Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission 
30 januari 2004

Kära vänner!

Förra veckans synod inom Moravakyrkan i Nicaragua var dramatisk, framförallt gällande valet till missionsföreståndare. Efter bön och enligt den bibliska förebilden i Apg 1 utsågs Steadman Bent till missionsföreståndare de kommande tre åren. Missionsföreståndare Krister Andersson skriver om det här i sitt veckobrev då även ett samarbetsavtal mellan Missionskyrkan och Moravakyrkan skrevs under. Se mer på Missionskyrkans hemsida:
http://www.missionskyrkan.se/templates/Page.aspx?id=3602

Utöver det här har vi en rapport från Mellanösterns Kristna Råds Generalförsamling på Cypern i december månad, där vår Mellanösternsekreterare Emanuel Furbacken var närvarande.

Vi avslutar som vanligt med våra förbönsämnen.

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

“Förbliv i min kärlek” (Joh. 15:9)

- rapport från Mellanösterns Kristna Råds åttonde Generalförsamling i Limassol på Cypern den 2-5 december 2003.

Mellanösterns kristna råd som i år firar 30 års-jubileum organiserar kyrkor från bl.a. Irak, Iran, Jordanien, Syrien, Libanon, Israel och Palestina, Egypten och Persiska Viken. Vid samlingen på Cypern fanns 64 delegater från de fyra kyrkofamiljerna; Österns Ortodoxa kyrkor, Ortodoxa kyrkan, Katolska kyrkan och de Evangeliska kyrkorna, det vill säga reformerta, anglikaner och lutheraner.

Det som slog mig mest den första dagen var alla de glada minerna vid återseendet av gamla vänner. Man bugade och pussade på kind mellan katoliker och ortodoxer och reformerta och melkiter osv…. Mötet på Cypern var för många första gången sedan man sågs för tre år sedan eftersom flertalet av dem inte kan resa till varandras länder för att mötas där. Jag hade trott att jag skulle känna mig rätt bortkommen som ”missionspastor” bland alla dessa prominenta kyrkoledare, men snart insåg jag att jag redan hade träffat mer än hälften av dem under mina resor i området och några kom även fram och hälsade och snart var jag en av bröderna...

Generalförsamlingen behandlade olika rapporter från Mellanösterns Kristna Råds (MECC) avdelningar och program. Först ut med sin rapport var avgående generalsekreteraren Dr. Riad Jarjour, som kommer från den reformerta kyrkan i Syrien och Libanon och har tjänat som generalsekreterare för MECC under de senaste åtta åren. Riad Jarjour avslutade sin rapport med att utmana kyrkorna att verkligen söka en fördjupad gemenskap på alla plan och att våga engagera sig i sina medlemmars vardag.

Därpå följde rapporter som behandlade Christian Unity, Ecumenical Formation, Service of the Church in Society, Relief and Rehabilitation Programs in Palestine, Iraq and Lebanon, Christian Communications, Witness of Christian Presence, Muslim-Christian Dialogue in the Cause of Deepening the Roots of Coexistence, Justice, Peace and Human Rights m fl. Man hade den här gången tagit moderna media till hjälp och flera av rapporterna innehöll bilder och filmsnuttar på DVD som presenterade arbetet. Alla rapporter diskuterades innan de accepterades av mötet.

En eftermiddag samlades delegaterna till arbetsgrupper för att samtala om respektive avdelnings och programs verksamhetsplan för de kommande tre åren. Samlingarna var öppna även för oss gäster som kunde komma med synpunkter. En kort rapport med förslag och idéer från dessa grupper lämnades till Generalförsamlingen som beslutade att dessa skulle lämnas vidare till respektive verksamhetsplan.

En viktig sektion var den som skulle anta en reviderad konstitution och nya stadgar, det blev en intensiv debatt kring små ord och dess tolkning, ungefär som vårt arbete med nya konstitutionen. Mötet kunde dock inte enas kring viktiga grundstycken, så efter någon timmes arbete beslöt man att behålla nuvarande konstitution och återremitera förslaget för ny beredning och sedan kalla till en extra Generalförsamling kring konstitution och stadgar.

Vid den avslutande sektionen valdes en ny styrelse med fyra presidenter en från varje kyrkofamilj och den här gången är alla fyra presidenterna från Egypten. Hos flera delegater från övriga Mellanöstern som jag pratade med fanns en djup oro för att detta skulle försvaga rådet och flera delegater förde därför fram tanken om nationella råd.

Följande presidenter valdes för att tillsammans med fyra medlemmar från varje familjleda verksamheten de kommande åren: HH Pope Shenoudah III, Pope and Patriarch of the See of St. Mark for the Coptic Orthdox Church, HB Patriarch Petros VII, Patriarch of Alexandria and All Africa for the Greek Orthodox Church, HE Anba Youhanna Qolta of the Coptic Catholic Church, Rev. Dr. Safwat N. El-Baiady, President of the Protestant Churches in Egypt.

De olika bokstäverna framför namnen på de olika kyrkoledarna som valts till presidenter står för de olika titlarna som olika kyrkor använder sig av, His Holiness, His Beatitude, His Eminence osv. För en enkel missionskyrkopastor är det inte lätt att komma ihåg alla dessa titlar när jag samtalade med högheterna kring middagsbordet, men jag fick försöka så gott det gick. Det var spännande att få färska rapporter om hur det var för kyrkan i olika länder och många av dem frågade när jag skulle komma på besök nästa gång.
 
Till ny generalsekreterare för MECC valdes Dr.Girgis Ibrahim Salih, professor i Gamla Testamentet som också han kommer från Egypten och den Koptiskt Ortodoxa kyrkan.

Det var mycket intressant att få vara med på den här samlingen och lära känna nya och träffa gamla bekantskaper från kyrkorna runt om i mellanöstern. Varje morgon firade vi morgonmässa tillsammans och den leddes av respektive kyrkofamilj. När präster, pastorer och kyrkoledare hade tagits ut ur kyrkorummet var det slående hur lika man upplevde att morgonsamlingarna var. Vi hade fått dem översatta i ett texthäfte. Både sånger och höll en liknande rytm och innehåll och deltagarna från de olika kyrkofamiljerna och kyrkotraditionerna försökte följa varandra. Det kändes att det fanns en djup gemenskap mellan dem trots att också mycket skiljer dem åt. Och lite stolt blev man allt när jag från flera håll hörde att den morgonmässa som hade haft den bästa predikan var den som pastor Adib Awad, generalsekreteraren från vår reformerta systerkyrka i Libanon och Syrien höll den sista morgonen.

Emanuel Furbacken
Mellanösternsekreterare
---------------------------------------------

Förbönsämnen:

Norrköping
Immanuelskyrkan i Norrköping vill initiera ett pionjärarbete med Åbykyrkan som bas. Vi ber för pastorer, församlingsledning och medlemmar som känner engagemang för detta arbete, att de får vishet och frimodighet att möta nya människor med evangelium.

Kongo-Brazzaville
Församlingen i Makelekele har över 4000 medlemmar. 1972 påbörjades planerna att bygga en kyrka och 1975 lades grundstenen för en kyrka med 1200 sittplatser. Nu är kyrkan invigd och har blivit till stor välsignelse. Vi ber för pastor och församling i en viktig del av Brazzaville.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick.


Svenska Missionskyrkan