28 februari 2007

Kära missionsvän!

Ett av de internationella böneämnena kommande veckor är Japan. Jan-Åke Palmaer och Harald Fält presenterar här Eiki Miura, den nye ledaren för NSKK, Förbundskyrkan i Japan.

Vi får också en rapport från Förbundskyrkan i Ecuador, som vid sin årskonferens avskilde sina första missionärer bland latinamerikanska invandrare i Spanien.

Vi informerar också om två internationella evenemang i sommar.

Bertil Svensson
missionssekreterare


Ny föreståndare för NSKK, Japan

Japanska Förbundskyrkan NSKK har fått ny missionsföreståndare och tillika ordförande i samfundsstyrelsen. Det är pastor Eiki Miura, föreståndare för Tamano församling sedan tio år tillbaka. Valet skedde redan i november vid s.k. budgetårsmöte. Miura övertog ledarskapet för samfundet från nyår, då tidigare ledaren pastor Ogawa avgick.

Eiki Miura är 50 år och har tjänat inom NSKK sedan 1988. Han har också farmaceutisk utbildning och arbetade tidigare på laboratorium. Som pastor har han tjänat församlingarna i Tamano och Sasaoki. Under åren har han också haft olika förtroendeposter inom sitt samfund, exempelvis ordförande för utskottet för pionjärevangelisation, samordnare för samfundets gemensamma projekt och ordförande för personalrådet. NSKK består av knappt tjugo församlingar, de flesta belägna inom Okayama län i västra Japan.

På frågan vilka uppgifter som känns särskilt angelägna inom kyrkan svarar Miura, att det är att fostra nya medarbetare, unga människor som vill bli pastorer och ledare. Med det syftet har man redan hållit samlingar under temat Överlåtelse till tjänst, då kallelsen aktualiserats. ”Vi är övertygade om att bibelordet måste få en central roll och förkunnas tydligt. Vi behöver åter bli läsare. Vårt samhälle är fullt av tomma mänskliga ord. Vi behöver höra Ordet från Gud. Som konkret delmål vill vi komma upp till 500 gudstjänstdeltagare i snitt”, säger Miura, som har gott stöd i sitt arbete av hustrun Midori och de tre barnen. Han menar sig själv vara både ”mild och seriös” och karakteriserar sin tro som klassiskt evangelisk.

Jan-Åke Palmaer
Harald Fält


Missionärsfamilj från Ecuador avskild för tjänst i Spanien bland latinamerikanska invandrare

Förbundskyrkan I Ecuador, som på sedvanligt sätt firade sin årskonferens under karnevalshelgen alldeles innan fastan, tog ett historiskt beslut för en dryg vecka sedan. Då avskildes en missionärsfamilj för tjänst bland latinamerikanska invandrare i Spanien.

Pastor Aníbal Nicolalde tillsammans med hustru Marlene kommer att arbeta i Spanien från augusti i år, om visumfrågan och det ekonomiska underhållet har lösts till dess. Under en treårsperiod kommer  de att samarbeta med vår gemensamma systerkyrka I Spanien, FIEIDE, vars ledare Francisco Portillo besökte Ecuador i samband med årskonferensen. Beslut togs om ett samarbetsavtal mellan de båda kyrkorna, där sändandet av en missionärsfamilj till Spanien blir det första steget i samarbetet.

Aníbal har under många år varit en uppskattad pastor i Jipijapa-kyrkan, som firar gudstjänst i det hus där Förbundskyrkan har sitt kontor i centrala Quito. Aníbal har tidigare varit ansvarig för ungdomsarbetet i kyrkan och under den tiden besökte han Sverige. Han har även varit i Spanien för att knyta kontakter inför det kommande missionsarbetet. Samarbetet i Spanien har möjliggjorts genom de kontakter Missionskyrkan har i Spanien via IFFEC, International Federation of Free Evangelical Churches. Missionskyrkan kommer också att ge visst ekonomiskt stöd, särskilt i början, liksom visst personellt stöd genom missionsarbetarna Lisbeth och Krister Gunnarsson.

Bed för familjen Nicolalde – Aníbal, Marlene och deras flickor Ruth och Mikaela – inför uppbrottet från Ecuador och förberedelserna för missionsarbetet bland de latinamerikanska invandrarna i Spanien!


Teater och musik på spanska i Norge

Två veckors läger med ecuadorianer, colombianer, spanjorer, norrmän och svenskar! Ni delar seminarier, andakter och utflykter om musik, dans, teater och kommunikation.
 
5 deltagare söks: 18 - 25 år, SMU:are som talar lite spanska.

1 ledare söks: 20 - 30 år, SMU:are som talar spanska.

Norge 16 juli - 1 augusti. Låter det intressant?
Sista ansökningsdag 31 mars.

För mer information och ansökan, se www.smu.se/norge2007


Rättvisa finns det? Mötesplats i Nicaragua

Följ med och diskutera rättvisa! Nicaragua 11-26 juli 2007

4 indier + 4 kongoleser + 4 nicaraguaner + 4 svenskar = ID:s Mötesplats 2007

Du är tillsammans med 15 unga människor från Indien, Kongo-Brazzaville, Nicaragua och Sverige. I gudstjänster, studiebesök och seminarier diskuterar och lär du dig mer om rättvisa och kulturmöten och hur detta hör ihop med att vara ung och kristen.

Mötesplatsen kostar dig 4.000 kronor (resten betalar SMU).
 
För mer information och ansökan, se www.smu.se/motesplatsen07
www.smu.se/id kan du läsa mer om ID-projektet.


Förbönskalendern

4 mars
Färjestaden
Arbetet för en ekumenisk församling i Färjestaden är inne i ett viktigt avgörande och man hoppas snart kunna etablera en församling på orten. Be att Gud ger nåd och vishet till dem som leder arbetet.

Kina
Det sker en stadig tillväxt i den kristna kyrkan i Kina. Nya församlingar bildas och kyrkor byggs ständigt. Samtidigt utbildar sig många unga kineser i seminarier och bibelskolor för att föra det kristna budskapet till nya regioner och länder. Be om Guds vägledning för alla dem som känner kallelse till tjänst i Guds Rike I Kina!

11 mars
Konfirmandarbetet
Missionskyrkans församlingar runt om i landet samlar en mycket stor grupp ungdomar i sitt konfirmandarbete. Be för lärare och tonåringar som arbetar med Bibeln och frågor om den kristna tron. Be också för den fortsatta kontakten med dessa ungdomar.

Japan
Ett kristet pionjärarbete i Japan har fem år på sig för att bilda en ny församling, en tuff utmaning i ett samhälle som håller ett högt tempo. Unga pastorer går in i utmaningen och satsar tid ock kraft för Evangeliet. Be för dem som arbetar i denna uppgift i vår systerkyrka!

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.Ladda hem veckobrevet som pdf >
och sätt upp det på anslagstavlan. 

 

 

 

 
Francisco Portillo, missionsföre-
ståndare i FIEIDE, Spanien, och
pastorsfamiljen Nicolalde.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan