Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
30 september 2004

Kära vän!

Den här veckan har flera medarbetare rest till Kongo-Brazzaville. Missionär Birgitta Åhman åkte i tisdags för att påbörja en ny arbetsperiod. Hennes man Bertil åkte redan i början av september. Bertil fortsätter med det humanitära arbetet och utvecklingssamarbetet via ASUdh och Åhmans kommer också att ge fortsatt stöd till den teologiska fakulteten i Mansimou.

I tisdags åkte också våra nya fotbollsvolontärer till Brazzaville, Linda Jansson, Tierp, och Olle Härdne, Örebro.

Dessutom åkte evangelist Carl-Olov Hultby till Kongo för att under några veckor besöka församlingar, pastorer och evangelister, som en del i ett utbyte mellan våra kyrkor gällande evangelisationsarbetet.

Vill du följa fotbollsvolontärernas arbete kan du gå in på Missionskyrkans hemsida. Klicka på länken så kommer du direkt dit: www.missionskyrkan.se/gothiacup

SMU:s volontärer, som för ett par veckor sedan åkte till Ecuador, Kongo-Brazzaville och Mellanöstern, kan du följa via SMU:s hemsida: www.smu.se

På Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/larjungaskola, kan du också genom brev följa lärjungaskolan "Apg. 29" i Ecuador, där 12 svenska ungdomar deltar under hösten tillsammans med ungdomar från Ecuador och Colombia.

Ytterligare en grupp svenska ungdomar besöker systerkyrkor och samarbetspartners. Det gäller MUL-kursen, med 16 ungdomar som läser om Mission-Utveckling-Lärande på Lidingö folkhögskola. De besöker under september-oktober Nicaragua och El Salvador. Följ deras upplevelser på www.lidingo.fhsk.se och klicka på den nicaraguanska flaggan.

När vi ändå hänvisar till olika hemvisor vill vi också hänvisa till "Alla folk"-konferensen i Jönköping i november. Mer info finns nedan samt på www.allafolk.se

Slutligen har vi glädjen att meddela att vi idag fått besked ifrån Sida om att drygt två miljoner beviljats i extrastöd till två utvecklingsinsatser i Indien och Nicaragua.

Det innebär att vi, tillsammans med vår egeninsats, kan stödja HCC med 2,2 miljoner kronor för ett utvidgat arbete med att ge befolkningen i Maharashtra vatten. Efter vårens torka gick vi in med en extraansökan till Sida. Samtidigt samlades 250.000 kr in, men ytterligare medel behövs till egeninsatsen. I det här fallet är det alltså så att vi står för 20% av den totala insatsen. 100 kr till vår insamling till vatten ger alltså ytterligare 400 kr i direkt Sida-stöd.

Det andra extrastödet vi fått idag är en komplettering till Moravakyrkans universitet i Puerto Cabezas. Det är en mindre ansökan på 300.000 kr, till vilken vi bidrar med 20%, dvs 60.000 kr. Medlen går till böcker i Arne Normans bibliotek, lärarfortbildning och AV-medel och datautrustning.

Vi gläds över det extra stödet och räknar med att via projektinsamlingar få in medel till den egeninsats vi måste bidra med.

Vi gläds också över alla volontärer och studenter som är på resande fot och får inblick i mission och bistånd. Vi ber för dem och våra missionärer på olika håll i världen.

Varma hälsningar!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Alla folk – ekumenisk missionskonferens i Jönköping
12-14 november, Pingstkyrkan i Jönköping

Alla folk 2004 är en konferens för hela Sveriges kristenhet med mål att inspirera, intressera och rekrytera en ny generation för missionsuppdraget. Fokuseringen blir flerfaldig: ALLA folk har rätt att få höra budskapet om Jesus och tro på Honom, ALLA folk har rätt att få uppleva fred och försoning, mänskliga rättigheter och ett socialt värdigt liv.

Programmet innehåller bibelstudier, storsamlingar, seminarier och workshops. Huvudtalare är Robert Schreiter, katolsk teolog från USA, och Erdenebayar Ragchaa från Mongoliet. Övriga medverkande: Bo Forsberg, Gunilla Hjelmåker, Christer Daelander, Irma Janzon med flera.

Svenska Missionskyrkan tillsammans med ytterligare 20 kyrkor och kristna organisationer anordnar konferensen. För mer information, ring 036-30 61 50 eller se konferensens hemsida, www.allafolk.se

”Som Fadern har sänt mig sänder jag er”, Joh 20:21
------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Åby
Pionjärarbetet i Åby börjar ta fart och många goda relationer har skapats under de senaste månaderna. Vi ber om välsignelse och vishet för pastor Peter Håkansson och hans medarbetare när de nu vill gå vidare i detta viktiga arbete.

Estland
Under året har det varit ledarskifte på ordförandeposten i Unionen av Fria Evangeliska och Baptistiska kyrkor i Estland. Ny ordförande är pastor Joosep Tammo som under de senaste åren varit pastor i Immanuel Baptist Church i Pärnu. Vi ber om Guds välsignelse över hans ansvarsfulla uppgift i kyrkan.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan