Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
28 januari 2005

Kära missionsvän!

Veckobreven har kommit litet oregelbundet en tid. Det innebär inte att vi inte har något att berätta om, utan snarare för att det är för mycket som händer!

Efter flodvågskatastrofen i Sydostasien för en dryg månad sedan, då många även i vårt land drabbades, har ytterligare en katastrof drabbat vårt land: Stormen som drog fram över landet och särskilt drabbade vissa delar av Sydsverige. I slutet av vårt brev har vi därför en bön för dem som drabbats av stormen.

Hjälparbetet i Indien fortsätter. Systerkyrkan Hindustani Covenant Church (HCC) har nu fått ansvar för ytterligare fyra flyktingläger och har under veckan besökt ytterligare en ö i ö-gruppen Andamanerna. HCC är också involverade i vägbyggen och brunnsborrning, då rent vatten fortfarande är en bristvara på öarna. Philip Nadvi, den ansvarige för Sholapur Water Service har under den senaste veckan varit på Andamanerna för att hjälpa HCC att i kontakt med myndigheterna få fram rent vatten.

Den akuta hjälpfasen borde vara över nu, men då fiskarbefolkningen fortfarande inte får fiska är många beroende av den mat HCC och andra kyrkor och enskilda organisationer delar ut till lokalbefolkningen.

Vi gläds över att två medarbetare har fått visum till Indien: vår tidigare asiensekreterare P-O Sveder-Renklint och infektionsläkaren Rune Andersson, Göteborg. De åker som officiella representanter för Missionskyrkan för att på plats diskutera hjälparbetet på Andamanerna och ge medicinskt och pastoralt stöd.

Vi har tidigare sökt visum för hjälparbetare och fått avslag. Det går fortfarande inte att få visum som hjälparbetare, men nu har alltså de indiska myndigheterna öppnat upp och gett visum för våra utsända, om än under en begränsad tid. De goda långvariga kontakterna och stödet till HCC är viktiga för det beslutet.

Ekonomiskt stöd fortsätter att komma in. Extrainsamlingen har hitintills gett drygt 2,2 miljoner kronor. Vi har dessutom fått 600.000 kr från Sida och 2 miljoner från Radiohjälpen för det långsiktiga återuppbyggnadsarbetet. Det är stora summor för oss, som inte är en hjälporganisation utan en kyrka.

För oss har det dock vid flera tillfällen varit naturligt att gå in med humanitärt stöd via HCC, som har lång erfarenhet av katastrofarbete, alltifrån torka, översvämningar och jordbävningar, som nästan varje år drabbar Indien. Pastorer och ledare inom HCC får regelbundet träning för att kunna gå in i den här typen av arbete. Pastorn på Andamanerna tog därför direkt på Annandag jul tag i situationen och organiserade upp ett arbete med hjälp av ett 20-tal volontärer i församlingarna.

HCCs medarbetare har genomgått en omfattande organisationsutveckling de senaste åren. Dessa erfarenheter delade de med sig till Missionskyrkans anställda på riks- och distriktsnivå på de årliga strategidagarna som denna gång hölls på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. Det tydliga och genomtänkta andliga och sociala arbetet gav många viktiga impulser till oss i Missionskyrkan, liksom den tydliga inriktningen på de allra fattigaste och mest behövande människorna i Indien. Vi har mycket att lära av våra vänner i Indien!

Slutligen har vi glädjen att berätta att SMU och Missionskyrkan nu söker ungdomar som till hösten kan åka ut som korttidsvolontärer. Se mer information nedan, men läs också vad Karolina Rönn, som varit korttidsvolontär i Mellanöstern skriver:

"Det är farligt att ge sig av hemifrån. Jag tror att jag kommer få svårare att veta var jag hör hemma. När jag blir berikad med nya kontakter och ett nytt hem, innebär det samtidigt att jag får fler platser att längta till. Nu har jag nya vänner att sakna. Det är ett pris jag gärna betalar, jag har lärt mig mycket och jag tror jag har utvecklats sedan jag började den här resan. Om du får möjligheten att åka som volontär tycker jag du ska ta den!"

Med tillönskan om en God Helg!

Bertil Svensson
missionssekreterare

-------------------------------------

Korttidsvolontärer behövs!

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer skickar SMU och Missionskyrkan ut och tar emot volontärer. Just nu skickar vi ut korttidsvolontärer, ungdomar som är ute i 6 - 8 månader.
SMU:s och Missionskyrkans korttidsvolontärer åker ut i september varje år.

För att bli korttidsvolontärer måste du fylla i och skicka en ansökan, senast den 23 mars 2005.
Senare kan du bli kallad till intervju. Intervjun sker i slutet av april.

I höst skickar vi korttidsvolontärer till:

- Ecuador (2 st)
- Israel/Palestina (2 st)
- Kongo-Brazzaville (4 st, varav 2 som fotbollsvolontärer i samarbete med BK Häcken/Gothia Cup)
- Kongo-Kinshasa (2 st)

Klicka på smu.se/volontar så får du veta mer!

Ulrika Morazán och Bertil Svensson

----------------------------------------------

Bön för de stormdrabbade

Det våldsamma stormen som drog in över Sydsverige helgen 8-9 januari har för många fått förödande konsekvenser. Många är fortfarande utan el, vatten och telefon. Äldre har fått lämna sina hem för att evakueras till annat boende. Skogsägare, som lidit stor ekonomiska skada, känner oro för framtiden.

I många kommuner arbetar anställda i samarbete med räddningstjänsten och försvaret dygnet-runt för att hjälpa alla drabbade. Många kyrkor erbjuder hjälp och stödgruppssamtal för dom som känner oro i en situation man aldrig förr upplevt.

Inför allt detta vill vi uppmana till förbön i gudstjänster och samlingar för att dela den börda som tusentals svenskar just nu upplever. Tillsammans vill vi be för alla drabbade, för oroliga anhöriga, för dom som fryser, är isolerade och känner sig glömda.

Vi tänker också på alla som sliter i skogen med röjnings- och reparationsarbete, för ansvariga i kommunledningar och räddningstjänst. Mitt i allt detta finns också plats för kyrkan. Så låt oss också tänka på alla medarbetare som finns till hands för att hjälpa, uppmuntra och stödja.

Göran Zettergren
missionsföreståndare

Mats Gunnarsson
pastor och missionär

------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 30 januari

De nya svenskarna
Varje år kommer det människor till Sverige för att söka hjälp och om möjligt få en trygg tillvaro för sig själva och sina familjer. Vi har som kyrka ett ansvar för främlingen. Vi ber om Guds välsignelse för alla dessa och vishet att ge den hjälp som behövs.

Flyktingarbete
Varje dag ser och hör vi om människor som lever under svåra förhållanden i flyktingläger och under flykt från oroshärdar. Vi ber för dessa områden och de människor som där är på flykt.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Svenska Missionskyrkan