Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
30 juli 2005

Kära missionsvän!

Under sommaren har vi gjort ett uppehåll i utsändandet av veckobreven, men missionsarbetet är i full gång på olika håll i världen, även om den här tiden för många också innebär vila och återhämtning, om än inte med samma semestervanor som vi har i Sverige.

Indien och Hindustani Covenant Church (HCC) har varit i centrum en hel del under det senaste året och även nu i sommar. I samband med vår kyrkokonferens fick vi besök av missionsföreståndare Steven David och Bartolomeus Bara, pastor i Port Blair på ögruppen Andamanerna, i Indiska Oceanen.

Steven David medverkade också vid Hönökonferensen och predikade uppskattat på missionsmötet om profeten Jona, som försökte undkomma Guds kallelse. Samtal om kallelsen aktualiserades inte bara den kvällen, utan överhuvudtaget under konferensen.

HCC hade lagom till kyrkokonferensen tagit fram ett informationshäfte om arbetet efter den väldiga flodvågskatastrofen i julas. Hjälparbetet på Andamanerna fortsätter och just nu planeras byggandet av permanenthus för de drabbade. Under helgen var det ett nytt skalv som mätte 7,2 på Richter-skalan. Människor blev givetvis rädda och tsunami-varning utfärdades, men inga skador har rapporterats.

Stora översvämningar har på grund av kraftiga regn i juni och början av juli drabbat delstaten Gujarat, norr om Bombay. Svenska Missionskyrkans systerkyrka i Indien, Hindustani Covenant Church har tilldelats 900.000 kr från Svenska Missionsrådet/Sida för akut hjälparbete i området.

Hindustani Covenant Church (HCC) koncentrerar sina insatser till medicinsk hjälp, rent dricksvatten och psykosocialt stöd. HCC har sänt ett hälsoteam och medarbetare från Sholapur Water Service för att hjälpa de drabbade med de mest elementära behoven.

År 2001 inträffade en stor jordbävning i samma område. Då, liksom nu, ställde Hindustani Covenant Church upp. Därför har man goda lokala kontakter för hjälparbetet, trots att HCC

Under den senaste veckan har regnen drabbat även delstaten Maharastra, där HCC har majoriteten av församlingarna, med städerna Pune, Bombay och Sholapur som viktigaste centra. En mer utförlig rapport finns nedan.

Från Missionskyrkans sida vill vi uppmana församlingar och enskilda att be för situationen i Indien och för HCCs arbete för att ge stöd till de drabbade. Vi har ställt medel till förfogande, men mer behövs och inom HCC gör man stora insatser.

Utöver det här så finns det naturligtvis mycket annat att rapportera om, men det får ske längre fram. Dock vill jag uppmana till bön särskilt för Kongo Kinshasa. Det fanns en stor oro för våldsamheter inför den 30 juni, då man egentligen skulle hålla val, ett val som blivit uppskjutet ett halvår eller mer.

I pålysningarna i kyrkorna i Kongo annonserade man flera olika bönesamlingar inför den 30 juni. Enhetskyrkan, ECC, hade ett särskilt program för alla kyrkor för att 30 juni skulle bli en fest och meditationsdag i stället för en blodig och våldsam dag, som många befarade. Man planerade bl a en fasteaktion strax innan 30 juni.

Som tacksägelseämne kan vi nämna att det gick lugnt tillväga runt den 30 juni. Vi får fortsätta att förena oss med våra vänner i Kongo om fred, försoning och rättvisa i detta väldiga land i Centralafrika. Den gemensamma bönen är viktig.

Till slut vill jag uppmana till bön för läger och evangelisationssatsningar av olika slag som pågår nu i sommar. En särskild satsning görs nästa vecka med ungdomar ifrån Sverige och Estland för att i nordöstra Estland nå ester och ryssar med evangeliet.

SMU har flera internationella gäster här i Sverige inom ramen för sitt internationella projekt ID.
Missionärsbarn samlas till läger den kommande veckan och veckan därpå är det missionärsdagar på Kuvarp.

Tack för din omsorg också den här sommaren om vårt gemensamma missionsarbete i Sverige och internationellt!

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
Missionssekreterare

Ps. Nästa veckobrev kommer om två veckor, förhoppningsvis den 10 augusti. Ds

-----------------------------------------------

Rapport från HCC om översvämningarna i Maharastra
2005-07-28

Över västra delen av delstaten Maharastra har skyfallsliknande regn kontinuerligt fallit i fyra dagar mellan den 24 till 27 juli. Området är nu kraftigt översvämmat. I Santacruz (Bombay) uppmättes 995 mm under en och samma dag. Regnandet som är utan motstycke har orsakat översvämningar i många av distrikten i västra Maharastra. Vattenhöjden i de flesta floder ligger över säkerhetsnivån och många områden är därför lagda under vatten. De distrikt som är värst drabbade är Bombay, Thane, Raigard, Kolhapur, Sangli, Pune och området kring Konkan.

Det rapporteras att mer än 500 människor kan vara döda och antalet kan komma att stiga eftersom många platser ännu inte kunnats nås eftersom det kraftiga regnandet fortsätter. Mer än 150 människor befaras ha dött medan de legat och sovit. I Raigardh-distriktet omkom 34 personer på grund av ett jordskred i Kondiwate.

Bombays väg-, tåg och flygtrafiken är lamslaget. All flygtrafik så väl internationell som inrikes dirigeras om till Hyderabad, Chennai och Delhi eftersom landningsbanorna vid Bombay Airport är översvämmade. Bilar och transportfordon tvingades stanna på vägarna i tre dagar och serpentinliknande köer av fordon kunde ses på många håll i Bombay.

Det fasta telefonnätet såväl som mobiltelefonnätet har också fungerat dåligt vilket skapat kaos i Bombay med omgivningar. El-distributionen har också påverkats. I Bombay bor 60% av befolkningen i skjul och baracker. De flesta av dem spolades bort av flodvatten. Dessa människor har förutom sina hem också förlorat sina ägodelar.

Ställföreträdande minister R. R. Patil har sagt att situationen är synnerligen oroväckande i många delar av västra Maharastra och att antalet offer kan komma att stiga när vattnet drar sig tillbaka. Han har informerat om att armen, flottan och flygvapnet deltar i det omfattande räddnings- och hjälparbetet.

Översvämningarna har drabbat många församlingar i Hindustani Covenant Church i de västra delarna av Maharastra. Pastorer från Panvel, Kalyan, Bhiwandi, Andheri och Santacruz har rapporterat att många församlingsmedlemmar har förlorat sina bostäder och ägodelar. Vice missionsföreståndaren, pastor Yeshunath Kalekar, rapporterar att hans hus är översvämmat och att han förlorat sina tillhörigheter. Rapporter kommer också från pastorer i Tasgaon, Bopodi och Dapod. Även där har man drabbats hårt.

Resurserna måste koordineras eftersom det är stor brist på rent dricksvatten, mat, medicin och akuthjälp.

Hindustani Covenant Church har påbörjat hjälp- och återuppbyggnadsarbete i Pune, Bombay and Tasgaon men hjälp av Svenska Missionskyrkan. Behoven är stora hos dem som drabbats av översvämningarna. Många befinner sig ute vid vägarna i väntan på att hjälp ska komma. Till några platser i områdena kring Raigarh and Konkan har hjälpen ännu efter tre dagar inte nått fram.

Steven. C. David
pastor och missionsföreståndare

Shekhar Singh
pastor och teologie doktor

------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender

31 juli
Team Våga tro
Idag avslutas evangelisationssatsningen på Öland med en gudstjänst på Klintagården där bl.a. Evangelistkvartetten medverkar. Vi ber för alla dem som under de här veckorna fått möta det kristna vittnesbördet.

Ecuador
Den lilla församlingen i Baeza har under de senaste åren fått se ett växande intresse från föräldrar i samhället att sända sina barn till kyrkans förskola/lågstadium. Idag har skolan ett 90-tal elever och kan glädjas åt flera nybyggda lokaler. Vi ber för församling och ledarskap, för lärare och elever.

7 augusti
Torslanda, Göteborg

Sedan några månader tillbaka arbetar Roger Gustafsson med stöd från Svenska Missionskyrkan på deltid i ett projekt som berör Amhult, en nybyggardel av Torslanda. Vi ber för arbetet med visionen att se en församling ta form i denna del av Göteborg.

Kongo-Brazzaville
Utbildningscentret Sueco i Pointe Noire är en viktig del av Kongokyrkans kontakt med samhället. Olika kurser ger unga afrikaner utbildning för att bygga upp landet. Vi ber för lärare, personal och för dem som studerar vid utbildningscentret.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan