Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission
29 oktober 2003

Kära missionsvänner!

Först och främst en varm hälsning från Indien, där vår systerkyrka HCC, under gångna helgen firat sitt 40-årsjubileum. Vi har fått intressanta hälsningar från festen, både av vår missionsföreståndare Krister Andersson, som bl a har rapporterar i kommande numret av Sändaren, och HCC:s missionsföreståndare Steven David, som rapporterat om de tre festdagarna. 2.000 människor var närvarande vid avslutningsgudstjänsten, då bl a 3 missionärer avskildes för arbete på annat håll i Indien. Dessutom ordinerades 8 pastorer, i en kyrka som tidigare endast hade ett 20-tal pastorer. Men det är en kyrka som växer på allt sätt och som ger oss mycken glädje och utmanar oss till vittnesbörd och tjänst. 18.500 kr samlades in till pionjärarbete i Sverige.

Själv har jag nyss kommit från Ecuador, där jag varit ett par veckor. Jag fick möjlighet att följa upp en del frågor som jag arbetade med under våren, då jag tillbringade en längre tid där i samband med en sabbatstermin som missionssekreterare.

Några glimtar från missionssamarbetet i Ecuador:

Evangeliska Förbundskyrkan arbetar vidare med de utmaningar som finns, bl a en del spänningar i relation till närstående organ till kyrkan. Den största församlingen i Quito, Santisima Trinidad, miste sin pastor, Carlos Abril, i våras. Pastor Abril hade byggt upp denna församling och var dess pastor i över 30 år. Det har varit en svår tid för församlingen att hitta ett nytt ledarskap, som har medlemmarnas förtroende. Vår missionsarbetare, Krister och Lisbeth Gunnarsson, har gjort ett fint arbete för att stödja det pastors- och ledarteam som finns. Trots svårigheterna i församlingen är Guds ord verksamt bland de 2.500 personer som varje söndag förmiddag samlas till de tre gudstjänster som hålls.

Det Teologiska Seminariet i Quito, som vi stöder, har fått en ny rektor. Det är John Robertson, amerikansk missionär, som tillfälligtvis tagit över efter Nelson Castro, som under många år varit rektor, och även tidigare missionsföreståndare och generalsekreterare inom Förbundskyrkan. John Robertson har nyss kommit tillbaka till Ecuador efter att framgångsrikt ha avslutat sina doktorandstudier i Oxford, England. En stor grupp studenter har nyss påbörjat sitt sista år vid seminariet och kyrkan ser också fram emot att nästa år få sina första pastorer som avslutar sin teologie kandidat-examen.

Den mekaniska verkstaden i Montecristi har stängts och man säljer nu ut maskiner och verktyg. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att finna ett annat sätt att använda sig av de rymliga verkstadslokalerna. Man ser framför sig ett studie- och missionscentrum, kanske också en konferensanläggning och kyrka. Det finns nu en god stämning och ett gott samarbete mellan pastorerna och ledarna i Manabí-provinsen och vi följer det här arbetet med stort intresse.

Vi har fem missionsarbetare i Ecuador, 2 SMU-volontärer och tre missionärsbarn. Vi omsluter dem alla och Förbundskyrkan i våra förböner.

Slutligen rapporterar missionär Åke Johansson från ett besök av försvarsminister Leni Björklund i Kinshasa förra veckan. Det är andra ministerbesöket från svensk sida i år, eftersom i maj månad vår så tragiskt bortgångne utrikesminister Anna Lindh besökte Kinshasa och såg en del av kyrkans arbete.

Vi ber också för Kongo och vårt eget land i enlighet med de föreslagna förbönsämnena.

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Svenskt ministerbesök i Kinshasa

Den 24 oktober 2003, FN-dagen, besökte den svenska försvarsministern, Leni Björklund, gymnasieskolan i Ndjili/Kinshasa, som drivs av Missionskyrkans systerkyrka CEC.

Inför sitt besök i Kinshasa hade försvarsministern uttryckt en önskan att få besöka någon verksamhet som fått stöd ifrån Sverige. I samråd med svenska ambassaden föreslog vi en skola där seminarier hållits kring den lärobok i samhällskunskap som samarbetskyrkorna till Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Internationella Frälsningsarmén tagit fram. 80 % av finansieringen har Sida svarat för, resten ovan nämnda svenska kyrkor.

Efter att ha hälsats välkommen av den kongolesiska undervisningsministerns ställföreträdare höll hon ett kort tal till samtliga elever innan hon mötte eleverna i de tre avgångsklasserna för ett samtal om FN’s närvarande roll och betydelse för Kongo Kinshasa.

Därefter överlämnade Leni Björklund en jordglob till skolan, och fick i gengäld en dräkt sydd av sömnadsprogrammets elever.

Vid presskonferensen senare på eftermiddagen uttryckte försvarsministern sin stora glädje över detta skolbesök och menade att det blev höjdpunkten på Kinshasabesöket.

Leni Björklund hade under sitt besök i Kinshasa överläggningar med Kongo’s vice försvarsminister och den högsta ledningen för FN-insatsen i Kongo. Hon mötte också den av Kongos fyra vicepresidenter som ansvarar för försvarsfrågor, samt Kongos inrikesminister.

Dagen därpå reste hon med sin delegation till Kindu för att besöka den svenska FN-styrka på cirka 90 personer som ansvarar för flygplatsen där. Fortsatta överläggningar kommer att hållas angående det svenska stödets utformning efter det nuvarande mandatets utgång i juni 2004.

Åke Johansson
-----------------------------------------------

Förbönsämnen:

Lärjungaträning
Klarälvdalsprojektet är ett samarbete mellan fem missionsförsamlingar i Värmland. I höst startar en kristen lärjungautbildning i nära kontakt med detta projekt. Vi ber för denna satsning, för ledare och för dem som kommer att delta i lärjungaskolan.

Pionjärteam
I höst startar ett arbete för att bygga upp pionjärteam inom Missionskyrkan som kommer att arbeta på olika platser nästa sommar. Vi ber att Gud öppnar vägar för dem som ska vara med i teamen och att Guds ledning blir tydlig för var teamen ska arbeta.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan