Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission, vecka 35 - 2003

27 augusti

Kära missionsvänner!

Denna veckas förbönsämne handlar om pionjärarbete i Sverige, något som tillhör Svenska Missionskyrkans prioriteringar de närmaste åren. Också våra systerkyrkor i andra länder arbetar med pionjärarbete av olika slag. Här är några exempel:

I Kina bildas ständigt nya församlingar och kyrkor byggs. Under de senaste åren har vi varit med och gett stöd till flera kyrkbyggen i Hubeiprovinsen i centrala Kina, främst utifrån en kyrkobyggnadsfond för Kina, som vi disponerar. De platser vi gett stöd till är bl a Wuhan, Zhuhe och Hwangchow. I tur att få stöd står nu martyrdistriktet Macheng, där några av våra missionärer lynchades i slutet av 1800-talet.

Missionskyrkans systerkyrka i Indien, Hindustani Covenant Church (HCC), bedriver pionjärarbete i de södra delarna av delstaten Maharashtra. Också i ett område öster om Sholpaur, Akkalkot Taluka, bedriver en av kyrkans pastorer församlingsgrundande verksamhet. Under året har HCC även välkomnat några fria församlingar i delstaterna Orissa och Uttar Pradesh in i sin gemenskap.

I Ecuador har vi under de senaste åren varit med och förmedlat stöd till pionjärarbete och kyrkobyggnation via Evangeliska Förbundskyrkan i Manabi-provinsen (Manta, Portoviejo, Mejía och Pedernales), vidare Portovelo och ett par platser ytterligare i söder samt Chaco i Amazonasregionen.

Erfarenheterna från systerkyrkornas pionjärarbete är viktiga att ta till oss. Därför har besökare i olika länder emellanåt studerat just pionjärarbete av olika slag, utöver i de länder som nämnts ovan, också i Japan och Estland. Men givetvis skulle fler exempel kunna ges från de båda Kongorepublikerna, Ryssland, Nicaragua m fl länder där vi samarbetar med inhemska kyrkor.

I de båda Kongorepublikerna startas församlingar och under sker, men efter år av krig är situationen annorlunda än i de exempel jag nämnt ovan. I Kongo handlar det om att få församlingsmedlemmar att på nytt mötas till gudstjänst och inbördes gemenskap över alla gränser. Vi har just fått en rapport från våra missionsarbetare om en stor fredsmanifestation den gångna helgen, som berörde en tredjedel av landets befolkning (se rapport nedan). Låt oss tacka och innesluta Evangeliska kyrkan i Kongo och missionsföreståndare Mbama i våra förböner.

Med tacksamhet över att vi får vara med i Guds verk i olika delar av vår värld.

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------

Den största manifestationen för fred någonsin med över 1 miljon deltagare!

Kongoleserna talar om den sedan två månader tillbaka, när det hela började i Musana där pastorn upplevde en vision om en pilgrimsmarsch för försoning, frälsning och fred. I Musana startade rörelsen med 7 000 deltagare och avslutade i byn Linzolo (där evangelium först förkunnades i Kongo i slutet av 1800-talet), som ligger vackert uppe på ett berg.

Till retreaten som började på torsdagen fanns de 2 400 "fredspilgrimerna" med som börjat sin vandring till fots från Musana via Brazzaville. Nu hade tiotusentals människor slutit upp så att man under lördagen räknade in knappt 800 000 människor och vid söndagens avslutningshögtid räknade man till 1 098 336 personer! 1/3 eller 33 % av landets befolkning var i Linzolo - och det är ingen lögn!

När vi åkte hem vid 16-tiden fanns "pilgrimer" utmed hela vägen ända in i Brazzaville (35 km lång människosamling på vandring hem). Färden tog två timmar för vårt ekipage.

Samtidigt, när detta sker i Linzolo, händer något utmed järnvägen. Tåg med bränsle stoppas av ninjas-rebeller under torsdagen någonstans i Poolområdet. Detta förorsakar direkt akut bränslebrist i Brazzaville under helgen. Oh, Kongo du kontrasternas land, du motsägelsefulla land! Varför skall det hända att somliga inte tycker om fredsansträngningarna, inte gillar försoning och fred, utan bara vill skapa konflikt och oro? Vem och vad är motiven bakom?

Samtidigt har Evangeliska kyrkans och Missionskyrkans hjälporganisation ASU, med hjälp av sin lastbil, genomfört en viktig och betydelsefull distribution av tro och hopp, mat och utsäde till människorna i Kindamba, en av de svårt utsatta orterna under senaste konflikten. Ett hoppets tecken är rest också i Kindamba. ASU-medarbetarna är nöjda och lättade över att färden gick bra. De säger att det beror på att Gud är med dem. Före varje avresa är bönen ett viktigt moment. Det är som om ASUs medarbetare upplever sig vara kallade av Gud för detta uppdrag. Att ingjuta mod och hopp samtidigt med medicinsk och materiell hjälp till nystart.

Denna fredsmanifestation var i särklass, den allra mäktigaste, kanske den märkligaste upplevelsen man kan vara med om. Det är i klass med Martin Luther Kings marsch till Washington på 60-talet. Huvudstaden Brazzaville så gott som tömdes på folk under söndagen då alla ville till berget Linzolo (som betyder något i stil med att tycka om varandra, gilla varandra, älska varandra (härleds ur luzola!).

Ofattbart. Det är svårt att finna ord. Det finns inga ord som täcker denna mäktiga syn, denna enorma känsla som utvecklar sig och skapas inom en när man är nära rörelsen, när man ser att människor berörs, blir rörda, gråter försoningstårar, gripna över att höra ex-soldater vittna, fiender omfamna varandra och ber varandra om förlåtelse. Sådant kan inte gå spårlöst förbi! Det går bara inte. Denna välsignelse sätter sina spår i människorna, i mig, i pastorer och missionärer, i "Etik och moral"-ministrar som också gråter. Detta hoppas vi kan bli början till något alldeles gott och nytt i Kongo, ett förnyat Kongo. Nu handlar det om hur herdarna följer upp rörelsen lokalt på plats. Nu gäller det att pastorerna i andlig vishet leder folket på fredens och försoningens väg vidare framåt! Det var Poolområdets chef / prefet allra största önskan till kyrkans ansvariga och ledare.

Detta kan vara början på en ny väckelse i Kongo.

Maurits Pettersson
24 augusti 2003

-------------------------------------------

Förbönsämne enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Pionjärarbete

Missionskyrkans strategi för församlingsgrundande pionjärarbete i Sverige vill se ett tiotal nya församlingar växa fram till år 2010. Vi ber om människor med visioner för detta arbete i vårt land.

-----------------------------------------------

Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Svenska Missionskyrkan