Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
3 september 2005

Kära missionsvän!

De gångna veckorna har vi haft ett par besökare från Pakistan här i Sverige.

Den ansvariga för kvinnocentret Talita Khumi Welfare Centre i Lahore, Shunila Ruth, har varit här och besökt de båda kyrkor, Svenska Kyrkan och Svenska Missionskyrkan, som stöder arbetet. Shunila berättar att hon själv under tidigare år upplevt stora svårigheter som kvinna i det pakistanska samhället, och att hon nu vill hjälpa sina medsystrar via det center hon byggt upp i nära kontakt med den Pakistanska kyrkan, som vi genom Svenska Pakistankommittén har kontakt med.

Mehboob Sada, direktorn vid Christian Study Centre, Rawalpindi, har också besökt Sverige några dagar. Han inbjöds av Sida, på rekommendation från Svenska Missionskyrkan, för att delta i en internationell konferens i Härnösand där frågan om det Civila Samhället (kyrkor och enskilda organisationer) 2015 diskuterades. Dr Sada var mycket aktiv och delade med sig av sina erfarenheter från Pakistan om arbetet för fred och försoning, som vi via Christian Study Centre stöder. Pakistan är en muslimsk stat och de kristna, som är färre än 2 % av befolkningen, har inte samma rättigheter som den muslimska majoriteten.

Vi ber för de kristna i Pakistan och våra vänner som besökt oss och vi ber även för grannlandet Indien, som är ett av veckans förbönsämnen enligt vår Förbönskalender, varifrån vi har en hälsning i veckans brev.

Vi har också med en rapport om ID - SMU:s internationella projekt tillsammans med ungdomar från olika länder.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare

--------------------------------------------

ID - Mötesplats med ungdomar från olika länder

Något som jag tycker mycket om i Sverige, det är tystnaden, säger Katel från Kongo Brazzaville. Det spelar ingen roll om vi är i en stad, det är fortfarande tyst.

Någon blir skadad. Vi ringer ambulansen. I väntan på att den ska komma, så sätter vi oss alla runt henne, vi ber och sjunger på olika språk ända tills ambulansen kommer.

4 ungdomar vardera från Indien, Kongo-Brazzaville, Nicaragua och Sverige deltog i början av augusti i årets Mötesplats inom ID-projektet. Temat på Mötesplatsen var ”Kristen identitet”. I andakter, gudstjänster, seminarier, lekar och studiebesök funderade man på vår identitet som kristna och om den skiljer sig på något sätt beroende på var i världen vi bor.

Det som känns mest är upplevelserna av att göra saker tillsammans, att be för och med varandra och att få sjunga till och om Gud tillsammans på olika språk! Deltagarna är överens om att deras tro och kristna identitet har stärkts under Mötesplatsen. Tro ska levas och det kommer alla att göra ännu starkare i sina olika länder efter Mötesplatsen.

Alla deltagare säger att de vill vara med även på nästa års Mötesplats ID. Men det är inte möjligt, då är det ju några andras tur.

Ulrika Morazán
Internationell sekreterare, SMU

ID är SMU:s gemensamma projekt tillsammans med ungdomsorganisationerna i Indien, Kongo-Brazzaville och Nicaragua, 2004 - 2009. För mer information, se www.smu.se/id

--------------------------------------------

Rapport från Hindustani Covenant Church (HCC)

Kära vänner!

Vi är mycket tacksamma för den samverkan och ekonomiska hjälp som Svenska Missionskyrkan givit oss i samband med katastrofer i Indien som tsunamin och översvämningarna i Maharastra och Gujarat.

Många har förlorat både tillhörigheter och sina liv i översvämningarna. I Bombay stannade normalt liv av helt i två - tre veckor, då det inte gick att ta sig fram. Rent dricksvatten var bara en dröm för vanligt folk.

Den 23 juli var HCC samlat till årsmöte. Församlingarna växer sig starkare och starkare. Människor vill höra budskapet om den levande guden. De upplever förändringar i sina liv när de tror på vår Herre.

Vi har givit stipendier genom Utbildningsfonden till behövande och fattiga som inte har råd att betala för sina studier. Genom denna hjälp har många kunnat utbilda sig till sjuksköterskor, läkare och lärare.

Vi har nu slutfört vår organisationsutveckling och arbetar vidare med personalutveckling.

English Medium School i Solapur har utvidgats och har nu 700 studerande.

HCCs resurscenter i Gulberga och Bhiwandi fungerar bra och läkarna vid St. Lukes Medical Society arbetar hårt med att ge hjälp till behövande.

Just nu har vi också gäster från Japan vilket stärker banden mellan våra kyrkor och länder.

Vi är mycket tacksamma för Svenska Missionskyrkans omsorg om Hindustani Covenant Church. Vi vill också rikta ett varm tack till alla församlingar för den generösa hjälp som kommit oss till del. Tack också för all hjälp vi fått via det svenska biståndsorganet Sida.

På de drabbades vägnar vill vi ännu en gång uttrycka vår genuina tacksamhet för allt de ni gjort och allt det ni kommer att göra.~

Med stor tacksamhet

Steven C David
missionsföreståndare

----------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005
4 september

Färjestaden
Arbetet i Färjestaden går i höst in i ett nytt skede, och visionen blir allt klarare om att snart få se en ekumenisk församling grundas. Vi ber för de troende som samlas till cellgrupper och alla de nya kontakter man fått den senaste tiden.

Indien
Efter flodvågskatastrofen har vår systerkyrka varit en av de viktiga institutionerna som kunnat hjälpa befolkningen bl.a. på Andamanerna och Nicobarerna. Vi ber för ett fortsatt långsiktigt arbete och för de kristna på dessa öar som gör en viktig insats för de drabbade.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan