Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
27 oktober 2004

Kära missionsvän!

Förra veckan kom det inget veckobrev, men den här veckan kommer det hälsningar från Japan och Kongo Brazzaville.

En av våra evangelister, Carl-Olov Hultby, har som ett led i ett utbyte med Kongo levt med i Kongokyrkans arbete. Carl-Olov har fått en inblick i Evangeliska kyrkans arbete och människors livssituation, samtidigt som han har fått förmedla Guds ord genom våra missionsarbetare som tolkat hälsningen från Sverige.

Vår missionsarbetare Jan-Åke Palmaer berättar också från Japan, just nu jordbävningarnas och tyfonernas land.

Slutligen vill vi återigen informera om missionskonferensen “Alla folk” i Jönköping som de flesta kyrkor och missionsorganisationer i Sverige star bakom. Se information nedan.

Vi ber för konferensen och för våra vänner i Japan och andra systerkyrkor.

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Tre spännande Kongo-veckor

Riksevangelisten Paul Mossouaka i Brazzaville inbjöd för ett par år sedan någon av oss svenska evangelister till samarbete under en tid i Kongo. I höst blev det verklighet och jag blev den lycklige och kunde resa, tillsammans med min fru Åsa, till Kongo för en arbetsperiod av tre veckor.

Vi vistades halva tiden i Brazzaville, där vi besökte många församlingar och skolan på Mansimou. Resten av tiden användes till en rundresa i landet med många möten i Lutete, Ngouedi, Kolo, Indo, Sibiti och N’kayi.

Vilken upplevelse! På flera sätt.

Först och främst, den andliga öppenheten. Sekulariseringens förlamning binder inte människorna. Man räknar med Gud. Man lever i stort beroende av honom och man gör verkliga upplevelser av hans närhet.

Att predika för dem var en utmaning och en stor förmån. Det var tacksamt att förmedla evangeliet. Det var liv i atmosfären. Vi var i en kyrka som hela tiden växer. I predikstolen och i många olika samtal hade jag mycket god hjälp av tolkarna Birgitta och Bertil Åhman.

Ett annat starkt intryck gjorde människorna. Så vänliga och glada! Vi möttes av så mycket generositet. Både från teamet vi reste med, evangelisten Moussouaka och hans två medarbetare, och från människorna i församlingarna fick vi så mycket värme. Trots krig och svårigheter utstrålade man livsgnista och värdighet. Jag känner stor respekt för dem.

Givetvis satte också spåren efter kriget märken i oss. Det gjorde ont att se allt plundrat och sönderslaget. Och jag förstår verkligen att vännerna där har förväntningar på oss, rika syskon i Herren, att vi skall stötta dem på många olika sätt. Om Gud talar till ditt hjärta angående detta, så hör av dig! Det finns många rimliga förfrågningar från våra vänner i Kongo.

Men framför allt hälsar de oss i Kristus. Och många av dem ber för Sverige!

Carl-Olov Hultby
----------------------------------------------

Jordbävning och tyfoner
Möjligen är det så att du fått nyheter från Japan om den senaste jordbävningen i Niigata området, norr om Tokyo. Vi befinner oss omkring 80 mil från området, varför vi inte drabbats. Kyomis släkt bor i Niigata, men de befinner sig väl. För övrigt har det varit ett och annat oväder som dragit förbi. När de stora och kraftfulla monsunerna drar förbi händer det också att människor omkommer. Vindstryrkorna kommer upp i omkring 50 meter i sekunden. Under veckan som gick lade vi i stort sett ner verksamheten i Ichinomiya, och jag tror att de andra kyrkorna ocks, om de har aktiviteter under veckan, ocks vilade (gömde sig för vädrets raseri). Inga skador har rapporterats. Den mest hotade kyrkan har varit i Tamano, i södra delen av länet. Där var det översvämning på grund av regnet och tidvattnet i kombination, som slog ut elpumparna som pumpar överskottsvatten. Under veckan som gick hade man också jordskred i området. Vi hade ett i närheten där vi bor (omkring 1-2 km bort). Under stormarna som dragit förbi sedan augusti, har tyfon nr. 16, och nr. 23 varit störst, med omfattande skador och manspillan som följd.

Jan-Åke Palmaer
missionsarbetare i Japan
-----------------------------------------------

Alla folk – ekumenisk missionskonferens i Jönköping

12-14 november, Pingstkyrkan i Jönköping

Alla folk 2004 är en konferens för hela Sveriges kristenhet med mål att inspirera, intressera och rekrytera en ny generation för missionsuppdraget. Fokuseringen blir flerfaldig: ALLA folk har rätt att få höra budskapet om Jesus och tro på Honom, ALLA folk har rätt att få uppleva fred och försoning, mänskliga rättigheter och ett socialt värdigt liv.

Programmet innehåller bibelstudier, storsamlingar, seminarier och workshops. Huvudtalare är Robert Schreiter, katolska teolog från USA och Erdenebayar Ragchaa från Mongoliet.

Svenska Missionskyrkan tillsammans med ytterligare 20-talet kyrkor och kristna organisationer anordnar konferensen. För mer information, ring 036 / 30 61 50 eller se konferensens hemsida www.allafolk.se

”Som Fadern har sänt mig sänder jag er”, Joh 20:21
------------------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Samhällsansvar
Som kristen kyrka har vi en kallelse och utmaning att ”leva i världen” med det ansvar det innebär. Vi ber om öppna ögon för de situationer som finns i vår närhet och som vi som församling kan ta ansvar för, inte minst med tanke på det allt mer ökade alkohol- och drogmissbruket.

Estland
Estlands Evangeliska Kristna och Baptister behöver vår förbön i arbetet som syftar till att nå Tallinns många gatubarn. Inte alla är hemlösa, men de har det gemensamt att de kommer från hem som präglas av missbruk och misär. Vi ber för kyrkans önskemål om att förverkliga målet: Evangelium till hela människan.
-----------------------------------------------

Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan