Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission

4 juni 2003, vecka 23

Kära vänner,

Svenska Missionsförbundet har firat sitt 125-årsjubileum och Svenska Missionskyrkan sin första konferens. Förra veckan skedde det historiska namnbytet i samband med en jubileumskonferens som gav hopp inför framtiden.

Många utländska gäster har besökt Stockholm i samband med Missionskyrkans konferens. Vår egen tidning Sändaren har ett fylligt reportage från konferensen den här veckan. Igår infördes också en intervju med kaplanen vid det teologiska seminariet i Wuhan, Zhong Nan Theological Seminary, som vi i Svenska Missionskyrkan sedan lång tid stöder. Intervjun kan läsas på följande adress på internet:
http://www.dagen.com/nyheter/artikel.asp?ID=39276

I samband med kyrkokonferensen hälsades missionärer välkomna hem efter fullbordad arbetsperiod utomlands. Vi fick också vara med och sända missionsarbetare och volontärer till tjänst i andra länder. För första gången kunde konferensen också hälsa en pastorsfamilj från Kongo Kinshasa, familjen Nsumbu, välkommen till Sverige. De ska bl a arbeta i Tensta missionsförsamling. Vi gläds över att vi denna jubileumskonferens tydligt fick se en ny aspekt av missionen och att vi mer och mer ser systerkyrkorna som resurser i vårt eget arbete i Sverige. I samband med fredagskvällens festkväll i Konserthuset fick Svenska Missionskyrkan ta emot gåvor och hälsningar från systerkyrkorna, bl a stöd till pionjärarbete i vårt eget land.

Själv är jag nu tillbaka i Sverige efter några månader i Ecuador, tillsammans med delar av min familj. Jag är tacksam för den tiden och återkommer med en rapport i ett kommande veckobrev. Jag vill också här framföra ett stort tack till P-O Sveder Renklint, som på ett föredömligt sätt vikarierat för mig under den här tiden. P-O fortsätter nu och fördjupar kontakterna med vårt missionsarbete i Asien.

Med bön om välsignelse över Svenska Missionskyrkan och oss alla!


Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------------

Förbönsämnen:

Den Helige Ande
En förutsättning för en levande och växande församling är öppenhet för, och beroende av Guds Helige Ande. Vi ber att vår församling får vara kanalen för Guds Andes verk i vår bygd.

Kongo-Brazzaville
Den unga kyrkan i Kongo arbetar för att skapa goda relationer och en hållbar fred i landet, som under de senare åren lidit så mycket av inbördeskrig. Vi ber om vishet för de unga kristna i detta viktiga arbete.


Svenska Missionskyrkan