Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
4 mars 2004

Käre vän!

För ett par veckor sedan besökte Missionskyrkans och SMU:s gemensamma Europagrupp vårt grannland Estland, för att planera gemensamma missionsinsatser, som en uppföljning av det samarbetsavtal som finns sedan några år mellan Missionskyrkan och samarbetskyrkan i Estland. Bertil Widén ger några glimtar om vad som är aktuellt i missionssamarbetet.

Igår kom två ecuadorianer till Sverige, som ett led i ett ömsesidigt utbyte av volontärer. SMU skickar sedan några år volontärer för att ge stöd till församlingarnas arbete bland barn och unga i Ecuador. Nu är de första "returvolontärerna" här, Rubén Darío Vaquero, från Chaco och Luis Cedeño, från Guayaquil. De kommer att vara i Sverige under 6 månader, mestadels på Västkusten och främst i Sävedalens missionsförsamling. Vill du ha kontakt med dem är du välkommen att höra av dig till SMU.

Den här veckans två förbönsämnen har med varandra att göra. Det handlar om missionsarbetet i Indien och i Färjestaden. Samtidigt som vi i Sverige offrar och ber för arbetet i Indien, så offrar och ber man i Indien för pionjärarbetet i Färjestaden.

Vi påminner också om att det nu på fredag är världsböndagen. Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Rundabordssamtal i Estland

För tredje gången har representanter för Svenska Missionskyrkan/SMU och Estniska förenade kyrkan av evangeliskt kristna och baptister mötts till rundabordssamtal.  Vi möttes denna gång på kyrkans teologiska seminarium i Tartu.

Först konstaterades att utbytet mellan de båda kyrkorna är omfattande. Det finns många vänförsamlingskontakter. Seminariet i Tartu och Teologiska Högskolan i Stockholm  har haft lärarutbyte. Pastorer från Estland har gått på fortbildning i Sverige. Kurser om socialt arbete har genomförts i Estland. Gatubarnsprojektet i Tallinn har fått stort stöd från Sverige.

Från svensk sida ville vi denna gång berätta utförligt om våra behov och svagheter som kyrka och ungdomsorganisation. På färjan över Östersjön sammanställde vi frågor som vi kämpar med i vårt sammanhang, i syfte att få vår systerkyrka i Estland att se hur deras gåvor kan vara till hjälp för oss. Detta upplägg väckte en del förvåning, men togs emot med stort allvar. Alltid kan vi bedja för varandra, och på många sätt kan män och kvinnor från Estland ge oss nya perspektiv på vårt arbete i Sverige.

Denna gång gällde också samtalen tanken på att gemensamt gå vidare i mission i Ryssland. Evangelist Jan Erixon var med och berättade om arbetet i Ural, kring staden Jekaterinburg. Där finns också en historia om svenska missioninsatser i det förgångna. Kyrkan i Estland har ett livligt missionsintresse och seminariet i Tartu planerar för utbildningar inom detta område. Här finns stora möjligheter att samarbeta och samordna. Frågan togs också upp om att fånga unga människors missionsintresse, att ge tillfälle till både studier och missionspraktik, kanske i relation till arbetet i Ryssland.

Representanterna för SMU hade egna överläggningar med sin estniska motpart. I Estland är det mycket aktuellt med sport som en metod inom det kristna ungdomsarbetet. Det ger möjligheter till utbyte med Sverige, med ledarträning, inspirationsarbete och strategiskt tänkande.

Den sociala stiftelsen Vännens Hand har just nystartat sitt gatubarnsarbete i egna renoverade lokaler i Tallinn. Många olika organisationer i Sverige har hjälpt till. Från Missionskyrkan förmedlas stöd från givare till den dagliga verksamheten. Olika utbildningar i socialt arbete har genomförts under de senaste åren. Det beslutades att både ta initiativ till att människor inom kyrkan med diakonalt intresse möts för att tala om kyrkans uppgift på detta område och att ordna ett möte i Sverige för de olika organisationer och församlingar som stöder det sociala arbetet i Estland.

Under dagarna i Tartu gjordes en utflykt till Antsla, en liten by inte långt från gränsen till Lettland. Där fanns för några år sedan en församling med några få medlemmar. En pastor blev sänd dit utan att förvänta sig att kunna leva av pastorsjobbet. Han fick arbete som lärare och hade därmed ekonomin någorlunda tryggad. Han utmanade den lilla församlingen till stordåd och man har nu en vacker nyrenoverad kyrka och ett omfattande arbete bland både barn och vuxna.

Det ges inga lätta segrar i det kristna arbetet i Estland. Men i Antsla fick vi en vink om att även en liten församling kan växa och bli en faktor att räkna med i samhället, bland barnen, inom diakonin. Det var ett exempel som utmanade oss besökande svenskar till en större tro på Guds Rikes kraft mitt i svagheten.

Bertil Widén
Vik. Europasekreterare
--------------------------------------------

Förbönsämnen

Färjestaden
Pionjärarbetet i Färjestaden utvecklas positivt och många nya kontakter skapas, inte minst bland ungdomar. Vi ber för pastorn, Erling Andersson, och för pionjärteamet, men också för de troende i Färjestaden som vill vara med och ge sitt stöd till detta arbete.

Indien
Vår systerkyrka i Indien har ett verkligt missionsintresse. Det visar sig bland annat genom att de stött pionjärarbetet i Färjestaden genom ett missionsoffer! Vi tackar Gud för deras kärlek till arbetet i Sverige och vi ber om Guds välsignelse i deras missionsarbete i Indien.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan