Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
27 november 2004

Kära missionsvän!

Sedan 15 år tillbaka har Svenska Missionskyrkan ett mer organiserat Europaarbete. Det startade i och med de politiska förändringarna i Östeuropa i samband med Berlinmurens fall, som innebar att de kommunistiska regimerna föll samman och gav plats åt en demokratisk utveckling. Därmed infördes även religionsfrihet, vilket skapade helt nya förutsättningar för evangelisation och mission i östra Europa.

Missionskyrkan har sedan några år tillbaka ett formellt samarbetsavtal med Unionskyrkan i Estland. Våra båda kyrkor söker olika vägar för ömsesidigt utbyte och stöd. Förra helgen var ett 30-tal medlemmar från södra Estland i Alunda på en vänförsamlingskonferens, där man utbytte erfarenheter tillsammans med kristna från Moldavien, Rumänien och Indien!

Under gångna veckan har vi också i Tallin och Narva fört samtal om ett samarbete mellan Unionskyrkan i Estland och Svenska Missionskyrkan gällande mission i Ryssland. Vi har sedan några år ett etablerat samarbete med pastor Pavel Bak och det arbete han varit med om att bygga upp i Ekaterinburg vid Uralbergen. Eftersom relationerna mellan Estland och Ryssland inte är de bästa fick Pavel Bak inget visum och kunde därför inte delta i samtalen. Viktiga samtal kunde ändå föras och vi kommer att gå vidare och planera för gemensamma insatser, både gällande evangelisation och socialt arbete.

Unionskyrkan i Estland har flera rysktalande församlingar i östra Estland, främst i Narva-området, och på andra sidan gränsen inne i Ryssland, men man vill gå vidare, gärna tillsammans med Svenska Missionskyrkan. Behoven andligt och socialt är stora, enligt de rapporter de rysktalande esterna gav.

För mer information om vårt Europaarbete, se Bertil Widéns artikel nedan.

Utöver de förbönsämnen som nämns längst ned vill jag uppmana till förbön för
- Styrelserna för de båda systerkyrkorna i Kongo Kinshasa och Brazzaville, som möts denna vecka till gemensamma överläggningar I Luozi,
- Förbundskyrkan I Ecuador, som möts den här helgen till ett pastorsmöte, där även anhöriga deltar, liksom övriga engagerade i olika ledarfunktioner inom kyrkan.

Slutligen ber vi för insamlingen till mission i andra länder, som startar i många av våra församlingar i och med första advent. Vi ber om resurser för missionen och om att Uppdraget om att dela ”Livets vatten”, som är årets tema, får leva bland unga och äldre i våra församlingar.

Så vill jag önska en Glad Advent med orden ur den kända advents-psalmen!

Gör dina portar vida
För Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida
Att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
Skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn. (F M Franzén)

Bertil Svensson
missionssekreterare
-----------------------------------------

Missionsförbundets yttre mission började i Europa
Under dåvarande Svenska Missionsförbundets första år gällde missionsarbetet helt och hållet Europa, närmare bestämt det nordiska närområdet: Finland från 1879, Lappland från 1880 och samma år Ryssland (Kronstadt och S:t Petersburg).  Så i ett avseende är vi tillbaka vid utgångspunkten när vi nu samarbetar med kyrkor i t ex Baltikum och Ryssland.

Arbetet i Ryssland följdes efter hand av mission allt längre österut: Kaukasien, Persien och Ostturkestan. Bestående insatser gjordes under flera årtionden i S:t Peterburgsområdet. Ett viktigt arbete utfördes bland ingermanlänningarna i området mellan S:t Petersburg och Narva. Det ledde till att Ingermanlands Missionsförbund så småningom bildades. År 1928 bestod det av 17 församlingar med 1500 medlemmar. SMU hade då fortfarande möjlighet att ge ekonomiskt understöd till en av Förbundets predikanter. Den direkta missionsverksamheten i Ryssland hade annars upphört strax efter den ryska revolutionen år 1917.

Europakontakter före och efter andra världskriget
Under 1920-talet utvecklades kontakterna mellan Svenska Missionsförbundet/SMU och flera systerkyrkor i Europa vid sidan om det internationella missionsarbetet. Det handlade om gemenskap och utbyten, konferenser och ungdomsmöten. Missionsförbundet i Estland tog mycket aktiv del i dessa internationella kontakter, som efter andra världskrigets slut tog formen av Internationella Federationen av Fria Evangeliska Kyrkor, IFFEC.

De fria evangeliska församlingarna i Sovjetunionen kom inte att ingå i IFFEC utan bildade förenade samfund tillsammans med baptisterna, där också pingstförsamlingar ingick. Även Missionsförbundet i Estland kom att tillhöra det förenade samfundet av evangeliskt kristna och baptister i Sovjetunionen.

Missionssamarbetet i Estland och Ryssland idag

Estland
I Haapsalu bildades år 1884 den första av de ca 85 församlingar som idag utgör Estniska Förenade Kyrkan av Evangeliskt Kristna och Baptister, med sammanlagt över sex tusen medlemmar. Samfundet finns representerat över hela landet.

Samfundet satsade under 1990-talet stort på teologisk undervisning med ett nytt seminarium i staden Tartu där f n ett sextiotal studenter är inskrivna på olika kurser.
För att utveckla ungdomsarbetet har kyrkan skapat ett ungdomscentrum med personal för att arbeta med barn- och ungdomsfrågor.
På det diakonala området görs stora insatser, både för att utbilda frivilliga och för att göra konkreta insatser bland utsatta grupper såsom gamla, barnfamiljer etc. I Tallinn repareras en stor byggnad som inköpts för att rymma ett arbete med gatubarn. Friends Hand, som stiftelsen heter som driver det här arbetet, har fått mycket stöd från flera missionsförsamlingar/Second hand-butiker i västra Värmland, Mariestad, Götene, Alingsås, liksom Läkarmissionen och Missionskyrkan centralt.
Många nya kyrkor har byggts och andra har reparerats. 

 Svenska Missionskyrkans och SMU:s samarbete i Estland omfattar följande områden:
-  Administrativt stöd
-  Utbildningsprogram för  pastorer, församlings- och ungdomsledare
-  Ekonomiska bidrag till det diakonala arbetet i stiftelsen Friend´s Hand
-  Vänkontakter som engagerar/at ett 40-tal församlingar i Sverige
-  Ungdomsutbyte och evangelisation

Ryssland och Ukraina
Sovjettidens politiskt framtvingade union av evangeliskt kristna, baptister och pingstvänner är nu upplöst. En del församlingar har dragit sig undan denna gemenskap. Andra har gått samman och bildat nya samfund av evangeliskt kristna och/eller baptister eller pingstvänner i de olika republiker som skapades eller återuppstod efter Sovjetunionens sönderfall. I kontakterna med de kristna i Ryssland och Ukraina är dessa samfund i de båda länderna naturliga anknytningspunkter.

Evangelist Jan Erixon har sedan början av 1990-talet ägnat halva sin arbetstid åt kontakter i Ryssland och Ukraina. Arbetet gäller följande områden:
- Stöd till och samarbete med svenska församlingars kontakter i Ryssland och Ukraina.
- Stöd till och undervisning i bibelskolorna i Ekaterinburg, Ryssland  och Korosten, Ukraina.
- Undervisning på universitetsnivå, där Jan Erixon bl a föreläst om kristendomsförståelse utifrån Dostojevskij, men också arrangerat medverkan av flera andra personer från Sverige omkring ekumenik, demokrati, mission etc.

Bertil Widén
Vikarierande Europasekreterare
----------------------------------------------

Förbönsämnen:

Krogpastorerna
På några platser i landet arbetar krogpastorer för att skapa kontakter och bli till hjälp i den speciella miljö som restauranger och krogar är. Vi ber om vishet för dem som bär på en kallelse att finnas till i detta viktiga arbete.

Diakoner
Vi är tacksamma för de diakoner som arbetar  i vårt samfund. Vi ber idag för dem som är inne i viktiga arbetsuppgifter, men också för dem som bär på en kallelse och vill satsa på denna utbildning för framtida insatser.
-----------------------------------------------

Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan