Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

13 april 2006

Kära missionsvän!

Hjälparbetet på Andamanerna fortsätter. Se rapporten nedan.

Vi informerar också om följeslagare från Missionskyrkan, som kommit hem från Israel/Palestina. De besöker gärna församlingar och berättar om sina upplevelser.

Just nu pågår Diakonias vårkampanj, som i år sammanfaller med Diakonias 40-årsjubileum. Särskilda satsningar görs i olika delar av landet: 5-6 maj i Stockholm, 13-14 maj i Örebro och 20-21 maj i Jönköping. Se mer information på Diakonias hemsida: www.diakonia.se/sa/node.asp?node=326

Vi ber för förbönsämnena nedan, för HCC:s hjälparbete på Andamanerna, för freden i Mellanöstern och för Diakonia.

Med tillönskan om en God Helg!

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------------------------------

Katastrofcenter, hus, båtar och rent vatten på Andamanerna

I påskveckan invigdes ett ”Katastroflindringscenter”, ett studiecenter för människorna på ögruppen Andamanerna och Nicobarerna i Indiska Oceanen. Det är HCC, vår indiska systerkyrka, som via medel från Radiohjälpen och Svenska Missionskyrkan, färdigställt detta center. 300 personer deltog och bjöds på mat vid den väldiga festen i Port Blair, huvudstad för ögruppen och delstaten, då undertecknad tillsammans med missionsföreståndare Steven David och Dharam Pal, den som från de indiska myndigheternas sida ansvarar för återuppbyggnaden och rehabiliteringen efter tsunamin, invigde centret. Kurscentret, som är det första i sitt slag på Andamanerna, kommer att stå öppet för kurser för att hjälpa människorna att vara beredda på katastrofer av olika slag: jordbävningar, översvämningar, olyckor till havs och på land, farsoter som HIV/Aids m fl. På nedre botten har man en stor samlingssal, med plats för 2-300 personer och på andra våningen finns smårum, så att kursdeltagare kan sova över där.

I samband med besöket på Andamanerna genomfördes också en ceremoni då första spadtaget grävdes för de permanenthus som nu ska byggas. De indiska myndigheterna har planerat för 10.000 hus på olika platser på Andamanerna och Nicobarerna. Myndigheterna tar själva ansvar för 8.000 av husen och kyrkor och hjälporganisationer, bl a HCC, tar ansvar för resten.

HCC var den första av organisationerna som gav klartecken för att hjälpa till med permanenthusen i Bamboo Flat, ett par mil från Port Blair. Det blir ett helt nytt samhälle som byggs upp med totalt 354 hus, alltså ett samhälle för c:a 1500 personer. Myndigheterna har planerat området, som också kommer att inrymma grönområden, skola, samlingslokaler m m. Till och med plats för en kyrka är inritad i stadsplanen.

Det stora problemet gällande byggandet av permanenthus är de stora kostnader det innebär att transportera allt material från fastlandet. Byggnadsarbetarlönerna är också högre på Andamanerna, då kvalificerad arbetskraft kommer från fastlandet. Husen, som designats av myndigheterna, kostar runt 100.000 kr att bygga i närheten av Port Blair, medan priserna blir ändå högre på mer avlägsna öar. Vi har en del pengar reserverade och via partners i Tyskland och USA räknar vi med att kunna finansiera den första delen, som består av 54 hus. Vi har också en ansökan inne hos Radiohjälpen för ytterligare en del.

Slutligen var det en glädje att se att HCC nu, via medel från Läkarmissionen och Missionskyrkan, kunnat ge ytterligare stöd till reparation av båtar i Wandoor. Vid en ceremoni lämnade vi ut fiskenät, räddningsvästar och annat materiel till fiskarbefolkningen i området. Därmed är den delen av arbetet avklarad och ytterligare behov inom fisket kommer man ej att arbeta med. Däremot fortsätter arbetet att på annat sätt hjälpa befolkningen att komma igång med ekonomisk verksamhet inom olika områden. Det medicinska arbetet fortsätter likaså, liksom kursverksamhet och annat stöd till befolkningen.

HCC har också, med stöd från vårt systersamfund i USA, Evangelical Covenant Church, gett stöd till rent dricksvatten. HCC har ju en unik kompetens inom det här området, och Sholapur Water Service har svarat för brunnsborrning och installation av handpumpar på ett 20-tal platser. Också det här arbetet är betydligt dyrare än på fastlandet.

HCC:s hjälparbetare och pastorer utför ett uppskattat arbete bland lokalbefolkningen. Man möts också av stor uppskattning och respekt av myndigheterna och andra hjälporganisationer. Vi ber om fortsatt glädje och framgång i arbetet och vi ber att det ska ordna sig också med ekonomin för de insatser som planeras fram till slutet av 2007.

Bertil Svensson

--------------------------------------------

Följeslagare hemkomna från Israel och Palestina

Nu har ytterligare sju ekumeniska följeslagare kommit hem från Palestina och Israel. De har utgjort en internationell närvaro med syfte att försöka dämpa våld, ge hopp om att en fredlig lösning är möjlig och främja respekten för folkrätten. Följeslagarna har många intryck att dela med sig av. Ta chansen och bjud in någon av dem till din arbetsplats, kyrka, eller annat sammanhang där ni får inblick i situation i Israel och Palestina och får inblick i vad det innebär att åka ut som följeslagare inom ramen för följeslagarprogrammet.

Följande personer är engagerade i Svenska Missionskyrkan:

Margareta Gunnarsson från Eksjö har varit följeslagare i Jayyous på norra Västbanken. Hon är förskollärare, medlem i Eksjö Missionskyrka.

Östen Gunnarsson från Eksjö har varit följeslagare i Jerusalem och där mött både israeler och palestinier. Han är folkbildare med bakgrund inom Studieförbundet Bilda och pastor inom Svenska Missionskyrkan.

Lennart Hellman från Kungälv har varit följeslagare i Jayyous på norra Västbanken. Han är pensionerad lärare, medlem i Kungälvs Missionskyrka och styrelsemedlem i Svenska Palestinakommittén.

Matilda Svensson från Stockholm men med släkten i Småland har fullföljt två perioder som följeslagare i Hebron och Ramallah. Hon är student med inriktning på internationella studier, mänskliga rättigheter och internationell rätt, medlem i Abrahamsbergskyrkan, Stockholm och för närvarande temporärt anställd av Diakonia i Jerusalem.

För mer information går det bra att kontakta Missionskyrkans kansli (Bertil Svensson) eller Daniel Uddling på Sveriges Kristna Råd, 08-453 68 24, e-post daniel.uddling@skr.org

------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

30 april
VÅGA TRO
Team VÅGA TRO kommer i sommar att arbeta på två platser, Öland och Göteborg. På Öland i samband med partiledarutfrågning på Klintagården samt med cafébuss i Borgholm och i Göteborg i samband med fri-idrotts EM. Vi ber att Gud kallar de som skall vara med under dessa veckor för att möta många med det kristna vittnesbördet.

Litauen
Den reformerta kyrkan i Litauen tänker pionjärt och arbetar bland annat med församlingsplantering. Be för detta arbete och de platser där kyrkan ser ett spirande församlingsarbete.

7 maj
Evangelisterna
Svenska Missionskyrkans evangelister är denna helg samlade på Donsö för överläggningar och andlig fördjupning. Vi ber för våra evangelister som på ett speciellt sätt är kallade att förkunna frälsningens budskap för alla åldrar.

Kongo Brazzaville
Evangeliska Kyrkan i Kongo har ett stort antal evangelister som arbetar hårt, ofta under mycket små ekonomiska förutsättningar. En insamling i Sverige har inneburit att var och en av dessa evangelister får ett bokpaket med studielitteratur för sin vidareutbildning. Be att detta bokpaket får bli till uppmuntran och välsignelse för dem.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se. .


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan