3 oktber 2007


Kära missionsvän! 


Ladda hem veckobrevet
som pdf >
och sätt upp det på anslagstavlan.

För ett par veckor sedan var Missionskyrkans medarbetare – pastorer, diakoner, ungdomsledare, missionärer och övriga anställda – samlade till medarbetarkonferensen, som hölls i Immanuelskyrkan, Stockholm. På onsdagskvällen deltog vi i en festkväll i Mikaelikyrkan, Skärholmen, en församling som till stor del präglas av kristna från Mellanöstern, som samlas i kyrkans lokaler.

I medarbetarsamlingen gav oss pastor Michel Koubanza, från Impfondo i norra Kongo Brazzaville, viktiga utmaningar som medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Lydia Kamble från Indien, som inte fick visum i tid, hade sänt en hälsning i skrift och vi fick på så sätt del av hennes reflektioner.

Pastor Koubanza besökte efter medarbetarkonferensen Visby missionsförsamling, vänförsamling till Impfondo församling. Han gavs också tillfälle att medverka i en ekumenisk gudstjänst i söndags kväll i Martyrernas kapell i Strängnäs domkyrka, då vi mindes en av kyrkans martyrer från Kongo Brazzaville.

Jarringseminariet, som hålls i Immanuelskyrkan Stockholm den 13 oktober, kommer att visa på det gedigna arbete som utfördes av Gunnar Jarring i Östturkestan/Xinjiang. Även våra missionärer gjorde stora insatser. Bed för seminariet och för möjlighet till kontakter även i våra dagar.

Bertil Svensson
internationell missionssekreterareMan från ursprungsbefolkningen,
uigur, i Xinjiang.
Gudstjänst med smak av fest
Offerdag för SMU 14 oktober 2007


Gör livet till en fest! Det behövs mer fest i världen och SMU är fest! Gör den 14:e oktober till en festgudstjänst!

Ta chansen och passa på att visa upp det lokala arbetet i er församling under gudstjänsten den 14 oktober. Ett givet tillfälle för scoutinvigningar, eller skapa en fest för barnen och uppmärksamma att det inom SMU i år är Barnens År.

Nytt för i år är att den 14 oktober är den nationella dagen för insamlingar till SMU:s arbete. Den nationella dagen för pastorsutbildningen kommer i vår.

Glöm inte bort barnen, glöm inte bort offerdagen för SMU den 14 oktober!

Information inför offerdagen; så som offerdagsbrev, power point-bilder, text till församlingsblad läggs ut på www.smu.se/offerdag

Göran Zettergren
Göran Bondesson

Pastors- och evangelistretreat i Ngouedi, Kongo Brazzaville

En pastors- och evangelistretreat har hållits i Ngouédi. Retreaten samlade närmare 400 pastorer och evangelister från hela Kongo. P-O Lundkvist, som arbetar med HIV / Aids-projektet inom kyrkan och själv är pastor, rapporterar från Ngouedi.

Att retreaten hölls i Ngouédi i år, berodde till stor del på 60-årsfi randet av väckelsen som startade här år 1947. Det fi randet tog vid direkt efter retreaten och till den väntade man många tusen ”pilgrimer”. Platsen är inte illa vald för att hålla stora konferenser: Härligt belägen uppe på ett berg med milsvid utsikt över det storslagna landskapet. Stora ytor att vistas på och många hus att hålla till i. Klar och ren luft samt god tillgång på vatten från en aldrig sinande källa uppe i bergen.

Det övergripande temat var hämtat från 1 Kor. 11:28 ”Var och en måste pröva sig själv”. Den inledande dagen inledde alla som kunde med en dagslång fasta. Det gav koncentration och lugn inför veckan. En rejäl stund på dagen tillbringade vi i olika bönelag runtomkring kyrkan.

Undervisningen var intressant och aktuell med följande teman: ”Fasta och bön” (Matt. 9:14-15); ”Vilken typ av församlingstjänare för EEC” (Fil.2:5-8); ”Församlingens roll för nationens uppbyggnad”; ”Låt er livbåt falla” (ett originellt tema från Apg.27:32 men med en fascinerande tillämpning!); ”Kallelsen enligt Bibeln” (2 Tim. 1:8-9); ”Vårt ansvar i församlingen” (Jak. 3:16); ”Församlingstjänarens attityd inför den fi nansiella och ekonomiska krisen i kyrkan” (2 Kor. 5:11) samt slutligen ”Mission i aktion mot HIV/Aids”. Vårt inslag stod alltså sist på schemat efter en tung dag av föreläsningar! Auditoriet var trots det förvånansvärt uppmärksamt på det jag förmedlade.

Eftersom vi var tvungna att åka hem innan den offi ciella avslutningen, så blev tisdagskvällens samling den sista för oss. Men vilken avslutning det blev! Efter predikan höll missionsföreståndare Patrice Nsouami ett anförande, där han framhöll allvaret i kyrkans situation. Hans tal mynnade ut i en bön om förlåtelse, om han genom sitt sätt att uppträda eller genom sina ord skulle ha sårat människor. Det var ett initiativ som verkade förlösande: den ena efter den andre av distriktsföreståndarna trädde fram och bad om förlåtelse, pastorer och evangelister likaså. Till slut låg hela kyrkan på knä i en förlåtelse- och överlåtelseakt. Guds närvaro var påtaglig, både i förkrosselsen men också på andra sätt. Lovsången ville sedan aldrig ta slut. Vi var inte i säng förrän långt efter midnatt.


Förbönskalender

7 oktober

Pionjärprojekt Linköping
Missionsförsamlingen i Linköping finns med i ett samtal om ett församlingsgrundande projekt i Linköping. Be om Guds fortsatta vägledning i detta arbete och att Gud öppnar dörrar till ett fruktbärande arbete i framtiden.

Kina
1893 beslutades om ett missionsarbete i Xinjiang, dåvarande Östturkestan bland folkgruppen uigurer, med c:a 10 miljoner människor. Pga politiska och religiösa spänningar i området fick arbetet ett hastigt slut 1938, men minnet av de svenska missionsarbetarnas insatser lever fortfarande. Idag finns ett fåtal kristna i denna folkgrupp som be höver våra förböner. Be för den samling med uigurer som hålls i Stockholm kommande helg.

14 oktober

SMU
Idag är det offerdag för SMU på nationell nivå och det omfattande arbete som utförs bland barn och ungdom. Be för förbundssekreterare Göran Bondesson och hans medarbetare på SMU:s kansli i Stockholm. Be för lokala SMUledare och deras engagemang på er ort.

Ecuador
För fjärde året genomförs en bibel- och lärjungaskola ”Apg29” med bas i Montecristi. Be för svenska och ecuadorianska ungdomar som deltar i undervisning och praktisk träning i evangelisation och lärjungaskap.

Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan