30 maj 2007

Kära missionsvän!

Förra veckans förbönsämne handlade om Kongo-kyrkans pastorsutbildning. Med anledning av det skriver Mamy Raharimanantsoa, Missionskyrkans missionär och studierektorn på pastorsseminariet i Mansimou, Kongo Brazzaville, några rader.

Familjen Konde avslutar inom kort sitt arbete i Kinshasa.

Missionskyrkans kyrkokonferens närmar sig. Vi ber om Guds ledning över konferensen, förhandlingar, gudstjänster och seminarier. Vi ber också för alla inbjudna gäster, bl a missionsföreståndare Patrice Nsouami från Kongo Brazzaville och representanter för Reformerta Synoden i Libanon / Syrien.

Bertil Svensson
missionssekreterare


Pastorsutbildningen i Mansimou, Kongo Brazzaville

För människor som känner till Kongo Brazzaville är Mansimou ett bekant namn. Det är platsen där den Evangeliska Kyrkan i Kongo (EEC) utbildar sina pastorer. Skolan ligger på en kulle strax utanför Brazzaville. Från skolans balkong har man en vacker utsikt över Kongofloden och en del av staden Kinshasa. På skolområdet med elev- och lärarbostäder finns också olika hus, där svenska missionärer bodde på missionsstationen Mansimou.

Ett av det praktiska problem som skolan har är vattnet som kommer väldigt sällan via ledningarna. Liknande problem gäller också elektriciteten. När eleverna skrev sina prov i februari i år under levande ljus då var det inte romantiskt och mysigt, utan en omständighet som visar på en hård och besvärlig verklighet. Det finns en brunn på området som man hade borrat för några år sedan, men den ger inte tillräckligt med vatten för elevernas och lärarnas behov.

Vi har 37 elever som läser teologi och de är uppdelade i fyra olika klasser. En stor del av eleverna kommer från EEC, två elever kommer från Gabon, två från andra samfund och en från SIL-Kongo. Seminariet har en tre-årig utbildning och undervisningsspråket är franska.
 
Programmet består av huvudämnen för pastorer som de flesta liknande skolor har (GT och NT, systematisk teologi, praktisk teologi, hebreiska, grekiska etc.) Förutom dessa huvudämnen har vi bl.a. praktiska ämnen som jordbruk i pedagogiskt syfte. Från och med nästa läsår 2007-2008 startar vi ett två-årsprogram för en högre utbildning efter de tre årens seminarieutbildning. I år blir fem elever klara med sin pastorsutbildning. Det finns också ett särskilt program för blivande pastorsfruar. 

Lärarna är kongoleser och det flesta kommer från EEC, men lärarteamet förstärks av gäster och timlärare från andra samfund. Många av våra lärare håller på med sina doktorsavhandlingar.

Vi är tacksamma för att läsåret 2006-2007 passerat i lugn och ro utan allvarliga politiska incidenter. Och att elevernas barn har fått ekonomisk hjälp från människor i Sverige i år.

Böneämnen:
- Att Gud ger oss medel för biblioteket bl.a. referensböcker i teologi och datorer.
- Vi behöver medel för rusta upp lärarrum och klassrum.
- Datorer för Internetcafét och för vår planerade datorsal.
- Guds kraft och ledning i vardagsarbetet. 

Mamy Raharimanantsoa

Snart hemfärd för Kondes i Kinshasa

Efter närmare tre år här i Kinshasa är det nu snart dags för oss att packa och åka hem. Det har varit spännande och intressanta år på många sätt. Mycket har hänt, framför allt på nationell nivå. Landet har fått en demokratiskt vald ledning. Mycket återstår innan landet verkligen kommer att göra skäl för sitt namn - Demokratiska Republiken Kongo - men några stora kliv har ändå tagits. Kyrkan och andra inom det civila samhället har spelat en viktig roll i att förbereda befolkningen för utvecklingen och står nu inför en stor utmaning när den decentralisationsprocess som finns inskriven i landets nya konstitution ska bli verklighet. Den erfarenhet av demokratisk kultur som finns inom kyrkan är viktig i ett samhälle som annars under så många år präglats av diktatur.
 
Samarbetet mellan Missionskyrkan och systerkyrkan CEC har pågått i 125 år. Det har givit tillfälle för reflektioner kring kyrkans roll och uppgift i samhället. Det var också temat för ett seminarium som Svenska Missionsrådet höll här i Kinshasa för ett och ett halvt år sedan, med deltagare från de svenska kyrkor som bedriver mission i Centralafrika och deras systerkyrkor. Vår systerkyrka tar liksom andra kyrkor här i Kongo ett stort socialt ansvar genom att driva skolor, sjukvård mm. Uppmaningen från seminariet var att kyrkan samtidigt skulle höja sin profetiska röst genom att vara världens ljus och jordens salt. Temat för 125-årsjubileet var "Att lyda Gud mer än människor". Uppmaningen är lika viktig för kyrkan och missionen idag som för de första missionärerna. Trots svårigheter både i landet och inom kyrkan har utmaningarna givit kyrkan och oss själva kraft i det dagliga arbetet.
 
Be för kyrkans alla pastorer och ledare att de ska få vishet och mod att våga stå upp för de svaga samtidigt som de i sina församlingar ska fungera som tjänare.
 
Vi har ägnat mycket av vår tid åt att starta upp Diakonias, Missionskyrkans och Svenska Baptistsamfundets gemensamma kontor här i Kinshasa. Vi hoppas och ber att det kontoret tillsammans med de två systerkyrkorna och de organisationer Diakonia stöder ska få vara med och bidra till återuppbyggnaden och utvecklingen av Kongo.
 
Vi vill också tacka alla er som varit med och bett för oss, det har betytt så mycket för oss och vi har verkligen många gånger känt oss burna av era förböner. Gud välsigne er!
 
Åsa, Kimy, Linda, Patrick och Nicole Konde

Välkommen till Missionskyrkans kyrkokonferens
14-17 juni!

Ett digert program med förhandlingar och gudstjänster har planerats. Se kyrkokonferensens programbok eller www.missionskyrkan.se/kk07 Välkomna att ta del av utbudet!

På kyrkokonferensen erbjuds också ett 40-tal seminarier med ett spännande innehåll, 14 - 16 juni. Seminarierna är öppna för alla, även för den som kanske inte har möjlighet att delta i konferensens övriga program. Deltagarkort hämtas under konferensen vid Bildas seminariedisk i Immanuelskyrkan och ”först till kvarn” gäller.

Bland många intressanta seminarier finns bl a följande:

Världen blöder – men vad säger Missionskyrkan?
Seminariet ställer frågan om Missionskyrkans roll på den globala scenen.
Torsdag kl 14.00 – 15.15 i Immanuelskyrkan, SMU-gården

Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden kommer det åter
– om ömsesidighet i mission
Hur kan missionen präglas av ömsesidigheten?
Torsdag kl 14.00 – 15.15 i Korskyrkan, Kyrksalen

En värld – en kyrka
Kristi kyrka är en. Hur konkretiseras det i globaliseringens tidevarv?
Fredag kl 16.15 – 17.30 i Korskyrkan, Kyrksalen

Kristen närvaro i Kina
Hur tar sig den kristna närvaron uttryck i vardagslivet, på arbetet och i samhället?
Fredag kl 16.15 – 17.30

Missionskyrkans förbönskalender

3 juni
Församlingsplantering
Visionen om att få se nya församlingar växa fram i vårt land blir allt tydligare.  På flera platser pågår samtal om ett församlingsplanteringsarbete. Vi ber Gud om arbetare till sin skörd och ber om pastorer med kallelse och vision att gå in i dessa nya utmanande uppgifter.

Kongo-Kinshasa
För 125 år sedan kom den första svenska missionären till Kongo. Under året har det uppmärksammats på olika sätt, också i Sverige. Vi tackar Gud för glädjen och ansvaret att få samarbeta med vår systerkyrka i Kongo-Kinshasa och vi ber för kyrkans ledare och medlemmar.

10 juni
Kyrkokonferensen
Under den kommande veckan hålls Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens i Stockholm. Vi ber om Guds välsignelse över förhandlingar och beslut samt över alla de olika -samlingar och gudstjänster som kommer att genomföras.

Indien
Vår systerkyrka i Indien ser arbetet i Färjestaden på Öland som en del av deras missionsinsats. Trots små ekonomiska förutsättningar har kyrkan samlat in stora gåvor för arbetet på Öland. Vi ber idag om Guds välsignelse över våra vänner som vill stödja evangelisationsarbetet i Sverige.

............................................................................................
Det elektroniska veckobrevet skickas till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskickLadda hem veckobrevet som pdf >
och sätt upp det på anslagstavlan.På en kulle strax utanför Brazzaville ligger skolan där Evangeliska Kyrkan i Kongo (EEC) utbildar sina pastorer. Från skolans balkong har man en vacker utsikt över Kongofloden.En studerande vid pastors-seminariet skriver ett prov i stearinljusets sken.

Mansimou är platsen där den Evangeliska Kyrkan i Kongo (EEC) utbildar sina pastorer.

 

 

 

 

Mukimbungu, Missionskyrkans första missionsstation i Kongo. Den gamla kyrkan, som står än idag, byggdes 1899. 

 

 

 

 
Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan