Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission    
3 mars 2005

Kära missionsvän!

Ikväll hade pastorernas manskör en sändningsgudstjänst inför körresan som de påbörjar i morgon till Kina. Det är första gången manskören åker till Kina och det blir säkert en stor upplevelse både för körmedlemmarna och de kyrkobesökare som i Beijing och Wuhan m fl platser, kommer för att lyssna. Från Svenska Missionskyrkans sida är vi glada över körens engagemang och vilja att tjäna och smittas av våra systerkyrkor. Vår Asiensekreterare Fredrik Fällman är redan i Kina och förbereder körens ankomst. Det är viktigt att kyrkans roll i det moderna samhället får belysas genom ett körbesök av det här slaget, varför vi följer kören med våra böner.

Kina är också resmålet för MUL-kursen om Mission, Utveckling och Lärande som Utbildningscentrum Lidingö inbjuder till inför hösten. Se information nedan. Anmälan ska vara inne senast den 15 april.

Den här veckan, närmare bestämt igår, resten en grupp kyrkoledare till Israel och Palestina. Vår egen Göran Zettergren är med på resan, tillsammans med företrädare för Sveriges Kristna Råd, Svenska Kyrkan, Pingströrelsen, katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och Baptistsamfundet. Vi ber också för denna viktiga kyrkodelegation och deras kontakter med kyrkliga och statliga företrädare.

Några stipendiater reser i dagarna till Mellanöstern. För SMU reser Andreas Huld, Donsö och Åsa Nordlund och för Svenska Missionskyrkan: Gunnel Tovhult, Jönköping och Annika Jakobsson, Tibro.

Den här helgen samlas missionsarbetarna i Kongo Kinshasa till missionärsdagar. Missionsföreståndare Muanda Mikiama är med dem. Vi ber för dem och alla våra missionsarbetare och stipendiater världen över.

Slutligen informerar vi om situationen i Pool-området i Kongo Brazzaville,

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare

-----------------------------------

MISSION, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Din bild av Kina – hur ser den ut?
Chansen är stor att den kommer att förändras under hösten 2005 om du väljer att ägna en termins studier på MUL. Är Kina en kommunistisk diktatur eller en kapitalistisk jättemarknad? Du utmanas att fundera på frågor som: Vad är bistånd och vad är mission? Vad har evangeliet med mänskliga rättigheter att göra? Vad gör jag som enskild person och vad kan kyrkan göra – i Kina och här hemma? Genom den här kursen får du möjligheter att förstå de globala strukturer som vidmakthåller fattigdom och orättvisor. Du får grundstenar för att bygga en missionsteologi och insikt i vad du och vi kan göra.

I kursen ingår en fem veckors fältstudieresa
till Kina som säkert kommer att påverka dig och hur du ser på Kina och världen. Framför allt efter mötet med människor, både enskilda kineser och miljardmyllret i världens folkrikaste land.  Du får möjlighet att fördjupa dig i olika fältstudieteman, t ex att vara ung, kvinnans situation, evangelisation och mänskliga rättigheter.

Kursen vill
sätta in kyrkans och biståndsorganisationers arbete i ett sammanhang och erbjuder möten med den kinesiska kyrkans arbete. Du får dessutom lära känna Kinas kultur i olika former samt möta officiella företrädare för  staten och samhället.

Studierna på skolan innefattar
Utvecklingssamarbete Kulturförståelse Missionskunskap
Religionsmöte
Kinas historia, religion och  filosofi
Landskunskap och lite om det kinesiska språket
Freds-, konflikt och försoningsfrågor
Geografi- och miljökunskap Dokumentations- och informationsteknik

MUL är för dig
som är intresserad av mission och internationella relationer. Du vill kanske satsa mer aktivt på opinionsbildning eller funderar på tjänst som missionsarbetare eller biståndsarbetare. Kursen ges höstterminen 2005 och består, förutom av studier på Lidingö, av en 5 veckors lång studieresa till Kina.~Vi reser dels i hel grupp men också i mindre fältstudiegrupper. Kursen är ett samarrangemang mellan Lidingö folkhögskola, Svenska Missionskyrkan, Svenska Missionskyrkans Ungdom samt biståndsorganisationen Diakonia och genom dessa kontakter får vi unika möjligheter att komma nära människan och ta del av hennes vardag.

Ansökan och ytterligare information
senast 15 april 2005. I antagningsarbetet ingår intervjuer. Kunskaper i engelska är nödvändigt.
För ansökningshandlingar hänvisas till  www.lidingo.fhsk.se, e-post eller telefon 08-636 23 00.

---------------------------------------------------------

Hjälpsändning till de glömda i Poolområdet, Kongo Brazzaville
Landskapet runt omkring huvudstaden Brazzaville kallas Pool. Där finns flera oppositionsfickor kvar där människor på konfrontationskurs mot regering och makt funnit skogar och byar tillräckligt långt ifrån huvudstadens polis och militärer. Civilbefolkningen har fått sitta emellan och fått utstå misär och lidande då området negligerats. Osäkerheten har helt enkelt varit för stor. Man har inte vågat sig dit med mindre än att riskera livet pga osäkra och dåliga vägar samt för rebellerna.

Trots att konfliktens parter (Armén dvs Regeringen och Nationella Oppositionsrådet) undertecknade ett fredsavtal den 17 mars 2003 har befolkningen fått leva i en situation där varken fred eller krig rått. Många människor har levt i en slags resignation och hopplöshet. Området har inte fått del av några större hjälpsändningar från de humanitära organisationerna då milisgruppen "ninjas" och oppositionen samtidigt funnits i området. Hjälp till Pool-innevånarna ges av Internationella Röda Korset, Katolska Kyrkan/Caritas, Läkare utan Gränser och Evangeliska Kyrkans ASUdh.

Särskilt har området kring orterna Vindza och Kimba varit känsligt då oppositionsledare Frédéric Bintsangou alias "Pastor Ntoumi" haft sitt boende där. Hans närmaste måste ge tillstånd för att köra in i regionen.

Evangeliska kyrkans hjälporganisation ASUdh, har nu som första hjälporganisation rest till Vindza och Kimba-området med en större last med humanitär assistans. Upp emot femtusen personer har fått ett efterlängtat stöd med basvaror och utsäde. Äntligen har isoleringen brutits. Kontakt med omvärlden är ovärderlig. I december och i januari bröt ASUdh tystnaden när lastbilarna med förnödenheter körde in i byarna till människornas lättnad och glädje. En beundransvärd insats av ASUdh-teamet - en del av Evangeliska Kyrkans verksamhet med ekonomiskt stöd från Sverige.

Maurits Pettersson
missionskonsulent

--------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 6 mars

Färjestaden
Det blir mer och mer aktuellt att grunda en ekumenisk församling i Färjestaden. Gruppen av troende växer stadigt och nu arbetar de konkret med stadgar för en församlingsbildning. Vi ber om Guds välsignelse och vägledning i den fortsatta utvecklingen.

Kina
Pastorernas manskör inom Svenska Missionskyrkan befinner sig nu på resa i Kina för att besöka församlingar i bland annat Beijing och Hubei-provinsen. Vi ber om att kören får bli till glädje och välsignelse i mötet med våra trossyskon i Kina.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan