Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
28 april 2004

Kära vän!

Denna veckan delar en av våra missionärer den vision gällande mission som finns i vår systerkyrka i Ecuador, utifrån det faktum att många ecuadorianer - och många andra från Latinamerika, av ekonomiska och sociala skäl utvandrat till Europa. Vi gläds när systerkyrkorna tar initiativ och utmanar oss till samverkan i mission.

Läs också om sommar-missions-satsningen "Våga Tro" på Öland.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Mission från Ecuador

Hur kan en i sig negativ omständighet bli en Guds möjlighet? På vilket sätt kan den mycket omfattande  emigrationen från Ecuador, med sin främsta orsak i djup fattigdom, bli till en missionsvåg in över Sydeuropa?

Officellt finns nära 400.00 ecuadorianer i Spanien. Det är numera den största enskilda invandrargruppen av alla i  landet. Utöver dessa finns ytterligare åtminstone 200.000 – 300.000 ecuadorianer som vistas illegalt i denna nation.

I Ecuador räknar man med att omkring 12 procent av befolkningen är evangeliskt kristna. Om det finns ett liknande antal bland emigranterna skulle det innebära att det kommit någonstans mellan 70.000-80.000 ”missionärer” de senaste fem åren från Ecuador till Spanien. Hur stor siffran är i andra europeiska länder som t.ex. Italien vet vi inte, men mycket talar för att det även där finns en stor grupp troende ecuadorianer bland alla invandrade landsmän.

I början av april reste en grupp på tre personer från Ecuador till Spanien för att ta ett första konkret steg inom missionsinitiativet ”de kringspridda”. En från äldstegruppen i Pactokyrkans största församling, Santisima Trinidad, och en från pastorsteamet i Comunidad Cristiana inledde missionsresan från Quito, via Guayaquil till Madrid. Efter en halvtimmas tågresa från flygplatsen, möttes vi av en troende landsman vid den genom terroristattentatet numera välkända järnvägsstationen Atocha. Fausto, som kommer just från Santisima Trinidad-kyrkan i Quito har varit fem år i Spanien och har numera hela sin familj med sig. Han arbetar inom REMAR en rörelse för rehabilitering av alkoholister och narkomaner.

Under de följande veckorna mötte vi ett stort antal av dem som fanns med på vår namn- och telefonlista. Månaderna innan resan hade vi samlat omkring 300 namn på personer som har utvandrat till Sydeuropa, med anknytning enbart till de två ovan nämnda församlingarna. Vi insåg snart att behoven bland dessa människor skiftade från pastoral omsorg i brist på församlingsgemenskap till upprättelse i relationer, förbön för sjuka och i några fall ledde konkten med dem till frälsningsupplevelse.

Större delen av tiden tillbringades i Murcia-området i sydöstra delen av landet, men besök gjordes också bland annat i Valencia och Barcelona och slutligen i Madrid. På de olika platserna tog vi kontakt även med pastorer och församlingsledare och ett av de viktigaste mötena var kanske det med Francisco Portillo, generalsekreterare i federationen av fria evangeliska kyrkor i Spanien (FIEIDE). I samtalet med honom fick vi en direkt inbjudan att samverka och om möjligt besöka så många som möjligt av dessa församlingar för att tala om ”de kringspridda”.

Ett litet första steg har tagits i något som kan bli en av de största missionssatsningarna hittills från Ecuador. En av Pactokyrkans församlingar har tagit ett initiativ och hela visionen håller nu på att förankras i ledningen med en inriktning på att engagera så många församlingar som möjligt i detta projekt. Samarbete med andra kyrkor kommer att ske, eftersom ”de kringspridda” kommer ur olika samfund och anknyter också till olika grupper i Sydeuropa.

Läs gärna Apg.11:19 och framåt för att få den bibliska bakgrunden till denna missionsvision.

Krister Gunnarsson
Sv. Missionskyrkans missionär i Ecuador
----------------------------------------------

Team VÅGA TRO på Öland

Som ett led i arbetet med att förverkliga visionen om att få hälsa 10 nya församlingar välkomna in i Svenska Missionskyrkans gemenskap innan 2010, har tanken på ett team-arbete med pionjär inriktning formats, ”Team VÅGA TRO”.

Målsättningen är att ge människor i olika åldrar möjligheter att tjäna med sina naturliga och andliga gåvor i uppdraget att föra Guds kärlek vidare, samt ge erfarenhet för fortsatt församlingsgrundande pionjärarbete inom Svenska Missionskyrkan och ett nyskapande arbete inom SMU.

Team VÅGA TRO kommer arbeta under tiden 9-25 juli på Öland med Klintagården som bas. Den planerade veckan i Stockholm har inte kunnat förverkligas p g a ett för litet antal team-deltagare, men vi hoppas kunna återkomma ett annat år med Stockholm som arbetsfält.

Under förmiddagarna blir det undervisning av pastorer och Missionskyrkans evangelister och eftermiddag och kvällar kommer teamet att finnas på gator och torg för att skapa kontakt med semestrande människor. I första hand är det Borgholm och Färjestaden som blir arbetsplatser för Team VÅGA TRO.

Deltagarna i teamet är till största delen ungdomar med bibelskole- och ungdomsledareutbildning som grund, men också erfarenhet från arbete i församling och SMU.

Genom samtal, sång och musik, bibelutdelning och en specialutgåva av tidningen Sändaren vill team VÅGA TRO utmana och erbjuda Evangeliet till sommar-Sverige. Vi tror att Gud har öppnat denna möjlighet och vill med frimodighet och glädje gå in i de uppgifter som väntar.

Du kan vara med och stödja team VÅGA TRO genom dina förböner men också genom att sända in en gåva till Svenska Missionskyrkans pionjärarbete.

Bakom Team VÅGA TRO står Svenska Missionskyrkan tillsammans med SMU och i samarbete med Sändaren, Teamevangelisation och Utbildningscentrum Lidingö.

Mats Gunnarsson
missionär i Sverige
---------------------------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Våga tro
Under två sommarveckor planeras en satsning på Öland med ett team av människor i olika åldrar som ska evangelisera, inspirera och informera. Vi ber om Guds ledning i planering och genomförande av dessa veckor och att det också öppnar vägar för fortsatt långsiktigt pionjärarbete för några av deltagarna.

Ecuador
Förbundskyrkans största församling, Santisima Trinidad, i Quito har under det senaste året genomgått stora förändringar, bland annat i församlingsledningen. Vi ber om Guds välsignelse för våra missionsarbetare Krister och Lisbeth Gunnarsson i deras arbete att stödja och uppmuntra församlingen.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan