27 januari 2007


Kära missionsvän!

Den svenska missionen i Kongo har firat 125-årsjubileum! Det skedde i Matadi den 12-14 januari i närvaro av systerkyrkor från 4 kontinenter. För mer information se längre ned, läs Sändaren och läs mer här på hemsidan.

Från Sverige deltog ett 15-tal personer, med missionsföreståndare Göran Zettergren i spetsen. Utöver den officiella Missionskyrkodelegationen deltog en grupp från Rimforsa missionsförsamling, som passade på att besöka sin vänförsamling i Mukimbungu, Missionskyrkans första missionsstation i Kongo. Dessutom deltog missionsarbetare och en SMU-volontär.

Från och med den här veckan har vi ny layout på veckobrevet. Det innebär att information blir bättre lämpad att sätta upp på anslagstavlor. Vi kommer också pröva att bifoga bilder att användas i gudstjänster, församlingsblad eller andra sammanhang då missionen aktualiseras.

Utöver information om Kongo så har vi i veckans brev information om möjligheten för 13 ungdomar att göra en insats som volontär i någon av systerkyrkorna och samarbetsorganisationerna.

Information finns också om en samling för Förbundskyrkorna i Latinamerika.

Avslutningsvis har vi, som vanligt, med förbönsämnen ur vår Förbönskalender.

Så vill vi tacka för goda offer i samband med missionsgudstjänster under advent och jul. För första gången på tio år ökade offret, vilket ger tillförsikt inför framtiden. Gud välsigne din missionsgärning

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------

Vem vill bli volontär?

SMU och Missionskyrkan söker 13 ungdomar för praktik i samarbets-organisationer och samarbets-kyrkor i Israel/Palestina, Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, Ecuador och ev. också Kina (nytt). Praktiken pågår under 7 - 8 månader och syftar till att ge ungdomar erfarenhet av internationellt samarbete. Praktikanterna förväntas efter praktikperioden sprida kunskap och intresse om de olika länderna.

Krav
· Ålder mellan 18 och 25 år
· Tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga
· God förmåga att samarbeta i grupp samt att skapa
   kontakter och nätverk.
· Förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt
· Förmåga att uttrycka sig på engelska
  (Palestina/Israel, Kina)
· Baskunskaper i franska respektive spanska
  (Kongo, Ecuador)
· Fotbollskunnig, gärna aktiv utövare (Fotbollsprojektet)

Meriterande
· Aktivt engagemang i kristen församling
· Erfarenhet att tala inför grupp
· Tidigare internationell erfarenhet

 För att bli volontär 2007/2008 måste du fylla i och skicka in en ansökan och en hälsodeklaration samt be två referenser skicka in ett varsitt referensformulär. Se ytterligare info på SMUs hemsida: www.smu.se/globalt

-----------------------------------

CIPE
– möte med Förbundskyrkorna i Latinamerika

Förbundskyrkor i Latinamerika, sammanslutna i CIPE, har samlats i Oaxtepec, Mexico med deltagare från Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Mexico, USA, Spanien, Norge och Sverige.

Särskilda samlingar hölls för ungdomarna i de olika kyrkorna, liksom för kvinnorna och de som är engagerade i teologisk utbildning.

Samtal fördes om samarbete för att arbeta bland latinamerikanska invandrare i Spanien. Även samarbete kring lärjungaskolan Apg29 diskuterades, liksom många andra frågor.

Till ny ordförande valdes Marcos Sobarzo, Chile och till ny ordförande för ungdomarna valdes Marcia Baquero, Ecuador. Wilfrido Velasquez, Ecuador, omvaldes som generalsekreterare.

-----------------------------------

Gåvor och hälsningar till Kongokyrkan

Systerkyrkor från 4 kontinenter deltog i 125-årsfirandet i Kongo.

Först och främst bör nämnas Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville, EEC, varifrån nästan 100 personer hade kommit med missionsföreståndare Patrice Nsouami i spetsen. En kör från Plateau-kyrkan i Brazzaville deltog i festen.

Hälsningar framfördes från NSKK, Förbundskyrkan i Japan, som också hade sänt en penninggåva.

En muntlig hälsning framfördes från Hubei Christian Council i Wuhan, Kina.

Från Indien kom missionsföreståndare Steven David och projektsekr Philip Nadvi med en bärbar dator till CEC.

Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador hade skickat en plakett med en hälsning till jubileet.

Evangelical Covenant Church i USA deltog via Afrikasekreterare Pete Ekstrand, boende i Kameroun.

Flera Kongolesiska kyrkor deltog också i 125-årsfirandet:
Missionsföreståndare Mossai Sanguma, CEUM, den kyrka som är resultatet av Ev. Cov Churchs mission i Kongo, som initierades 1937 i Equateur-provinsen.

Även missionsföreståndare Paul Mabuna i Sv Baptistsamfundets kongolesiska systerkyrka CEBU deltog, liksom representanter för Kristi Kyrka i Kongo, den protestantiska enhetskyrkan.

Från Missionskyrkans sida överlämnades som gåva boken ”Mission blir kyrka”, skriven av Arvid Stenström på 1970-talet. Boken, som nu översatts till franska och publicerats på Kimpese bokförlag, är ett viktigt historiskt dokument om framväxandet av de båda Kongo-kyrkorna, ett resultat av den svenska missionen.

En jeep överlämnades också som en gåva till CEC för att möjliggöra det fortsatta evangelisationsuppdraget på olika platser i Kongo.

Dessutom planeras ett seminarium längre fram då viktiga frågor om samarbetet mellan kyrkorna kommer att diskuteras: evangelisation och kyrkans roll i samhället, om kyrkans ekonomi och administration m m.

Läs mer om högtiden >

-----------------------------------

Förbönskalendern

28 januari
Hela Människan
Hela Människan är en del av Missionskyrkans och många andra kyrkors sociala arbete, för att ge stöd till människor som befinner sig i en utsatt situation. Arbetet bedrivs av självständiga enheter på uppdrag av församlingarna. Det lokala arbetet går ofta under namnet Ria. Vi ber för dem som arbetar i detta viktiga arbete. 

Costa Rica
Många svenska missionsarbetare fick sin språkutbildning i det lilla landet i Centralamerika innan de fortsatte till Ecuador. Idag har vi missionsarbetare som bor här och arbetar med Moravakyrkan i Nicaragua och kyrkornas regnskog i Costa Rica.

4 februari
Styrsö
Missionsförsamlingen på Styrsö har de senaste åren fått uppleva en positiv förändring i medlemsantal
och kyrkolokal. Ett pionjärarbete som bärs av visioner för framtiden med bl.a. planer på nybyggnation. Vi ber för Lena Huld, församlingens pastor, och hennes medarbetare i församlingen.

Kongo-Brazzaville
SMU har volontärer på plats för att arbeta med barn- och ungdomsarbete i församlingar men också i det speciella fotbollsprojektet. Vi ber för dem och deras arbete.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.Göran Zettergren predikar på
högtidsgudstjänsten i Matadi den
14 januari.Ladda hem veckobrevet som pdf >
och sätt upp det på anslagstavlan.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan