Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission 
28 maj 2004

Käre missionsvän!

Den historiska kyrkokonferensen i Västerås ”i rörelse” är över. Förra veckans samling med tre kyrkor och tre ungdomsförbund har betytt mycket för gemenskapen mellan kyrkor och enskilda.

I veckans nummer av Sändaren finns en utförlig rapportering om gudstjänster, seminarier, beslut och uttalanden.

Inom Svenska Missionskyrkan är vi glada och tacksamma över Krister Anderssons tid som missionsföreståndare och att efterträdarfrågan nu fått en god lösning genom Göran Zettergren, som valdes med stor glädje under konferensen i Västerås. Vi ber om Guds välsignelse över Göran när han den 2 augusti går in i sin nya uppgift. Vi ber också för hans fru Agneta och hela familjen.

Samtidigt tackar vi Gud för Krister Andersson och ber för honom, och hans familj, när han om ett par månader går in i nya uppgifter inom Svenska Bibelsällskapet. Ett tack, med olika gåvor, framfördes i Västerås från de olika distrikten, SMU och systerkyrkor i andra länder.

Nya medarbetare internationellt:

Vid söndagens avslutningsgudstjänst i Västeråshallen hälsades missionsarbetare välkomna till Sverige efter avslutad period. Samtidigt bad vi för missionsarbetare och volontärer som reser för första gången eller för en ny period.

Följande personer är antagna för tjänst och planerar utresa under sommaren/början av hösten:
Till Kongo Brazzaville reser:
Britta och Lennart Fredman, för arbete arbete med sjuk- och hälsovård samt praktisk utbildning i Mansimou,
Birgitta och Bertil Åhman, för arbete med utbildning och humanitärt arbete i Kongo Brazzaville.
Till Kongo Kinshasa reser Åsa Brugård Konde och Kimy Konde för att arbeta med stöd till systerkyrkor och ekumeniska samarbetspartners vid det kontor som Missionskyrkan upprättar tillsammans med Baptistsamfundet och Diakonia.

SMU har beslutat att sända följande volontärer för att arbeta med barn och unga i Kongo Brazzaville: Lisa Bokne och Anna Harrysson. För arbete i Ecuador: Therése Carlehed och Hanna Johansson. För arbete i Palestina: Elin Waller och Adam Furbacken.
Till volontärer inom fotbollsprojektet i Kongo Brazzaville har Linda Jansson och Olle Härdne utsetts.

Vi innesluter alla dessa missionsarbetare och volontärer i våra förböner. Vi ber denna pingsthelg om Guds andes ledning och kraft över dem och vår värld.

Ett annat av våra förbönsämnen denna vecka gäller Kina. Vi gläds över växande kyrkor och många människor som söker Gud. I samband med kyrkokonferensen fick vi en skriftlig hälsning från våra vänner i Hubei-provinsen i Kina. Ett glädjande besked är att man nu, med stöd bland annat från Missionskyrkan, bygger en kyrka i Macheng, i det s k martyrdistriktet, där två av våra missionärer dödades för mer än hundra år sedan. De kinesiska kristna vårdar minnet av missionärerna och är glada över att kyrkan nu växt sig så stark i detta område så att man nu kan satsa på ett kyrkbygge.

Med varm hälsning!
Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------

Förbönsämnen

Den Helige Ande
En förutsättning för en levande och växande församling är öppenhet för, och beroende av Guds Helige Ande. Vi ber om att vår församling får vara kanalen för Guds Andes verk i vår bygd.

Kina
Den växande kyrkan i Kina är ett resultat av troget kristet vittnesbörd och tjänst, men främst är det ett resultat av trogen bön. Vi ber att Kinas kyrka fortsatt får vara en bedjande kyrka till tjänst och uppmuntran för många.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se. Om Du tidigare anmält dig via veckobrev.mai@missionskyrkan.se så görs även eventuell avbeställning till denna e-mejladress.


Svenska Missionskyrkan