Svenska Missionskyrkans månadsbrev om mission
oktober 2011


Kära missionsvän! 

Här kommer månadsbrevet med aktuell information om Missionskyrkans internationella mission.

Jag vill också påminna om att insamlingsperioden för mission i andra länder närmar sig, 1 advent till trettondedag jul. Vårt arbete tillsammans med systerkyrkorna förvandlar människors liv – det är därför vi kallar insamlingen för Mirakel 2012 . I kampanjen vill vi tydligt lyfta fram några enskilda människor som fått sina liv förändrade.

Läs mer på hemsidan www.missionskyrkan.se/mirakel – planera för missionsgudstjänster och beställ kampanjmaterialet redan nu!

Med varm hälsning! 

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare

Ps 1: Nyheter från vår internationella mission kan du fortlöpande hitta på vår blogg, blogg.missionskyrkan.se/internationella


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan