31 mars 2010


Kära missionsvän!

Påsken närmar sig och vi är inne i Stilla veckan, en vecka då kristna världen över samlas för att på ett särskilt sätt leva sig in i vår Herres, Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse. På många håll samlas man på långfredagen omkring "Jesu sju ord på korset" med meditationer omkring Jesu lidande och de sista ord han talade till sina lärjungar då och nu.

Denna vecka tillbringar jag i Indien, tillsammans med några medarbetare från Missionskyrkan och även tillsammans med 15 svenska ungdomar som deltar i lärjungaskolan Apg29 tillsammans med lika många indier. Vi möts till gudstjänster och samlingar gällande det omfattande utvecklingssamarbetet för ett rättvist samhälle.

Just nu pågår ett seminarium med ett 50-tal medarbetare i arbetet för hälsa, utbildning, miljö, fattigdomsbekämpning samt kvinnors och barns rätt. Medarbetare har kommit från ögruppen Andamanerna i sydöst, Goa i sydväst, Kashmir i norr, Orissa i öster + Gujarat, Karnataka och Maharashtra här i centrala Indien. Vi har samtalat om hur vi som kyrka kan tjäna de fattigaste och mest behövande människorna och hur vi i det sammanhanget, som nutida lärjungar kan visa på Guds kärlek till alla människor.

Under fastetiden har vi i Missionskyrkan särskilt uppmanat våra församlingar till bön och fasta för Svenska Missionskyrkan och för de frågor som är aktuella för oss som enskilda och som kyrka. Det handlar om vår kyrkokonferens och den nya kyrka vi vill forma tillsammans med baptister och metodister. När vi tänker på kyrkan och dess uppdrag i Sverige, då är det viktigt att ta in impulser från den världsvida kyrkan, exempelvis från Indien, men också från Afrika och Latinamerika. Här växer kyrkan genom starkt fokus på pionjärarbete på nya platser, men också genom det omfattande diakonala arbetet. HCC är en kyrka på frammarsch och vår uppgift den här gången är att samtala om hur vi ytterligare kan stödja HCC och bidra till att deras administrativa struktur kan bära allt det omfattande och ökande arbetet.

När vi samlas till gudstjänster i påsk står lidandet och uppståndelsen i centrum. Vi fortsätter att lida med och ge hopp till systrar och bröder i Chile och Haiti, som drabbats av jordbävningar de senaste månaderna. En hel del pengar har kommit in till Haiti, vilket vi är tacksamma för, men vi vill också förmedla stöd till Chile, via Förbundskyrkan i Chile som arbetar med humanitärt stöd till drabbade människor i Concepción med omnejd.

Kristus är uppstånden – ja han är sannerligen uppstånden!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare

Läs hela brevet som PDF och sätt upp det på anslagstavlan »


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan