Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
 3 februari 2006

Kära missionsvän!

Ständigt händer nya saker i vår värld som påverkar kyrkans uppgift och medarbetare på olika platser i vår värld. Just nu är det Mellanöstern som är aktuellt.

Som de flesta säkert hört, sett och läst om finns det just nu hotbilder mot nordbor i Gaza och på Västbanken, detta som en följd av de karikatyrer som publicerats i Jyllandsposten och andra europeiska tidningar.

Al Aqsa-martyrernas hot måste givetvis tas på allvar, varför SMU:s korttidsvolontärer Emma Thorén och Hampus Perhamn lämnat Betlehem. De befinner sig väl och avvaktar utvecklingen i Jerusalem. Där finns också medarbetare från Diakonia, samt 7 svenskar och ytterligare några nordbor, som ingår i det ekumeniska följeslagarprogrammet.

Bland de svenska följeslagarna finns tre personer från Svenska Missionskyrkan: Östen och Margareta Gunnarsson, Eksjö och Lennart Hellman från Kungälv.

Vi ber för alla dessa och många andra som ofrivilligt dragits in i konflikten på grund av den, kan vi tycka, helt onödiga provokationen mot alla världens muslimer. Vi ber om fred och samförstånd mellan folk, länder och olika religionsutövare.

I veckans brev har vi också med några notiser om ett nytt informationsmaterial om Kina och om en av våra missionsarbetare, som i dagarna doktorerat i teologi.

Med bön om fred i vår värld!

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------------

Nybliven teologie doktor till Kongokyrkans tjänst

Pastorn och missionären i Svenska Missionskyrkan, Mamy Raharimanantsoa försvarade den 1 februari sin doktorsavhandling i teologi vid Uppsala Universitet.

Raharimanantsoas arbete har titeln ”Mort et Espérance selon la Bible Hébraïque” – ”Död och Hopp enligt den Hebreiska bibeln.” I arbetet analyseras varierande hebreiska bibeltexter som anknyter till döden och hoppet och författaren lyfter fram tre olika aspekter på dessa begrepp. Vidare påvisas att död och hopp formar en dialektisk förening.

Sina grundläggande studier i teologi har Mamy Raharimanantsoa genomfört i Frankrike. Han har studerat praktisk teologi på Lidingö och doktorandstudierna har skett samtidigt som han haft pastorstjänst i Sverige.

För närvarande arbetar Mamy som Svenska Missionskyrkans missionsarbetare i Kongo-Brazzaville och undervisar pastorselever vid den teologiska fakulteten i Mansimou.

Vi gläds åt ytterligare en doktor i teologi i Svenska Missionskyrkan och lyckönskar Mamy Raharimanantsoa till sin doktorsexamen! Samtidigt är vi glada över att få ställa hans kunskaper till den Evangeliska kyrkans tjänst i Kongo.

Peter Wärnelid, Afrikasekreterare

Mort et Espérance selon la Bible Hébraïque~
CB CONIECTANEA BIBLICA OLD TESTAMENT SERIES 53
Almqvist & Wiksell International, P.O. Box 7634, 103 94 Stockholm
------------------------------------

Nytt Informationsmateriel om Kina

Under hösten var MUL-klassen (MUL= Mission, Utveckling, Lärande) från Lidingö Folkhögskola på studieresa i Kina. Man besökte bl a Hongkong, Wuhan och Beijing och mötte den kinesiska kyrkan i ett samhälle i snabb förvandling.

Efter hemkomsten producerade eleverna ett informationsmaterial - "På andra sidan muren" - med hjälp av Missionskyrkans Informationsenhet. Materialet består av affischer i A3-format, ett faktahäfte, ett idéhäfte med aktiviteter och en CD med bilder och bildspel. Materialet är lämpligt att användas i församlingen, SMU-grupper, skolor m m.

Materialet finns snart på Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se, för gratis nerladdning. Det kan också beställas från Missionskyrkans kansli till en kostnad av 50 kr plus porto.

-------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender
5 februari

Malmö
Under det senaste året har Malmö Missionsförsamling genom sitt arbete i området kring Ulricedalskyrkan fått kontakt med nya människor. Pastor Lennart Henriksson leder arbetet. Be för dessa nya kontakter och för de som deltar i gudstjänster och gruppsamlingar.

Kongo/Brazzaville
En ny missionsföreståndare har utsetts inom Evangeliska kyrkan i Kongo. Be om Guds välsignelse i hans viktiga uppgift att leda kyrkan in i framtiden.

Vi ber också för Evangeliska Förbundskyrkan, Ecuador, som förbereder sin årskonferens med bl a val av ny missionsföreståndare.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se. Om Du tidigare anmält dig via veckobrev.mai@missionskyrkan.se så görs även eventuell avbeställning till denna e-postadress.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan