Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

29 september 2006

Kära missionsvän!

Om någon vecka är det offerdag i Svenska Missionskyrkan för pastorsutbildning, som sker på Teologiska Högskolan, Stockholm. Pastorsutbildning är en prioritet inte bara i Sverige, utan också i de flesta av våra systerkyrkor, något vi från Missionskyrkans sida gärna är med och stöder. I det här veckobrevet finns information om nya pastorer både i Kongo Brazzaville och i Indien.

Den kommande veckan samlas företrädare för Missionskyrkan och systerkyrkor i Europa och Nordamerika, samt Asien inom IFFEC - International Federation of Free Evangelical Churches - till General Assembly.

Samlingen hålls i Chiang Mai, Thailand och det är första gången IFFEC möts i Asien, varför ett missionsfocus, präglat av den asiatiska kontexten, kommer att bli tydligt. Temat för konferensen är "Jesus Christ is Lord" och utifrån det hålls studier om vad det innebär i relation till olika religioner, politiska ideologier, kyrkan och mitt eget liv.

Bland de systerkyrkor vi har nära samarbete med i Asien, och som deltar i Chiang Mai, är systerkyrkorna i Indien, Kina och Japan. Unionskyrkan i Estland har ansökt om och förväntas nu bli medlem i IFFEC.

Samma vecka som systerkyrkor möts i Chiang Mai hålls en vänförsamlingskonferens i Estland med representanter för olika församlingar i Sverige. Syftet är att utöka samarbetet och ge tips på hur man kan arbeta bland olika grupper av människor i församlingarnas närhet.

Så är vi på Missionsavdelningen glada över att Emanuel Furbacken är tillbaka som ansvarig för våra kontakter i Mellanöstern. Han har fortfarande kvar ett visst ansvar för följeslagarprogrammet (se notis längre ned), men arbetar nu på 60 % för Missionskyrkan.
Nästa vecka leder han en resa till Libanon / Syrien, med representanter för missionsförsamlingar som har grupper från dessa länder. Syftet är att knyta kontakter till stöd för arabisktalande i Sverige och för de kristna i Mellanöstern.

Omslut resenärerna till det krigsdrabbade Libanon och Syrien i era förböner och övriga samlingar om mission som hålls nästa vecka. Be också för pastorsutbildningen i Sverige och i systerkyrkorna.

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------

Pastorsseminariet i Mansimou, Kongo Brazzaville
Söndagen den 2:a juli var det skolavslutning. Vi var drygt 13.000 personer som var med på en 4 timmar lång gudstjänst på skolans område, med olika deltagare: körer, en blåsorkester och representanter för Evangeliska kyrkans ledning.

En av huvudpunkterna var att man bad högtidligt för de 41 blivande pastorer som har avslutat sin utbildning. Det som var lite speciellt för den här högtiden var att eleverna kommer från olika samfund, 1 av dem kommer från Frälsningsarmén, 2 från andra samfund här i Brazzaville. Det var också för första gången i EEC’s historia som en pastorsfru fullgjort sina 3-åriga teologiska studier. Nu är det dags för praktik för alla elever, och för EEC’s pastorskandidater blir det ordination om två år. Be för dessa nya pastorer i tjänst!

Mamy Raharimanantsoa
Missionskyrkans missionär och studierektor på Teologiska Fakulteten i Mansimou

---------------------------------------

4 pastorer ordinerade i S:t Andrews Church, Pune Indien
Det var med stor glädje som Hindustani Covenant Church ordinerade följande fyra pastorer i S.t Andrew’s Church i Pune den 10 september: pastorerna Sanjay Singh och Laloni Singh, pastor Alemlakar samt pastor Irvin Thomas.

Var och en av dem bekräftade sin kallelse till tjänst inför den stora samlingen av pastorer, ledare och medlemmar från närliggande församlingar. Antalet ordinerade pastorer inom HCC har växt till att nu omfatta 45 pastorer, varav 4 kvinnor.

Biskop F. S. Downs från Metodistkyrkan predikade I ordinationsgudstjänsten. Han påminde pastorerna om bibelordet ifrån Fil. 4:1-11, att vi ska ha vårt sinne vänt till Kristus för att kunna vara effektiva tjänare I den tid och det samhälle vi lever i och att vi ska sträva efter Kristi sinnelag, som präglas av ödmjukhet, tjänst och offer.

HCC växer I flera delstater I Indien som Jammu och Kashmir, Uttar Pradesh, Orissa, Gujarat, Maharastra, Goa, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamilnadu och ögruppen Andamanerna / Nicobarerna. De ordinerade pastorerna fyller behoven på flera platser.

Slutligen påmindes församlingen om Jesu ord i Mt. 9:37-38: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder arbetare till sin skörd.”

Dr. Steven C. David
missionsföreståndare

------------------------------------------

Följeslagare i Palestina och Israel
Vi söker ekumeniska följeslagare till Palestina och Israel med utresa under våren och sommaren 2007. Efter utbildning arbetar följeslagarna i området under minst tre månader som en del av en internationell närvaro för att stärka respekten för folkrätten samt för att stödja lokalt ickevålds- och fredsarbete.

Har du frågor om programmet kan du ringa 08-453 68 00.
Mer information om programmet samt ansökningsblankett finns på www.skr.org/seappi

Vi behöver din ansökan senast 8 oktober.

Kyrkornas Världsråd driver Ecumenical Accompaniment Programme i Palestina och Israel (EAPPI). Ett tiotal kyrkor och organisationer står bakom den svenska delen av projektet med Sveriges Kristna Råd som huvudman. Syftet med programmet är att stödja kyrkor, organisationer och grupper i både Israel och Palestina som arbetar för en rättvis fred.

-------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

1 oktober
Pionjärprojekt Alsike
Under hösten har pastor Anders Jarl påbörjat sin tjänst i Gredelbykyrkan, Knivsta, vilket också innebär halvtid i ett nytt arbete i Alsike. Be om Guds vägledning för honom och den arbetsgrupp, som söker nya vägar till bl a barnfamiljer i området. Be om en lämplig lokal för detta arbete.

Estland
I början av augusti arbetade Team ”Step of Faith” med evangelisation i Narva-regionen. Tacka Gud för alla de människor man mötte och be för dem som kom till tro under veckan och deras fortsatta kontakt med lokala församlingar.

8 oktober.
Pastorsutbildning THS
Vi gläds över de 54 pastorskandidater som just nu studerar vid Teologiska Högskolan Stockholm. Be om andlig mognad inför deras kommande uppgifter som pastorer.

Ecuador
För tredje året genomförs en bibel- och lärjungaskola Apg29, gemensam för ett 30-tal ecuadorianska och svenska ungdomar och ledare med Montecristi som bas. Be för deras studier och arbete i olika församlingar i Ecuador.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan