Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
4 juni 2004

Käre missionsvän!

Vår Afrikasekreterare rapporterar i veckans brev om nya evangelisationssatsningar i Kongo Brazzaville. Vi innesluter Evangeliska kyrkan i våra förböner, gällande det och den stundande synoden, årskonferensen, med bl a val till ny missionsföreståndare.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville planerar nya evangelisationssatsningar

Under några dagar i mitten på maj besökte Nils-Erik Persson (Missionskyrkans nye biståndshandläggare) och jag Kongo Brazzaville. Vi samtalade under två dagar med kyrkans ledning och de olika departementen. I första hand hade vi en diskussion om de olika projekt som den Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville (EEC) genomför i samarbete med Svenska Missionskyrkan men också om den evangelisationssatsning som EEC räknar med att starta inom den närmaste tiden.

EEC är en kyrka med ett stort antal medlemmar. Uppgifterna varierar mellan 100.000 och 140.000 medlemmar. Merparten av församlingarna finns i mellersta och södra delen av landet, framför allt kring de två stora städerna Brazzaville och Pointe Noire.

Både kyrkan och kyrkans ungdomsorganisation (JEEC) planerar nu för evangelisationssatsningar i framför allt de norra delarna av landet. Det är här fråga om pionjärevangelisation. Både det Norske Misjonsforbundet och Svenska Missionskyrkan är beredda att stödja EEC i detta viktiga arbete. Bland annat kommer evangelist Carl-Olov Hultby att åka till Kongo-Brazzaville för att under några veckor i höst arbeta tillsammans med kongolesiska pastorer och evangelister.

JEEC planerar också evangelisation i redan etablerade församlingar för att stärka den kristna identiteten. I Kongo-Brazzaville har det under de senaste åren uppstått ett stort antal sekter. En hel del medlemmar från EEC, inte minst ungdomar, har vänt sig till dem. Dessutom lär flera ledare för sekterna komma från EEC:s led. Ungdomsorganisationen menar att många medlemmar måste få bättre grundkunskaper i Bibeln och vad den kristna tron egentligen står för och innebär, man vill alltså stärka den kristna identiteten framförallt hos ungdomarna. JEEC lanserar därför något som man kallar Sabbat-service. Det innebär att en ung människa under en tid kommer att gå in i en församlings verksamhet för att bland annat vara ett stöd i arbetet med att stärka den kristna identiteten.

EEC kommer att hålla sin synod, kyrkokonferens i slutet av juli. Många viktiga frågor ska då tas beslut om. Den kanske allra viktigaste frågan är vem som ska leda EEC under de kommande fyra åren. Nuvarande missionsföreståndaren Alphonse Mbama har varit kyrkans högste ledare under många år. Han ställer upp för omval för ytterligare en period, men utmanas i dagsläget av två personer: vice missionsföreståndaren Albert Tetsi och Mberi Jacques, Plateauförsamlingen i Dolisie.

Lars-Olov Karlsson
Afrikasekreterare
----------------------------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Uppdraget - Församlingen i världen
Den kristna församlingen är inte till för sig själv utan för alla dem som finns i dess närhet. Vi har kontakt med många som ännu inte kommit till personlig kristen tro. Vi ber för dem som vi denna vecka kommer att möta.

Kongo-Brazzaville
En viktig fråga för vår systerkyrka gäller evangelisationen i områden där endast ett fåtal kristna finns. Missionskyrkan sänder i höst en evangelist till Kongo för att dela erfarenheter om evangelisation. Samtidigt sänder Kongokyrkan en av sina pastorer för tre månaders arbete i några församlingar i Småland. Vi ber om Guds välsignelse i detta utbyte av medarbetare och tjänster.


-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan