Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
25 februari 2004

Käre vän!

Kyrkornas Världsråd (KV), som har sitt centrum i Geneve, samlar 340 medlemskyrkor världen över, varav Svenska Missionskyrkan är en. Sedan ett 10-tal år förmedlar vi Sida-stöd till KV och vi följer på nära håll arbetet för fred och försoning, hälsa och en god utveckling för människor i olika länder där systerkyrkor verkar. KV fungerar som en slags ”kyrkornas FN” och är en strategisk kraft beträffande utvecklingen i världen genom att man samordnar kyrkornas insatser för mänskligheten.

I samband med förra veckans besök i Geneve samtalade vi om årets ansökan till Sida, med bl a stöd till det globala fredsarbetet under temat ”Decade to Overcome Violence”. FN driver via UNESCO en insats för att minska våldet i världen och kyrkorna har via KV en viktig påverkansroll och samarbetar med FN i det arbetet. Årets focusområde är USA och nästa år focuserar man på våldet, och hur man ska stoppa det, i Asien.

Svensken Peter Weiderud leder arbetet med att finna fredliga lösningar på konflikter, till vilken också utgår Sida-medel, bl a för att en representant för kyrkorna ska kunna verka - och påverka - i FNs närhet i New York. Ett av de program som har närhet till det här är det s k Följeslagarprogrammet för Mellanöstern, där Sverige och Svenska Missionskyrkan också deltar, men som helt finansieras av Sida. Ett uttalande från kyrkorna angående den mur som Israel bygger på Västbanken, antogs förra veckan av KV:s exekutivkommitté som var samlad i Geneve.

I arbetet med etik och frågor om globalisering ger vi bl a stöd till arbetet med ekologisk skuld, ett ämne som aktualiserades vid vår kyrkokonferens för ett par år sedan.

Ett annat viktigt område som vi kan vara med och stödja är ”Hälsa och helande”. Här går vårt stöd bl a till HIV/Aids-arbete, främst i Afrika och Asien. Stöd utgår också till utarbetandet av ett undervisningsmateriel gällande HIV/Aids till de teologiska skolorna i Kina. Just frågan om HIV/Aids är en alltmer prioriterad fråga världen över och även inom kyrkorna, som genom sitt arbete når många som är drabbade av sjukdomen. Det är ju också kyrkorna, inte minst i Afrika, som driver sjukhus på många håll. FN har insett vikten av ett nära samarbete med kyrkorna, varför man genom sin organisation UNAIDS, placerat en svensk, Calle Almedal, i Geneve i det Ekumeniska Centret. Härigenom sker en viktig samverkan och ett ömsesidigt utbyte mellan KV och FN.

Slutligen: Centrum för allt det arbete kyrkorna utför världen över är gudstjänsten. Den här gången hade vi glädjen att få delta i installationsgudstjänsten då KV:s nye generalsekreterare, Dr Sam Kobia, den förste afrikanen som leder Kyrkornas Världsråd, installerades i sin tjänst. Vi önskar honom Guds rika välsignelse i hans uppdrag att leda och samla kyrkorna till det uppdrag som Gud har gett oss, att bära bud om Guds frälsning till hela skapelsen.

Innan jag avslutar vill jag meddela att Virgilio Delgado, som under 10 år varit missionsföreståndare i vår systerkyrka i Ecuador, för några dagar sedan blev omvald för ytterligare en 2-årsperiod.

SMU meddelar också att man nu utlyser 6 praktikplatser för korttidsvolontärer i Ecuador, Kongo Brazzaville och Israel/Palestina. Hur det är att vara korttidsvolontär för SMU, kan man läsa i breven från årets korttidsvolontärer på www.smu.nu/globalt. Där finns även ”Riktlinjer för SMU:s korttidsvolontärer”. Ansökan ska vara inne senast den 26 mars.

Ett av veckans förbönsämnen handlar om de båda volontärerna som genom fotbollen söker ge ungdomar en meningsfull fritid och skapa försoning mellan barn och ungdomar i Kongo. Till sommaren påbörjas utbildningen för ytterligare två personer som kan fortsätta det arbetet. Det kommer en annons i Sändaren inom kort, men sprid gärna informationen om dessa sammanlagt 8 praktikplatser som härmed utlyses.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------
Människor som förändrar världen
- En fotoutställning av Robban Andersson och Petter Karlsson, med berättelser om starka människors kamp för ett värdigt liv och en rättvisare värld.
Utställningen pågår till den 25 april på Etnografiska Museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm (Buss 69 från Sergels torg).
Överallt finns det människor som vill och kan förändra. Starka, modiga människor. Några av dem har Diakonias medarbetare, journalisten och författaren Petter Karlsson och fotografen Robban Andersson träffat på sina resor i världen. Genom deras bilder och texter får du träffa Adjaratou från Burkina Faso, den vackra anonyma flickan från Burma som balanserar sin stenkorg på huvudet, sjuårige Audo Bukai från Ghana och många fler.
Diakonia tror på människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Därför samarbetar vi med tusentals människor runt om i världen, som alla på sitt sätt arbetar för rättvisa och ett bättre liv för sig själva och andra.
Mer information hittar du på www.diakonia.se
----------------------------------------------------

Förbönsämnen enligt vår förbönskalender:

De nya svenskarna
Situationen bland unga i våra större städers invandrartäta förorter kan ge upphov till en känsla av hopplöshet. Gängbildning och kriminalitet påverkar många i negativ riktning. Vi ber att vi som kyrka ska kunna hitta vägar till dessa ungdomar med evangelium.

Kongo-Brazzaville
Svenska Missionskyrkan och Gothia Cup har inlett ett samarbete i Kongo för att starta fotbollslag för tonåringar och på så sätt samla dem till något meningsfullt. Önskan är att det ska leda till försoning hos befolkningen. Vi ber för Andreas Svensson och Kajsa Wallmyr, som är volontärer i projektet.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan