3 april 2008


Ladda hem veckobrevet som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Kära missionsvän!

Vi har de senaste veckorna rapporterat om oroligheterna i västra Kongo Kinshasa. Missionär Ruth Diyabanza, som under en tid befann sig i huvudstaden Kinshasa återvände i påskveckan till Luozi. Hon rapporterar om svårigheter men också tröst och stöd i den kristna gemenskapen och i påskens budskap som särskilt gäller människor i nöd. Jesu uppståndelse ger människor hopp världen över!

Vi får också en hälsning från Unionskyrkans årskonferens den gångna helgen.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare


Påsk i Luozi

Långfredagen åkte Robert och jag till Mawanda-kyrkan på gudstjänst och det var en särskild känsla och stämning att möta församlingsmedlemmar som så nyss varit med om traumatiska händelser och som i en del fall hade mist sina hem. Församlingen hade besök av pastor Luvingila som är pastor i Luozi-församlingen och som predikade över Jesu ord på korset ”Min Gud, min Gud varför har du övergett mig?” Han påminde oss om att även Jesus hade känt sig så övergiven som vi gör när svårigheterna övergår vår förmåga men att han till slut kunde överlämna sig i Faderns händer. Det var gripande att vara med i den gudstjänsten. 
 
Efteråt gjorde vi en tur och tittade på några av de hus som hade bränts ned av polisen och vi åkte hem till pastor Nzolani som fick hela sitt hus förstört. Han hade flyttat in med sin fru och en halvvuxen son i det lilla kökshuset som hade klarat sig trots att de tänt eld på sängen i det lilla rummet där grabben bodde. 
 
På lördagen åkte vi till Kinsemi som drabbades hårt av polisens framfart och där 48 hus bränts eller plundrats. Vi träffade en rad kvinnor som bara hade kvar kläderna de hade på sig den dagen polisen kom. Deras stora problem var att polisen hade slagit sönder deras vattendunkar så de hade svårt att hitta kärl att hämta vatten i. En kvinna berättade att hon bodde med sina ettåriga tvillingar i ett litet hus och hon kunde inte ta med sig barnen och fly när de andra lämnade byn så hon satt kvar i sitt hus. När poliserna tittade in i hennes lilla hus och såg att hon nästan inte hade något som de kunde ha nytta av tog de kläder och tygskynken de hittade och skar sönder hennes 25-litersdunk och sedan lämnade de henne. De rörde henne inte men hon var naturligtvis chockad. Ändå var hon glad och tacksam för att hon och hennes barn levde.

Påskdagen var kyrkan fullsatt när vi kom dit och den fortsatte att fyllas med extra stolar tills det inte fanns någon plats att ställa in fler stolar på. Det blev en 5 timmar lång gudstjänst då 8 körer plus hornmusiken medverkade och de 78 ungdomarna som döpts dagen innan togs in i församlingen och fick delta i sin första nattvardsgång. Hela gudstjänsten präglades av övertygelsen att Jesus lever och att Han verkligen är uppstånden.

Ruth Diyabanza
Luozi, Kongo Kinshasa

60-talisterna tog över ledningen

När Unionskyrkan i Estland höll sin årskonferens under sista helgen i mars var det valen av ny ledning för samfundet som tilldrog sig mest uppmärksamhet. Ny president blev Meego Remmel, pastor och universitetslärare i Tartu. Han fick 95 % av rösterna. Ingen ytterligare var nominerad.

Unionskyrkan heter egentligen Unionen av Evangeliskt Kristna och Baptistiska Församlingar i Estland. Den har nästan tio tusen betjänade, varav sex tusen är medlemmar. Den avgående trojkan tillhör en äldre generation som fått sin utbildning och kämpat under Sovjettiden. De kommunicerar på estniska, ryska och tyska men inte på engelska.

Det är ett ungt team som nu tar över, samtliga födda på 1960-talet och ändå med rötterna djupt i den varma och traditionella fromhet som präglar Unionskyrkan.

Två grupper var nästan osynliga under årskonferensen: de ryskspråkiga delegaterna och kvinnorna. Undantaget var ett panelsamtal som leddes av Toivo Pilli, rektor för kyrkans teologiska seminarium. Han hade plockat med två kvinnor och en rysk pastor i panelen och såg till att de fick ordet. Det var nästan märkligt att höra en kvinnoröst offentligt och ett inlägg på ryska, med tolkning till estniska förstås.

Årskonferensen inramades av gudstjänster och vacker sång och musik. Höjdpunkten var fredagskvällens konsert, då Schuberts Mässa i G-dur framfördes av körer och musiker från flera baptistförsamlingar och lutherska församlingar i Tartu. Konferensen hölls i den nya vackra Salemkyrkan (se bilder: www.ekklesia.ee) Vid en av gudstjänsterna sjöng Salems egen ungdomskör moderna lovsånger. En av körsångarna var nye presidenten Meego Remmel! Minst lika härligt var det när orgelmusiken brusade och alla sjöng den traditionella sången: Än lever våra fäders tro, och än den ger åt hjärtan ro… Härligt var det också att tänka på alla från Sverige och andra länder som gjort det mäktiga kyrkbygge möjligt som idag är Salemkyrkan i Tartu. Inklusive kyrkorgeln som en gång ljöd i Sätra Brunns missionshus.

Bertil Widén
EuropasekreterareNär Unionskyrkan i Estland
samlades till årskonferens i
Salemkyrkan i Tartu kom
ungefär 150 församlingsombud.

 

Förbönskalender

6 april
Pionjär 08
Under helgen har många varit samlade i Stockholm till ekumenisk konferens kring församlingsplantering. Be för dem som bär på kallelse och vision att få vara med och se nya människor komma till tro och bli en del av en ny församling.

Indien
HCC ser sig inte som en social institution utan som en kyrka, och man är en växande sådan. Människor kommer till tro och låter döpa sig. Nya församlingar bildas och man expanderar i flera delstater, bland annat Gujarat, Orissa och norra Indien. Be för denna expansiva kyrka och dess ledning.

13 april
Nationell Bön- och Offerdag
Idag uppmanas vi alla i Missionskyrkan att ägna tid åt bön, enskilt och i gudstjänster. Vi ber att människor i alla åldrar ska komma fram till en personlig bekännelse av Jesus Kristus. Be för människor i din närhet!

Polen
Några församlingar i Sverige har ”vänförsamlingar” i Polen, ett utbyte som betyder mycket både för våra vänner i Polen och också för oss själva. Vi ber för de församlingar i Polen som arbetar under små ekonomiska förhållanden, men ändå gör en viktig insats för människor i olika åldrar.
Läs mer om bön- och offerdagen den 13 april >

Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan