Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
29 april 2005

Kära missionsvän!

Förra veckan var det SMU:s offerdag. I många församlingar aktualiserades SMU:s arbete bland barn och unga lokalt, nationellt och internationellt. SMU:s gemensamma arbete är omfattande. Det är angeläget att det får fortsatt stöd i förbön och offer.

SMU och Missionskyrkan stöder de unga i världen bl a genom volontärer och genom utbytesverksamhet. Den här veckan har flera av de volontärer som arbetat internationellt sedan i höstas kommit tillbaka till Sverige. Det gäller volontärer i Ecuador, Kongo Brazzaville och Palestina. Samtidigt pågår rekryteringen av nya volontärer som i sommar påbörjar sin utbildning för insatser i de båda Kongo-republikerna, Ecuador och Palestina. Södra Vätterbygdens folkhögskola rekryterar volontärer för arbete bland barn i Indien.

Den här veckan har vi besök av ledaren för SMUs motsvarighet i Ecuador, JNJ, pastor Richard Santana. Ungdomsorganisationen i Ecuador arbetar med stöd från SMU med scouting och de ansvarar också tillsammans med Missionskyrkan/SMU för en lärjungaskola "Apg. 29" i Ecuador, som vi också i höst inbjuder till. Information om lärjungaskolan finns på Missionskyrkans hemsida: www.missionskyrkan.se/apg29

De gångna veckorna har jag varit på besök i de båda Kongo-republikerna. Det finns många upplevelser av glädje och oro jag har med mig hem, som jag delar i rapport nedan.

Missionskyrkan annonserar ut två tjänster för det internationella arbetet: biståndssekreterare och Mellanösternsekreterare. Ansökningar bör sändas in senast den 16 maj.
Information om de båda tjänsterna finns på vår hemsida www.missionskyrkan.se

Vill du gå direkt till sidan som informerar om biståndssekreterartjänsten klickar du på:
http://www.missionskyrkan.se/templates/Page____4302.aspx

Vill du gå direkt till sidan som informerar om Mellanösternsekreterartjänsten klickar du på:
http://www.missionskyrkan.se/templates/Page____4303.aspx

De båda förbönsämnena i vår förbönskalender handlar om möjligheter till sommarevangelisation i Sverige och i Estland. Det gäller team "Våga tro" på Öland och teamarbete i Estland tillsammans med ungdomar från Unionskyrkan. Samtal förs med esterna om mission i Ryssland utifrån församlingarna i Narva-området. Vi ber för dessa ungdomssatsningar i Sverige och Estland, liksom för lärjungaskolan i Ecuador.

Med varm hälsning!
Bertil Svensson
missionssekreterare

--------------------------------------------

Glädje och bekymmer i de båda Kongorepublikerna

Ett besök i de båda Kongo-republikerna innebär både glädje och bekymmer. Glädje i mötet med människorna och kyrkan, som trots politiska, ekonomiska och sociala problem möter oss besökare med glädje och tillförsikt, därför att Gud är deras hopp och han inte har övergett dem.

Vi gläds över att den nya kikongobibeln nu är tryckt och distribueras i de båda Kongo-republikerna under de kommande veckorna. Tillsammans med Missionskyrkans samordnare i Kinshasa, Kimy Konde, besökte jag Bibelhuset och fick se de tusentals biblarna som väntar på att distribueras till Brazzaville, samtidigt som man redan börjat sälja Bibeln i Kongo Kinshasa. En officiell lansering sker i Luozi i slutet av maj.

Vi gläds också över att människor samlas till gudstjänst och kommer till tro. Kyrkor byggs och man planerar för framtiden. Särskilt gläds vi åt att bygget av Plateau-församlingens kyrka i Brazzaville återupptagits. Man har nu fått tak på kyrkan, men det återstår en hel del arbete innan man kan ta kyrkan i bruk. Trots att vi från Sverige redan gett ett starkt stöd till denna stora kyrka skulle vi gärna vilja förmedla ytterligare några hundra tusen kronor. 1miljon kronor fattas för att slutföra bygget med dörrar, fönster, golv och inredning, men då blir det en modern, vacker kyrka med plats för många. Varje söndag samlas två kollekter in vid församlingens gudstjänst i den gamlas Plateau-kyrkan, där hälften av kyrkobesökarna sitter ute: dels kollekt till församlingens vanliga verksamhet, dels till byggnadskassan.

Kyrkorna i de båda Kongorepublikerna står inför stora utmaningar. Oroligheter och den sociala situationen påverkar medlemmarna med ekonomiska och administrativa problem som följd.

Valen i Kongo Kinshasa har, som väntat, skjutits upp till slutet av året. Vi får se om den tidsplanen håller. Oroligheterna i östra Kongo har inte upphört och den sociala misären har drabbat hela landet, även Manianga i västra delarna av landet, där vår systerkyrka arbetar.

I Kongo Brazzaville är det alltjämt oroligt i Pool-regionen, något som visade sig för en vecka sedan då en FN-konvoj på rekognosering i området två gånger blev stoppad och rånad av milisgruppen ninjas. Evangeliska kyrkans hjälporganisation ASUdh förser befolkningen i området med humanitär hjälp, ofta med livet som insats.

I Kongo är kyrkan också bekymrad för sin ledare Alphonse Mbama, som ligger på sjukhus i Paris. Flera besökare har kommit från de nordiska länderna, men det är svårt att få kontakt med honom. Han sover mest och hans lever och njurar fungerar inte. När man står vid sjuksängen är det svårt att veta om han uppfattar något av hälsningar och böner.

Till bekymren för Alphonse Mbama har lagts att fru Helene Mbama inte fått visumansökan godkänd för att resa och besöka sin svårt sjuke man i Paris. De franska myndigheterna har en fruktansvärt inhuman politik. Man accepterar att Mbama får komma till Paris och läggas in på ett sjukhus, men man nekar hustrun att vara nära honom i hans svåra stund. Man har t o m gjort det omöjligt för henne att åka till något annat land inom Schengen-samarbetet genom att stämpla in i passet ”nekat visum”. Det är inte konstigt att kongoleser och andra känner sig maktlösa.

Mbamas sjukdom är givetvis ett stort bekymmer för familjen, den Evangeliska kyrkan, ja alla kristna i landet, eftersom Mbama är ordförande i det Ekumeniska Rådet. Mbama har varit en förgrundsgestalt i samhället under krigsåren och kampen för demokrati och han har varit ledare för den evangeliska kyrkan i snart 20 år. När Mbama omvaldes i sommar för ytterligare en 4-årsperiod, skulle det bli den sista perioden för Mbama som ledare för sin kyrka, men redan nu måste vice missionsföreståndaren träda fram och ta tag i de utmaningar kyrkan har.

Fridolin Matthieu Djema, som den nye vice missionsföreståndaren heter, var relativt okänd bland oss svenskar, när han i somras valdes till denna viktiga post. Vi träffades förra veckan vid flera tillfällen och vi fick en mycket god kontakt.

Djema började med att berätta att han litar på att Gud ska hjälpa honom i den svåra uppgiften. Han är medveten om sin okunnighet och vill därför omge sig med goda rådgivare och litar särskilt till de erfarna kongoleser och svenskar som finns i hans omgivning. Han har svårt för dem som söker makt för egen del och uppmanar oss att be för EEC så att kyrkan inte ska splittras.

Djema berättade att Gud talade till honom i en vision för fem år sedan om att han en dag skulle bli vice missionsföreståndare. Därför litar han på att Gud ska hjälpa honom i de utmaningar han och kyrkan står inför.

På frågan om han vågar ta tag i olika frågor under Mbamas sjukdomstid och vistelse i Paris, svarar han ”både ja och nej”. Vissa frågor, säger han, som är möjliga fällor får vänta tills senare eller tills Mbama kommer tillbaka, medan han inte är rädd att ta tag i andra frågor som måste åtgärdas för att inte kyrkans arbete på nationell nivå ska förlamas.

Djema upprepade vad han sa i en predikan i mitten av april då 16 pastorer ordinerades: Han berättade att en taxichaufför frågat honom om det var han som var Evangeliska kyrkans vice missionsföreståndare. När han svarade att det var han, då sa taxichauffören att även de som är utanför kyrkan följer noga vad som händer inom kyrkan. ”Men”, fortsatte chauffören, ”skillnaden mellan det som sker i kyrkan och samhället är lika stor som egget på ett rakblad”.

För Djema blev det ett allvarsord som han tänkt på mycket. ”Om det inte är någon större skillnad än så då är vi illa ute”, sa Djema, som menar taxichauffören kanske ändå har rätt. ”Ibland är det inte större skillnad än egget på ett rakblad på kyrkan och samhället, för vissa personer inom kyrkan har maktambitioner på samma sätt som man har det i samhället”.

”Det måste vara skillnad mellan samhället och kyrkan”, menar Djema. ”Följer vi utvecklingen i samhället då har vi inget existensberättigande och bör då inte heller uttala oss i olika frågor”.

Djema välkomnar ett fortsatt nära samarbete med de nordiska kyrkorna. Sverige är den andliga metropolen för den evangeliska kyrkan i Kongo, menar Djema, och därför är det viktigt att vi samarbetar inom evangelisation och församlingsutveckling och inte lämnar det åt sekterna som nästlar sig in också i Evangeliska kyrkans församlingar.

Djema har en särskilt god relation till Sverige, genom att han, efter att ha blivit föräldralös vid 3 års ålder, under 7 år bodde hos missionären Greta Nilsson i Ouesso.

Vi innesluter de båda Kongokyrkorna i våra förböner och särskilt missionsföreståndare Alphonse Mbama i Paris och vice missionsföreståndare Fridolin Matthieu Djema.

Vi tackar Gud för den nya kikongo-Bibeln och vi tackar Gud för att kyrkans ledare i trohet vill föra ut evangeliet i ord och handling till sitt folk.

Bertil Svensson
missionssekreterare

--------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 1 maj

Våga tro
Även i år kommer ett teamarbete att genomföras på Öland de två sista veckorna i juli. Vi ber att Gud kallar dem som ska vara med under dessa veckor för att möta Semestersverige med det kristna vittnesbördet.

Estland
Vår systerkyrka i Estland är intresserad av samarbete med team från Sverige för evangelisationsinsatser på olika platser i Estland. Vi ber för planering och möjlighet att genomföra detta under sommaren.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan