunda en ekumenisk församling ”Brofästet”. Be om vishet och välsignelse för ledningsgruppen och de som vill vara med i detta nya arbete.

Kina
Den kristna församlingen i Kina växer ständigt och nya kyrkor byggs. Behovet av pastorer är stort för alla de nya församlingar som växer fram. Be för dem som studerar vid de teologiska skolorna och deras lärare. Vi ber särskilt för Zhong Nans Teologiska Seminarium i Wuhan, som Missionskyrkan stöder.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan