29 sept 2007


Kära missionsvän!

Som vanligt, frestas man säga, så dominerar oroligheter och problem på olika håll i världen, den värld där vi som enskilda kristna och kyrka kallats att leva i Jesu efterföljd. Han gav sitt liv till försoning för världen och fred och försoning är vad många längtar efter än idag.

På nyhetsmedia handlar det just nu mycket om Burma, eller Myanmar. Många oskyldiga dör eller kommer att dö i det folkliga uppror som pågår mot den militärjunta som styrt landet med järnhand i decennier.

Svenska Baptistsamfundet, Diakonia och Teologiska Högskolan har en del kontakter i landet och från Baptistsamfundet har vi fått en uppmaning om att be om fred, demokrati och säkerhet. Mer information finns på www.baptist.se

En annan oroshärd är Irak, varifrån en kyrkoledardelegation denna vecka kommit för att gästa Sverige. I programmet har ingått samtal med företrädare för vårt lands Utrikesdepartement, Sida och ett besök i riksdagen, utöver träff med kyrkorepresentanter och besök i olika kyrkor nu under den här helgen. Många irakier har sökt sin tillflykt till Sverige och kyrkodelegationen har därför velat komma till Sverige och framföra sitt budskap i ett land, där man uppfattar det som att man har många vänner.

När jag igår satt och lyssnade på vännerna från Irak i samband med besöket på Sida, då kom tankarna på ett annat folks kamp för fred och rättvisa, där vi som kyrka var starkt engagerade i slutet av 90-talet – och alltjämt! Jag tänker på Kongo Brazzaville, där vi under inbördeskriget arbetade på fyra plan: Genom Förbön, Påverkansarbete, Humanitärt stöd och Närvaro.

Ett kyrkligt handlingsprogram för Irak skulle kunna vara liknande, dvs som följer:
- att vi som enskilda och församlingar innesluter människorna i Irak i våra förböner
- att påverka vårt lands regering att via FN och EU och andra kanaler att agera för fred och säkerhet i Irak
- att söka vägar till att ge humanitärt stöd
- att ge stöd till de allt färre kristna som fortfarande lever kvar i Irak och välkomna irakier i våra kyrkor här i Sverige

I kväll har jag lyssnat till pastor Estawri Yaccob Arteen, från den Evangeliska kyrkan i Bagdad, när han besökte Missionskyrkan i Södertälje för att träffa landsmän och andra från Mellanöstern i den arabisktalande gruppen. Pastor Estawri uppmanade oss alla att be för Irak och han talade också om vikten av uthållighet i bönen, utifrån liknelsen om änkan och domaren i Lukas 18:1-8.

Det är tänkvärt att vi i vårt land ofta inte har så mycket tålamod. Men de som vi kanske tycker borde ha tappat tålamodet för länge sedan, de kommer till vårt land och uppmuntrar till uthållighet i bönen, men också handlingar på olika sätt. Kyrkoledarnas initiativ att komma till vårt land var viktigt och vi ber att det budskap om fred och säkerhet som de framförde, snart ska bli en verklighet för Irak, Myanmar och andra länder där ofrid råder.

Så vill jag avsluta med att nämna om ett av denna veckas förbönsämne i vår förbönskalender, nämligen Spanien. Be särskilt för familjen Nicolalde, från Ecuador, att de får visum till Spanien för det viktiga pastorala arbetet bland latinamerikanska invandrare.

Denna vecka är det ett kort brev, utan den layout vi oftast använder oss av. Vi återkommer förhoppningsvis nästa vecka med ett ordinarie veckobrev.

Med tillönskan om Guds välsignelser!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare


Missionskyrkans förbönskalender

30 september
THS, Bromma
Höstterminen har inletts vid Teologiska Högskolan i Bromma där ett stort antal studerar för kommande uppgifter i Missionskyrkans församlingar. Be för elever och lärare vid högskolan, om inspiration och glädje.

Spanien
Förbundskyrkan i Ecuador har avskiljt ett pastorspar för arbete bland latinamerikanska invandrare i Spanien. Pastor Aníbal Nicolalde och fru Marlene kommer att samarbeta med vår gemensamma systerkyrka i Spanien under de kommande tre åren. Be för familjen och samarbetet med systerkyrkan.

   ________________________________________________

Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan