Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission

3 oktober 2003


Kära vänner!

Denna vecka har vi inte haft möjlighet att skicka ett veckobrev, men vi vill ändå sända de förbönsämnen som är aktuella inför den kommande helgen. Vi återkommer med ett mer fullödigt veckobrev nästa vecka.

Bertil Svensson
Missionssekreterare
-----------------------------------------------

Pionjärprojekt - Åby

Åbylundskyrkan är en stadsdelskyrka som tillhör Immanuelskyrkan i Norrköping. Församlingen arbetar med de kontakter som skapats i Åby och planerar för en pionjärinsats. Vi ber om Guds välsignelse och ledning för dem som arbetar med projektet. Be särskilt för nystarten av Scout och Tonår, liksom för den nystartade barnkören ”Joykids”. Denna sommar har 5 ungdomar från Åby kommit till tro och de har alla gått in i cellgrupper i kyrkan

Estland

Under sommaren har ungdomar från Norrköping besökt församlingar i Estland för att hjälpa till med evangelisation. Vi ber för alla de kontakter som skapats och för de människor som kommit till tro under sommaren.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan