Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
30 september 2005

Kära missionsvän!

Förra veckan var 200-300 medarbetare samlade till medarbetardagar i Immanuelskyrkan, Stockholm, som är viktiga tillfällen till möten mellan pastorer, diakoner och andra i Missionskyrkan. För oss på Missionskyrkans kansli är det också ett viktigt tillfälle att möta medarbetarna i vårt land. Vi får också möjlighet att informera om sådant som är på gång i vår kyrka.

Vid den missionsfrukost, som vi sedan flera år av tradition inbjuder till i samband med medarbetardagarna, hade vi i år glädjen att få presentera tillförordnade missionsföreståndaren Djema Matthieu ifrån Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville. Det var Djemas första besök i Europa och han fick, i samband med besöket i Stockholm, också tillfälle att möta övriga nordiska systerkyrkor som samverkar i Kongo. Vid vårt möte kom vi överens om en särskilt uppmaning om förbön för Kongo inför den kommande synoden, då ny missionsföreståndare ska väljas. Läs brevet nedan och bed för Kongo!

Huvudskälet till pastor Djemas besök i Europa var att till pastor ordinera Dieudonné Didier KIKABOU-KIA-MOUKALA, som pastor för den kongolesiska evangeliska gemenskapen i Frankrike (Communauté Evangélique Congolaise en France). Ordinationen skedde i söndags i Paris av Matthieu DJEMA, assisterad av distriktsföreståndaren i Pointe-Noire, Kongo, Celestin BISSILA och Jean YINDA MASSENGO.

För den kongolesiska gemenskapen och de protestantiska kyrkorna i Frankrike var det här en viktig händelse i den pastorala omsorgen om alla de kongoleser och andra fransktalande afrikaner som befinner sig i Europa som flyktingar eller invandrare.

Pastor Kikabou sänder varma hälsningar även till Sverige med tack för omsorg och förbön för kongoleserna i Europa. Han citerar särskilt två bibelställen som han hoppas kan vara riktningsgivande för hans tjänst: 2 Kor 12.5b-10 och Luk 14.13-14.

I det här veckobrevet påminner vi också om ”Ett dygn för missionsombud” på Utbildningscentrum för Lidingö andra helgen i november, liksom information om Nätverket Jubels utbildningsdagar i höst.

Slutligen: På söndag 2 oktober åker MUL-kursens 16 deltagare till Kina tillsammans med sina ledare. De kommer att besöka Hong-Kong, Wuhan med intilliggande orter, Nanjing, Xian och Peking. Under resan kommer de att möta kristna organisationer, lokala kyrkor, representanter för samhället, pastorer, församlingsmedlemmar samt det kinesiska samhället i all sin komplexitet. De får också tillfälle att ta del av kinesisk kultur, åka lokalbuss, gå på kinesiska muren, försöka göra sig förstådda utan att kunna kinesiska och mycket mer... Gruppen återvänder till Sverige igen den 1 november.
Vill du följa resan kan du gå in på www.ucl.se och klicka på Lidingö Folkhögskola.

Vi ber för Kongo, ungdomarna i Kina och övriga förbönsämnen i vår Förbönskalender.

Bertil Svensson
missionssekreterare
----------------------------------------------------

BE FÖR EVANGELISKA KYRKAN I KONGO BRAZZAVILLE!

Vice missionsföreståndaren i Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville (EEC), pastor Matthieu Djema, som efter pastor Mbamas död i våras fram till extrasynoden i december är den Evangeliska kyrkans ledare, har besökt Norden.

För Djema var det viktigt att möta företrädare för de nordiska kyrkorna, Svenska Missionskyrkan, Det Norske Misjonsforbund och Suomen Vapaakirkko. De nordiska kyrkorna har under de gångna hundra åren betytt mycket för Republiken Kongos befolkning och även idag, 45 år efter landets och kyrkans självständighet.

Betydligt fler än de som i formell mening är medlemmar i kyrkan berörs av den Evangeliska kyrkans arbete genom gudstjänster, barn- och ungdomsarbete och socialt arbete.

När Kongokyrkan nu står inför en extra-synod i december månad för att välja en ny missionsföreståndare efter pastor Mbama, som under 18 år var kyrkans ledare, så är det ett mycket viktigt val både för kyrkan och för landet. Mbamas roll som enande kyrkoledare under de gångna årens inbördeskrig visar på kyrkans inflytande och möjlighet att ge hopp åt kongoleserna.

Vi vill därför uppmana våra församlingar till förbön för Evangeliska Kyrkan i Kongo inför den stundande valsynoden.
- Bed om att rätt person utses till missionsföreståndare och att valet blir en enande faktor i kyrkan och landet!
- Bed om att Guds ande ska leda kyrkan och att man fortsatt får leva i väckelse och tjänst!

Stockholm den 23 september 2005

Bertil Svensson    
Missionssekreterare 
Svenska Missionskyrkan 

Eilif Tveit
Missionssekreterare Missionsdirektor
Det Norske Misjonsforbund 

Richard Brewis 
Suomen Vapaakirkko
-----------------------------------------------------

Ett dygn för missionsombud
12 - 13 november. Sista anmälningsdag: 14 oktober 

Välkommen att möta världen på Lidingö!
Vi inbjuder dig som är missionsombud eller med i en missionskommitté i en lokal församling till ”Ett dygn för missionsombud” på Utbildningscentrum Lidingö.
Under dygnet får du information om Missionskyrkans och SMU:s internationella arbete.
Du får möta människor som kan berätta hur det är just nu hos våra systerkyrkor, bl a MUL-kursens deltagare som varit i Kina.
Samlingen börjar lördag kl. 10.00 med kaffe och slutar söndag kl 14.00, efter lunch.
Kostnad för dygnet är 300 kr (endast mat) eller 600 kr (mat och logi).
Anmälan görs senast 14 oktober.
Skicka anmälan till Utbildningscentrum eller mejla till p-o.sveder.renklint@missionskyrkan.se
Ange namn, adress, tel, e-postadress samt om du vill ha bara mat eller både mat och logi. Ev allergier och annan övrig info är också bra om du anger i anmälan.
Mer info lämnas av P-O Sveder Renklint på tel 0730-48 27 89 eller p-o.sveder.renklint@missionskyrkan.se
Vägbeskrivning till Utbildningscentrum Lidingö finns på www.ucl.se Tel. 08-636 23 00  
-----------------------------------------------------

NÄTVERKET JUBEL INBJUDER TILL UTBILDNINGSDAGAR I HÖST!

För att bekämpa fattigdom krävs att de rika länderna aktivt verkar för rättvisare handelsregler, skuldavskrivning och mer och bättre bistånd. Nätverket Jubel inbjuder till utbildningstillfällen under hösten, med fokus på just dessa frågor.

Under dagen ges en aktuell bild av handel, skuld och biståndsfrågorna. Hur påverkar dessa strukturer möjligheten att bekämpa fattigdom, och vad skulle krävas för att uppnå millenniemålen? Vi diskuterar vad man kan göra som individ för att påverka och ger tips på hemsidor, böcker och material. En stor del av dagen ägnas också åt hur man som lärare eller folkbildare kan väcka intresse för och arbeta pedagogiskt med dessa frågor. Vi utgår då från Nätverket Jubels nya utbildningsmaterial Rätten till egen utveckling - om skulder och fattigdomsbekämpning.

Tid och plats:
Den 12 oktober på Forum Syd, i Stockholm kl 9.30- 16
Den 15 oktober på Forum Syd, i Stockholm kl 10.00 -16.30
Den 2 november i Sundsvall kl 9 -16. Lokal meddelas vid anmälan.
Den 16 och 17 november på Rättviks stiftsgård, från eftermiddag till lunch dagen därpå. Exakta tider meddelas vid anmälan.  

Kostnad: Utbildningsdagarna i Stockholm och Sundsvall är kostnadsfria, deltagarna bekostar sin egen lunch. Även i Rättvik är seminariet kostnadsfritt, övernattning och mat kostar ca 300 kr.

Anmälan senast 10 dagar innan respektive tillfälle till Nätverket Jubels samordnare, på e-post
sven.elander@forumsyd.se eller telefon 08-506 371 63.

NYTT UTBILDNINGMATERIAL
Nu finns ett nytt utbildningsmaterial, ”Fattiga länders skulder – hinder för utveckling”, som är anpassat för högstadie- och gymnasieelever, samt aktiva inom organisationer. Genom simuleringar och faktablad stimuleras eleverna/deltagarna till kunskap och förståelse om fattiga länders situation, och den roll som globala institutioner som Världsbanken och IMF spelar för fattiga länders utveckling. Simuleringarna kan användas var för sig eller i en serie. Materialet är tänkt för dig som är lärare eller folkbildare. I materialet ingår en handledning.
Beställ kostnadsfritt från Nätverket Jubel, e-post sven.elander@forumsyd.se eller telefon 08-506 371 63.
----------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005 - 2 oktober

Nya platser och miljöer
Vid kyrkokonferensen i Stockholm var många med i seminariet om församlingsplantering där frågan om nya platser för församlingar var aktuell. Be om vishet och öppenhet att finna dessa platser.

Estland
I sommar har en grupp svenska ungdomar samarbetat med ungdomar i den rysktalande delen av Estland och skapat kontakter med människor i alla åldrar för att vittna om Jesus. Be för dessa människor och den fortsatta kontakten med lokala församlingar i östra Estland.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan