29 maj 2008
Ladda hem veckobrevet som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >


Kära missionsvän!

Kommande veckan, 4-8 juni, inbjuder Missionskyrkan och SMU till Kyrkokonferens och Riksmöte i samband med GöteborgsMötet, då även Baptistsamfundet och Metodistkyrkan med sina ungdomsförbund möts till årsmöten.

Ungdomsförbunden går samman och bildar equmenia och samtal om ekumenik står högt på dagordningen för de tre samfunden / kyrkorna.

Gudstjänster och seminarier präglas av internationella frågor och medverkande. En av huvudtalarna är Shane Claiborne från The Simple Way, som har utmaningar till unga och äldre i våra kyrkor. Vi får också, som vanligt, besökare från de nordiska länderna och Baltikum och mer långväga gäster kommer i år från Japan, Indien Kongo Kinshasa och Ecuador.

Kyrkokonferensen inleds officiellt torsdagen den 5 juni och equmenias bildande firas kvällen samma dag.

Fredagskvällen hålls en internationell gudstjänst då två missionärer avskiljs för tjänst. Vi hälsar också ett 15-tal missionsarbetare och volontärer välkomna till Sverige efter avslutad arbetsperiod i andra länder. Vi ber även för ett 20-tal missionsarbetare och volontärer som reser ut för tjänst i andra länder under en kortare eller längre period. De länder som är aktuella i vårt samarbete för svenska medarbetare till olika länder är Japan, Kina, Indien, Palestina, Spanien, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa och Ecuador

Fem missionsarbetare och volontärer som kommit till Sverige från systerkyrkorna i Indien och Ecuador kommer också att hälsas. Det internationella utbytet blir alltmer viktigt för oss i Missionskyrkan och SMU / equmenia. Ska vi bli en växande kyrka måste vi ta till oss utmaningar och erfarenheter från systrar och bröder i andra länder.

Låt mig avsluta med en illustration om hur viktigt det internationella utbytet är för våra kyrkor genom en hälsning från Japan som jag besökte i påskveckan. Där medverkade jag vid ett pastorsmöte och talade bl a om vad det innebär att vara en missionerande kyrka och hur vi kan vara en växande kyrka.Det bästa exemplet på det sistnämnda fick tyvärr inte de andra höra, utan bara jag, då pastor Ryuji  Saito kom fram i slutet av samlingen och berättade följande fantastiska berättelse från evangelistkonferensen som Missionskyrkan inbjöd till för två år sedan:

- När jag åkte till Sverige som representant för den Japanska Förbundskyrkan 2006, då var vi 30 medlemmar i ”min” församling i Sanyo (det här är en medelstor församling i Japan). I Fiskebäck blev jag och Japan föremål för förbön från alla som var med på konferensen och jag upplevde påtagligt hur Guds heliga ande fyllde mig med kraft och jag fick ny inspiration för mitt arbete som pastor i Japan.

- Förra året fick jag var med om att döpa 5 personer, så nu är vi 35 medlemmar i Sanyo-församlingen, berättade pastor Saito glädjestrålande, refererade till förbönen i Fiskebäck som en av anledningarna till den plötsliga församlingstillväxten i Sanyo.

När Saito avslutat sin berättelse tog han fram ett kuvert och lämnade över och sa:
- I söndagens gudstjänst i Sanyo tog vi upp en kollekt till Sverige. Tag med det här hem och se till så att det går till pionjärarbete i ert land!

Vi gläds över att få leva i den världsvida kyrkan och hälsar dig välkommen till GöteborgsMötet. Se gärna mer info på www.missionskyrkan.se

Bertil Svensson
missionssekreterare

Missionskyrkans förbönskalender

1 juni
Kyrkokonferens och Riksmöte Göteborg
5-8 juni blir det en gemensam kyrkokonferens i Göteborg med Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan samt de tre ungdomsförbunden, SMU, SBUF och MKU, som nu bildat en gemensam organisation equmenia. Vi ber om Guds välsignelse för alla som kommer att vara med under dessa konferensdagar.

Kongo Brazzaville
Utbildning av ungdomar är en viktig del av kyrkans arbete i Kongo.15 lärlingsplatser till snickare, mekaniker och bilreparatörer finns på yrkesutbildningen vid Mansimou. Be för lärare och elever vid yrkesskolan.

8 juni
Kyrkokonferens Göteborg
Idag avslutas den gemensamma Kyrkokonferensen och konferensen för ungdomsförbunden i Göteborg. Vi ber om Guds välsignelse över de beslut som fattats och de människor som gått in i nya tjänster inom vår kyrka.

Indien
Genom att bry sig om de fattigaste, de utstötta och de svaga, skapas ett förtroende som kan leda till samtal om andliga ting bland den muslimska befolkningen Be för vår systerkyrkas arbete bland Indiens millioner.

15 juni
Mellansvenska
Distriktet omfattar församlingar och föreningar som finns i Gävleborgs, Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län, samt i norra Uppland. I distriktet finns 105 församlingar och 56 SMU-föreningar. Be för distriktsföreståndare Lennart Renöfält, distriktsmedarbetarna och de drygt 10 000 personer som finns i församlingar och SMU föreningar.

Japan
De två ledande religionerna i Japan är buddhismen och shintoismen, som en del japaner utövar samtidigt. Mindre än en procent av befolkningen är kristen. Det är en stor utmaning för vår japanska systerkyrka att arbeta i detta samhälle. Be för de unga i kyrkan som nu tar över viktiga poster i kyrkans ledning.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan