Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
3 december 2003

Kära missionsvänner!

Förra veckan mailade jag hem en hälsning från Luozi i Kongo-Kinshasa. Det jag skrev handlade dock nästan uteslutande om Kongo-Brazzaville.

I Kongo-Kinshasa besökte vi Luozi, Kimpese och Kinshasa. Vi fick glädjen att flyga med en av våra missionsarbetare, Margaret Norman, från Kinshasa till Luozi. Än så länge är det sporadiska flygturer som går, men från och med januari blir det regelbundna flygningar. Efterlängtat förstås. Vi är också glada över att reparationen av vårt eget ambulansflyg nu snart kan gå i regelbunden tjänst i västra Kongo.

I Kimpese besökte vi regionssjukhuset IME. Trots små resurser görs ett gott arbete. Tyvärr har man fått extra mycket att göra på kirurgavdelningen sedan vägen mellan Kinshasa och Matadi reparerats och asfalterats. Nu kör man för fort och trafikolyckorna är alltför många, en icke önskad bi-effekt av vägreparationen.

Både i Kimpese och Luozi gladdes vi åt besök i olika kyrkor. På båda platserna har församlingarna växt så att en mindre församlingar i närheten bildats och på både platserna är man nu igång med kyrkbyggen. I Kongo bygger man, som Joseph Nsumbu talar om i en intervju i missionsbilagan, litet i taget, sakta men säkert. Entusiasmen smittar av sig, trots att vi samtidigt vet att många inte har en fast inkomst, inte heller pastorerna, som på många håll inte fått ut sin lön på flera månader.

I Kinshasa fick vi i fredags, strax innan vi åkte tillbaka till Sverige, vara med om en glädjehögtid, när det stora biblioteket vid det protestantiska universitetet invigdes. Det här är ett gemensamt projekt mellan Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet (sammanlagt 1 miljon kr), med stöd av Sida (4 miljoner kr). Biblioteket är det största i sitt slag i mångmiljonstaden Kinshasa och invigningen var en stor händelse, med representanter för myndigheter, ambassader och kyrkor närvarande. Rektorn Daniel Ngoy berättade detaljerat om samarbetet med de båda kyrkorna i Sverige. Han påminde också om det uppskattade besöket av vår förra utrikesminister Anna Lindh i våras och mitt i talet avbröt han sig och uppmanade till en tyst minut till minne av henne.

Rektor Ngoy avslutade med att tacka den svenska staten och de svenska kyrkorna och utbringade ett leve för Demokratiska Republiken Kongo och kungariket Sverige och de svenska kyrkorna!

Även den nytillträdde svenske ambassadören, Magnus Wernstedt, talade. Han påminde om de svenska missionärernas arbete i Kongo sedan mer än 100 år och om det som en grund för de nära banden mellan Sverige och Kongo idag.  Ambassadören påminde vidare om Dag Hammarsköld och stödet under Kongokrisen 1961 och om den svenska militära närvaron också idag, samordnat via FN. Han avslutade med att hälsa från Sverige och de båda kyrkorna som gjort bygget möjligt och önskade de 4.000 studenterna allt gott inför framtiden.

Slutligen vill jag meddela att vi gläds över ytterligare en ny medarbetare på missionsexpeditionen, Anna-Carin Persson, som fr o m 1 december gått in i tjänsten som vikarierande biståndssekreterare.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Förbönsämnen:

Pionjärprojekt - Strandgården
Strandgården utanför Halmstad är en distriktsgård i Östra Götalands distrikt. Gården ligger i ett område som mer och mer blir ett året-runt-boende. Samtal förs nu om ett församlingsgrundande pionjärprojekt med Strandgårdskyrkan som bas. Vi ber om Guds ledning i detta samtal och om människor med vision och kallelse till ett sådant arbete.

Kina
Kristna ungdomar i Kina ger ofta allt för kyrkan och sin tro. Evangelisationen i Kina sker genom samtal och vittnesbörd bland grannar, vänner och arbetskamrater och därför växer den kristna kyrkan i Kina. Vi ber för kyrkan och speciellt för de unga.


-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick

 

 

 Den svenske ambassadören Magnus Wernstedt talar vid invigningen av biblioteket vid det protestantiska universitetet i Kinshasa.

Foto: Bertil Svensson


 


Bygg ett bibliotek
 >


Svenska Missionskyrkan