29 oktober 2009

Brevet som pdf »

Kära missionsvän!

Indien, Kina och Pakistan, är tre länder i Asien där Missionskyrkan arbetar i samarbete med systerkyrkor. Det är också tre länder där kristna förföljs eller diskrimineras på olika sätt. I detta veckobrev aktualiserar vi situationen i dessa länder med anledning av att det den 8 november är den Internationella Bönedagen för världens förföljda kristna (iBÖN).

I år uppmanas kristna över hela världen att be för de kristna i Indien och särskilt kristna i delstaten Orissa. Missionskyrkans Asiensekreterare Gerard Willemsen besökte tillsammans med en delegation från Kyrkornas Världsråd Indien i september månad. Det var i ett projekt man har under namnet ”Living letters”, där man besöker kyrkor som lever under förtryck och svårigheter av olika slag. Bland annat besökte man Orissa och fick inblick i situationen. Läs mer om besöket och bed om fred och försoning mellan människor där.

För ett par veckor sedan var Göran Gunner och Rut Lindén i Pakistan, där vi stöder Church of Pakistan och Christian Study Centre i arbetet mot religiös fundamentalism och för mänskliga rättigheter, särskilt för de kristna och andra minoriteter i den islamska republiken Pakistan. En bok om det diskriminerande valsystemet samt en bok om religiös fundamentalism har tagits fram med Sida-stöd via Missionskyrkan och Svenska kyrkan i samverkan. Representanter för olika kristna och muslimska grupper fanns på plats vid ceremonin i Rawalpindi.

Vi har tidigare informerat om de kristnas situation i Kina och då särskilt i Xinjiang, tidigare Östturkestan, där Missionskyrkan har gamla kontakter. Vi fortsätter att be för de kristna uigurerna Alimjan Yimiti och Osman Imin, som har suttit fängslade resp. avtjänat straff för att de berättat om sin kristna tro bland uigurerna. Vi ber också om försoning mellan majoriteten han-kineser och olika religiösa minoriteter i Kina.

Förbönsämnen de kommande veckorna handlar bl a om lärjungaskolan Apg29, som i höst pågår i Ecuador och som till våren kommer att genomföras i Indien. Be för deltagare och ledare för de båda skolorna. Det blir en särskild utmaning att starta upp en skola i Indien, där deltagarna på olika sätt kommer att få inblick i kyrkans arbete i det indiska samhället.

Så kan vi bara konstatera att inom några dagar är det 20 år sedan Berlinmurens fall. Den 9 november började man montera ned den mur som byggdes 1961. De senaste 20 åren har inneburit en förändrad situation i världen i stort och inte minst för kyrkorna. Vi ber särskilt för de kristna i östra Europa och samarbetet med dem i mission.

Bertil Svensson
internaionell missionssekreterare

Orissa i Indien ett år senare

Under sensommaren 2008 bröt det ut förföljelse mot kristna i delstaten Orissa i Indien. Många dödades och misshandlades och tusentals kristna familjers hem och kyrkor förstördes. Tiotusentals människor drevs på flykt. Attackerna planerades och genomfördes av fundamentalistiska hindugrupper.

Sedan dess har det blivit lite lugnare och många kyrkor samarbetar i återuppbyggnadsarbetet. Det handlar om att bygga hus, men också om att bygga relationer. På vissa ställen finns det initiativ där hinduer och kristna tillsammans arbetar med barn och ungdomar.

Men fortfarande lever tusentals människor i flyktinglägren. Delvis har de inga hem att återvända till och i vissa byar tillåts de kristna ännu inte att återvända om de inte avsäger sig sin kristna tro. Kandhamal-distriktet, som detta handlar om framför allt, är svårtillgängligt och avlägset. Det är framförallt fattiga daliter och stamfolk som har drabbats. Spänningarna är fortfarande stora och flertalet av förövarna går fortfarande fria.
Kyrkorna i området behöver vår förbön.

Gerard Willemsen
Asiensekreterare

Missionskyrkans förbönskalender

1 nov                                                                                                            
Pionjärarbetet i Ekängen, Linköping                                                                                           
En kärngrupp med regelbunden verksamhet har etablerats i Ekängen, Linköping. Kärngruppen träffas varje vecka till en kvällsgudstjänst. Be för det ungdomsteam som arbetar tillsammans med pionjärevangelisten Rikard Lundgren. Be att nya människor skall komma till tro och att Guds rike skall växa i Ekängen.


Ecuador, Apg29                                                                                            
Lärjungaskolan arrangeras för sjätte året i samarbete med Förbundskyrkan i Ecuador. Nu flyttas skolan till Amazonasregionen, där Missionskyrkan gett stöd bl a till radiomission under många år. Radiostationens gamla lokaler rustas nu upp för att ge plats åt lärjungaskolan. Be för elever och ledare, för säkerhet och om ett fördjupat lärjungaskap. Be för församlingarna i området och för kyrkans unga.

8 nov 
Diakonalt arbete                                                                                                                        
Be för de människor som just nu, på olika sätt, lever i en utsatt livssituation. Be att de skall få uppleva goda möten som kan lindra svårigheter. Vi ber också för de människor som ställt sig i det diakonala uppdragets tjänst.

Indien, Apg29                                                                                                            
Be för den lärjungaskola som förbereds i Indien och som startar i januari 2010. De religiösa oroligheterna och praktiska frågor gör skolan till en utmaning på många sätt. Be för skolans planering och för elever och ledare. Be också för systerkyrkan HCC, att den kan få betyda mycket för vår egen kyrkas förnyelse.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan