Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
29 oktober 2005

Kära missionsvän!

Denna veckas internationella förbönsämne gäller Indien, där systerkyrkan Hindustani Covenant Chuch (HCC) arbetar med stor glädje och framgång. HCC är en liten, men starkt evangeliserande kyrka, med ett stort arbetsfält. Drivkraften är Guds kärlek och omsorg om alla människor som tar sig uttryck i att man ser behoven runt omkring sig och gör vad man kan för att på olika sätt stödja sina medmänniskor och utveckla det indiska samhället.

HCC arbetar främst i Maharastra, i och kring städerna Mumbai, Pune och Sholapur. Men HCC har också medarbetare och församlingar på andra håll, bl a på ögruppen Andamanerna i Indiska Oceanen, där man har ett stort humanitärt arbete efter tsunamin i december 2004. I år har man också kunnat gå in i humanitärt arbete i Maharastra och Gujarat, som drabbades av översvämningar under sommaren. Sedan några veckor tillbaka arbetar man bland drabbade människor i Kashmir efter jordbävningen den 8 oktober i norra Pakistan, inte långt från gränsen med Indien.

På den pakistanska sidan arbetar många kyrkor och organisationer med att nå fram till avlägsna byar. För varje dag som går inser vi att jordbävningen är en av de svåraste under de senaste åren, samtidigt som världssamfundet tycks ha tröttnat på alla katastrofer.

Samtidigt som jag förberedde utskicket av det här brevet ringde vår Latinamerikasekreterare Bertil Widén och informerade om orkanen Beta i Karibien, som nu nått fram till Nicaraguas Atlantkust, till det område där Moravakyrkan arbetar, som vi i Missionskyrkan sedan 15 år har nära kontakt med. Bertil Widén informerar mer nedan.

Låt oss omsluta i bön våra vänner världen över som drabbats av katastrofer av olika slag!
Låt oss utmanas av människor världen över som hämtar sin kraft hos Gud inför allt som drabbar dem.
Låt oss be om uthållighet, att vi inte förtröttas att be och arbeta för människor i vår värld!

”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” (Mt. 25:40).

Gud välsigne dig i din missionsgärning!

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------------

Orkanen Beta i Nicaragua

Säsongens 23:e  tropiska storm i Karibien utvecklades natten mellan 28 och 29 oktober till årets 13:e orkan, med namnet Beta. Aldrig tidigare har så många oväder registrerats i Karibien under en och samma säsong.

Orkanen Beta har just nu sitt centrum nära Nicaraguas östkust, strax utanför staden Puertos Cabezas. Risken är stor att människor ska drabbas av regnet och de hårda vindarna, av översvämningar och lite längre in i landet av jordskred.

Moravakyrkan i Nicaragua har sitt centrum i Puerto Cabezas, med kontor för utvecklingsarbetet, teologiskt seminarium och universitet. Det finns femton Moravaförsamlingar i staden, vars hela infrastruktur är hotad. Många människor har evakuerats, men vägarna är dåliga och farliga och med stora nederbördsmängder blir de snart oframkomliga.

Låt oss bedja för de människor som nu drabbas av naturens krafter, på oskyddade öar och kustområden i östra Nicaragua, och att Moravakyrkan och alla andra goda krafter ska få möjlighet att trösta och bistå i denna svåra situation.

Bertil Widén, Latinamerikasekreterare
---------------------------------------------

Unga Kyrkans tredje kongress i Kongo Brazzaville

Den Unga Kyrkan i Kongo höll sin tredje kongress på Mansimou de första dagarna i september. Temat man valt hämtades från Josua bok 1:1-3 "Generation Josua!" Från hela landet samlades 79 delegater till möte förhandlingar och beslut i olika frågor. Norska Missionskyrkans Ungdom var de enda internationella gästerna. Inledningspredikan hölls av pastor Alain Bakoua som talade över kongressens tema. Josua är föredömet vad gäller det gudomliga uppdragets perspektiv för Unga Kyrkans treårsprogram 2005-2008. Kongressen valde ett nytt ungdomsråd och man har föreslagit EEC´s synod att välja någon av följande pastorer till ny generalsekreterare: Edouard Moukala, Guy Moïse Mboumba Mabika samt Guy Loko Elenga.

Pastor Alain Bakoua talade över dagens unga uppdrag i Kongo: Vi måste ställa frågor kring vårt uppdrag i ljuset av en värld fylld av sociala orättvisor, i en värld där rika blir rikare på de fattigas bekostnad, i en värld där hårda lagar styr, i en värld där unga är hänvisade till arbetslöshet. Vi måste sätta oss in i vad de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter betyder konkret i en värld där barnen negligeras, i en värld där människor offras på intoleransens och barbariets altaren. Vi måste ta vårt ansvar i en politiskt instabil tid där blint våld slår omkring sig. Generation Josua arbetar aktivt för att rädda, frälsa och resa människor ur en miljö utan fred, rättvisa och jämställdhet.

Maurits Pettersson
(Från Le Chemin, september 2005)
----------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005, 30 oktober

Samhällsansvar
Som kristen kyrka har vi en kallelse och utmaning ”att leva i världen” med det ansvar det innebär. Be om öppna ögon för de situationer som finns i er närhet och som ni som församling kan ta ansvar för, inte minst med tanke på det allt mer ökade alkohol- och drogmissbruket.

Indien
Under sommaren har stora översvämningar drabbat delstaterna Gujarat och Maharastra, bl a områdena runt Bombay och Pune, där Hindustani Covenant Church har flera församlingar och nu är engagerade i hjälparbete på flera platser. Be för drabbade medmänniskor och särskilt pastorer och församlingsmedlemmar som står oss nära.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan