29 mars 2007

Kära missionsvän!

“Vi vill se Jesus”, det var grekernas begäran till lärjungarna, strax efter det att Jesus ridit in i Jerusalem och hälsats som kung. Och att få se Jesus, att förstå hur han verkligen är, det är många människors längtan också idag. Jesus är inte bara han som firas som kung, han är framförallt den som går in i lidandet och döden, för vår skull.

Att leva tillsammans med systrar och bröder i den världsvida kyrkan är att, på samma sätt, leva med i lidande och död, men där vi också, genom uppståndelsen, får del av det kristna hoppet, hoppet om förändring i våra egna liv och i vår värld.

Den senaste veckan har vi på nytt levt med i dramat och kampen om fred, försoning och rättvisa i Kongo Kinshasa. Peter Wärnelid berättar vad som hänt.

Som en del av 125-årsfirandet av den svenska missionen i Kongo får vi besök av två kongoleser, som besöker missionskyrkor på olika platser i vårt land. Temat för samlingarna är ”Kyrkor i samarbete inför framtiden”. Tag del av informationen om vilka tider och platser samlingarna hålls. Kom och delta i samtalet!

En grupp pastorer och diakoner från Svenska Missionskyrkan besökte Estland förra veckan för en fortbildningskurs, med temat ”Var dags tro”, då man fick inblick i Unionskyrkans sociala/diakonala arbete som är väl integrerat i evangelisationsarbetet.

Studieresan i Estland avslutades i Narva, där man mötte rysktalande församlingar som lever under svåra förhållanden. Man fick bl a träffa pastor Pavel Vezikovs, som berättade att han under Sovjet-tiden var med och hjälpte till i ett underjordiskt tryckeri som bl.a. tryckte psalmböcker. För det fick han sitt två år i det beryktade KGB-fängelset i Tallinn.

Lars Kallfors, pastor i Åtvidaberg, berättar: För oss svenskar blev nog mötet med varma och inspirerade människor det som kommer att leva kvar längst i oss alla. Frågan som gång på gång kom upp var:
- Vad hindrar oss från att lika passionerat arbeta för människors bästa?

Med bön om en välsignad påskhögtid, då vi tillsammans med Kristus får kraft att gå genom lidande och död till uppståndelse och hopp för vår värld!

Bertil Svensson
missionssekreterare

Hinder på vägen mot en ny demokrati

Den tidigare vice presidenten, numera senatorn, Jean-Pierre Bembas milissoldater kom torsdagen den 22 mars i strid med regeringstrupperna i de centrala delarna av Kinshasa. Striderna fortsatte under fredagen men avtog under lördagen och nu råder åter lugn i staden. Sammanstötningarna uppkom efter det att milissoldaterna uppmanats att låta sig demobiliseras eller ansluta sig till den nationella armén i enlighet med landets nya konstitution.

Enligt de källor som Missionskyrkan kommit i kontakt med kan mer än 500 personer, flest soldater, men också civila, ha fått sätta livet till och flera tusen skadats i striderna. Omfattande materiella skador har uppstått i stadsdelen Gombe i Kinshasa och affärer och kontor i centrala Kinshasa har plundrats.

Inga skador har rapporterats från vår samarbetskyrkas församlingar och våra missionsarbetare Åsa och Kimy Konde och deras tre barn befinner sig väl även om de upplevt några påfrestande dagar, då de i likhet med de flesta andra Kinshasabor avvaktat i sitt hem. I början av den här veckan kunde dock Kondes återuppta arbetet och barnen återgå till sina skolor.

Vi ber för Kongo och att, trots det som nu hänt, arbetet för fred, försoning och demokrati får fortsätta.

Peter Wärnelid
Afrikasekreterare

Kyrkor i samarbete inför framtiden

Offentliga gudstjänster och seminarier om samarbetet under 125 år mellan kyrkor i Kongo och Sverige och hur det kan utvecklas till ömsesidig glädje och utmaning.

Medverkande
Professor Joseph MBELOLO YA MPIKU, kyrkostyrelsens ordförande i CEC, Evangeliska samfundet i Kongo
Pastor Francoise MATONDO METHO, vice ordörande i pastorsrådet i CEC

15 april  Skåre, Karlstad
22 april  Immanuelskyrkan, Stockholm
28 april  Ulricedalskyrkan, Malmö
29 april  Sennan
5-6 maj  Besök i norra delarna av Sverige, orterna ej klara än.

Missionskyrkans förbönskalender

1 april
Handen
Det planeras för en ny framtid i Vallakyrkan i Handen, söder om Stockholm. Vallakyrkans Vänner vill bygga en ny ekumenisk församling i samarbete mellan Missionskyrkan och Pingströrelsen. Vi ber för den arbetsgrupp som jobbar med frågan om framtida mål och arbetssätt.

Indien
HCC är en socialt engagerad kyrka som växer. Människor kommer till tro och låter döpa sig. Nya församlingar bildas och man expanderar på flera platser i olika delstater i Indien. Vi ber för denna växande kyrka och dess ledning.

8 april
Påskdag – Uppståndelsedag
”Han är uppstånden! Ja, Han är verkligen uppstånden!”
Under två tusen år har kristna vittnat om Jesus uppståndelse. Idag är det vi som bär det vittnesbördet vidare! Vi ber om frimodighet och glädje att i vardagen kunna vittna om Jesus.

Polen
Vi ber för församlingar i Polen som arbetar under små ekonomiska förhållanden men ändå gör en viktig insats för människor i olika åldrar.

............................................................................................
Det elektroniska veckobrevet skickas till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskickLadda hem veckobrevet som pdf >
och sätt upp det på anslagstavlan.
Psalmbok som under Sovjettiden trycktes illegalt.


Pavel Vezikov, med sonen Dennis, fick två års fängelse för sitt engagemang i det underjordiska tryckeriet.Familjen Konde befinner sig väl efter oroligheterna i Kongo Kinshasa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda hem veckobrevet som pdf >
och sätt upp det på anslagstavlan.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan