Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
27 maj 2005

Kära missionsvän!

Alldeles nyss fick jag ett telefonsamtal från Brazzaville. Det var Maria Lorentzon, en av våra missionärer, som stod på Maya-Maya, flygplatsen i Brazzaville, dit Air France-planet med kistan med missionsföreståndare Alphonse Mbamas kropp anlänt. I planet fanns även Mme Hélène Mbama och vår egen missionsföreståndare Göran Zettergren. 10.000-tals människor, medlemmar i den Evangeliska kyrkan och många andra, var samlade vid flygplatsen för att ta emot pastor Mbama och delta i begravningståget till Makélékélé-kyrkan. I natt blir det sorgehögtid och själva begravningsgudstjänsten blir i morgon kl. 06.00. Senare på förmiddagen kommer en arméhelikopter att transportera kistan till Mbamas hemby Kingoue, som ligger mellan Moyondzi och Kindamba, nordväst om Brazzaville.

Hittills har allt gått lugnt tillväga och vi ber om att alla praktiska arrangemang ska gå bra och att sorgetiden får innebära att kyrkan står enad omkring de många och stora utmaningar som väntar den Evangeliska kyrkan och det kongolesiska folket. Därför ber vi för Kongos folk och dem som kommer att stå i ledningen framöver.

Utöver vår egen missionsföreståndare Göran Zettergren, finns missionsföreståndare Muanda Mikiama m fru Martine från Evangeliska samfundet i Kongo-Kinshasa på plats i Brazzaville. Dessutom deltar förre missionsföreståndaren Nyambudi Mulunda Duma med fru Julienne Kukangisa i begravningen, tillsammans med en representant från Norge och tusentals människor från olika håll i landet.

Även i Paris var det en stor samling vid den minnesstund som hölls i lördags och där jag själv deltog. Det finns 250-300 kongoleser som bor i eller i närheten av Paris och som deltar regelbundet i den kongolesiska församlingen. Minnesstunden hölls i en reformert kyrka nära Eiffel-tornet. Många kongoleser och fransmän deltog och bidrog, tillsammans med oss som kom från de nordiska länderna, med minnesord om pastor Mbama. Ambassadören för Kongo i Norden, André Hombessa, gav en hälsning och betonade Mbamas viktiga ekumeniska roll och hans roll i det kongolesiska samhället.

Från svensk sida minns vi särskilt kontakterna med missionsföreståndare Mbama under krigsåren i slutet av 1990-talet. Vi minns de dagliga kontakterna via satellittelefon när hans eget liv var hotat, när han befann sig tillsammans med andra flyktingar eller när han, tillsammans med sex av våra missionärer, befann sig i Mansimou mitt emellan två stridande parter. Under den här svåra tiden var Mbama en sammahållande kraft och som en far, inte bara för sin egen familj, utan för kyrkan, det kongolesiska folket och missionärerna. Vi bevarar med stor tacksamhet allt det här i våra hjärtan.

När Herren nu tagit hem sin tjänare, då får vi vara förvissade om att Han trots allt inte lämnat Kongo eller det kongolesiska folket, därför att "Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet".

Samtidigt som vi informerar om denna period av prövning för det kongolesiska folket är det gott att få ta del av rapporten från vår utbildningssekreterare Rune W Dahlén, som berättar att de blivande pastorerna i Svenska Missionskyrkan bryr sig om sin kollegor i Kongo (se notisen nedan). Missionskyrkan uppfattas fortfarande som moderkyrka för EEC, varför någon vädjade efter minnesgudstjänsten i Paris om att vi inte ska överge Kongo. Det är nog ingen risk när våra pastorskandidater engagerar sig så!
Så vill jag avsluta det här brevet med ett utdrag ur det öppna brev som deltagarna vid den 13:e Conference on World Mission and Evangelism (CWME) sände till kristna kyrkor, nätverk och gemenskaper, när vi under pingstveckan var samlade i Aten. De 600 deltagarna (10 från Sverige) från 105 länder uppmanar alla kyrkor att bli, ”en helande och försonande gemenskap av hopp, öppen för alla”. Det är möjligt med den Heliga Andens hjälp!

Med varm hälsning och tack för din bön för Kongo och missionens verk världen över!

Bertil Svensson, missionssekreterare
---------------------------------------------

THS-elever ger hjälp till blivande pastorer i Kongo

Förra helgen (21-22 maj) samlades pastorskandidaterna på THS till gemenskapsdagar på sommarhemmet Svalkan i Stockholm. Sådana dagar arrangeras varje höst och vår med samtal, gudstjänst, nattvard, gemenskap, förbön och lovsång. Denna gången var det ett drygt 20-tal som kunde vara med. I söndagens gudstjänst togs det upp ett löftesoffer till en behövande pastorskandidat i Kongo-Brazzaville. Kontakten hade förmedlats via missionären Birgitta Åhman i Brazzaville till Jacob Svensson, som varit i Kongo på en fältkurs under sin pastorsutbildning. Den djärva målsättningen var att denna kollekt tillsammans med en kollekt i kapellet på THS skulle inbringa 2 000 kr. Men när löftesoffret på Svalkan hade räknats var summan nära 5 500 kr. Var det någon som sa att dagens ungdomar inte lärt sig att offra!?

Pastorskandidaternas engagemang för sina kollegor i Kongo slutar inte heller där. Efter 15 års vila återuppstår tidningen Årsringar denna vår. Det är över 50 år sedan tidningen Missionsskolan - Hälsning från elevkåren gavs ut första gången. På 60-talet bytte den namn till Årsringar, men i början på 90-talet lades den ned. Nu återuppstår den alltså, och halva vinsten på försäljningen går till pastorsutbildningen i Kongo, och halva går till extra omkostnader för pastorsutbildningen i Sverige, framför allt retreatverksamhet för pastorskandidaterna. Tidningen kostar endast 20 kr, och kan beställas från Terése Johansson (via Skutan eller 073-673 70 80). Frakt tillkommer. Beställ gärna en bunt för försäljning i kyrkan!

Rune W Dahlén
------------------------------------------

Kom Helige Ande, hela och försona:
Kallade i Kristus att vara försonande och helande gemenskaper

Kära systrar och bröder i Kristus,

Hälsningar från Aten, Grekland. Vi skriver till er under den heliga tiden mellan påsk och pingst, när den uppståndne Kristus förberedde sina efterföljare för den helige Andes gåva och kallade dem att bära det glada budskapet till ”jordens yttersta gräns” (Apg 1:8) och gav dem löftet att vara med dem ”till tidens slut” (Matt 28:20). Här på stranden av Egeiska havet har vi samlats 600 personer från 105 länder, under värdskap av den Grekiska kyrkan och andra kyrkor i Grekland och sammankallade av Kyrkornas världsråd under perioden 9 – 15 maj 2005 för den 13:e internationella konferensen om världsmission och evangelisation. När solen gick upp under konferensen anlände en liten segelbåt i gryningen med ett jättelikt kors av olivträ, en gåva från kyrkorna i Jerusalem, som ett tecken på både lidande och hopp, tillverkat av materialet från de uppryckta träden som kommer från bygget av den mur som separerar palestinier från palestinier och från israeler. Vi beder att detta kors ska få bli ett tecken till försoning.
-----
För allra första gången har den här CWME konferensen skett i en miljö som är ortodoxt dominerad. Unga människor, om än färre än planerat, har spelat en betydelsefull roll. För första gången inkluderade mötet ett markant antal fullvärdigt deltagande delegater från kyrkor som ej är medlemmar i Kyrkornas världsråd, från den Romersk katolska kyrkan och några pingstkyrkor och evangelikala kyrkor och nätverk

Vi befinner oss nu vid en särskild tidpunkt i missionshistorien. Medan centrum för makt fortfarande är koncentrerad till Nord, är det i Syd och Öst som kyrkorna växer snabbast, som ett resultat av troget kristet missionsarbete och vittnesbörd.
-----
Paulus talar om den nya skapelsen som sändebud i Kristus utrustade av den helige Ande. ”I Kristus”, säger han, "har Gud försonat världen med sig själv, han räknade inte våra överträdelser utan anförtrodde oss budskapet om försoning så att vi nu kan vara ambassadörer för Kristus, med budskapet om att låta oss försonas med Gud" (2 Kor 5:19-20). Det är denna "nya skapelse" som vi har som mål för missionsarbetet.
-----
Men vägen till försoning och helande är inte lätt. Det innebär lyssnande, sanningssägande, omvändelse, förlåtelse och en uppriktig överlåtelse till Kristus och hans rättvisa. Av denna anledning har vi upptäckt en rad av vägar genom vilka Guds helande kraft gjorts tillgängliga för oss. Dessa inehåller det helande som sker genom bön, praktiserande av askes och helandets gåva genom sakramenten och tjänandet, i en kombination av medicinskt och andligt, socialt och organisatoriskt närmande, och genom att känna den bestående närvaron av den Helige Ande, även när vi accepterar och fortsätter att prövas av sjukdom och svårigheter (traumas).

Men Gud kallar oss att vara en gemenskap av hopp. ”Kallade i Kristus att vara försonande och helande gemenskaper”, har vi här i Aten fortsatt uppgiften att försöka beskriva den gemenskap som Gud önskar att vi ska vara. En gemenskap som bär vittnesbörd om evangeliet i ord och handling, som är levande i tillbedjan och lärande, förkunnar evangeliet om Jesus Kristus till alla; som erbjuder unga människor ledande positioner; som öppnar sina dörrar till främlingar och välkomnar de marginaliserade in i sin egen kropp; som engagerar sig för dem som lider, och de som kämpar för rättvisa och fred; som erbjuder hjälp till behövande men även ser sin egen hjälplöshet och sitt behov av helande, och som är trogen sitt åtagande till hela skapelsen. Vi ber att den Helige Ande ska blåsa helande kraft in i våra liv, och att vi tillsammans kan nå framåt mot en välsignad fred i den nya skapelsen.

Från det land i vilket Paulus förkunnade Guds försonande evangeliums kärlek i Jesus Kristus, ber vi att nåden från vår Herre Jesus Kristus och kärleken från Gud fadern och delaktigheten från den Helige Ande skall vara med alla.

Conference on World Mission and Evangelism

Foton, berättelser, nyheter och dokument finns fritt tillgängliga på konferensens hemsida:
www.mission2005.org
-------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 29 maj

Lägersommar
Sommar betyder läger för många unga i vårt barn- och ungdomsarbete. Vi ber om Guds beskydd och välsignelse för alla dessa läger.


-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan