26 oktober 2007


Kära missionsvän!

Det här veckobrevet handlar om Nicaragua och Litauen.

För några veckor sedan fick vi besök i Sverige av Cora Antonio, den nya ledaren för Moravakyrkan i Nicaragua. Se artikeln om Cora och Moravakyrkan längre ned i veckobrevet.

Den reformerta kyrkan i Litauen har nyss firat sin synod och 450-årsjubileum. Läs om de utmaningar reformerta kyrkan och vi står inför.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterareCora Antonio på besök i Sverige

I januari utnämndes Cora Antonio till Superintendente för Moravakyrkan i Nicaragua. I mars tillträdde hon tjänsten som den första kvinnan på den posten i sitt land.

Sedan månader tillbaka har en resa till Europa varit planerad, med besök på en ekumenisk konferens vid Kyrkornas Världsråd i Genève. Besök i ett par tyska kyrkor och Svenska Missionskyrkan stod också på programmet.

Sverigebesöket såg hon fram mot. Moravakyrkan i Nicaragua har ett nära samarbete med Svenska Missionskyrkan sedan 1990-talet och Cora Antonio har själv arbetat med ett par projekt som fått direkt stöd av Svenska Missionskyrkan och Sida. Tillsammans med regionssekreteraren för Latinamerika, Bertil Widén, skulle hon gå igenom Moravakyrkans och Missionskyrkans samarbete ordentligt.

– Och jag har ju aldrig fått träffa Göran Zettergren, säger hon och ler.

En bra och intressant resa. Efter fem månader på nya jobbet hade hon äntligen börjat komma igång. Så kom orkanen Felix.

I början av september slog orkanen Felix hårt mot Nicaraguas atlantkust där Cora Antonio bor och arbetar. Det är även i den regionen som Moravakyrkan har sitt starkaste fäste. Men pastorskollegorna i Nicaragua var eniga om att Cora Antonio skulle fullfölja sin resa. Så blev det och att få vittna om orkanens härjningar gjorde resan än mer angelägen.

För personalen på Missionskyrkans kansli visade hon en mängd skakande bilder.

– Jag tog själv initiativ till att katastrofberedskapen höjdes från gult till rött läge, berättar hon. 

Orkanen har drabbat Nicaraguas atlantkust allvarligt. Mängder av tak har blåst av, båtar hänger i träd, skolor och hem är totalförstörda. Ett femtiotal kyrkor och andra byggnader förvaltade av Moravakyrkan har skadats. Över Antonios tjänstebostad föll en stor tall.

– Som tur var föll den mjukt och förstörde bara lite av taket.

Men det finns värre sidor av katastrofen. Orkanen har skördat ca 170 människoliv. De flesta av offren var till sjös och hade inte kunnat lyssna på varningarna som utfärdades.

Svenska Missionskyrkan har fått beviljat 945 000 kronor för katastrofarbete av Sida, som bland annat ska gå till matpaket, provisoriska bostäder och husgeråd.

Eric Persson
Ladda hem veckobrevet
som pdf >
och sätt upp det på anslagstavlan.


 

 

 

 

 

 

 

 

Cora Antonio missionsföreståndare för Moravakyrkan i Nicaragua.

Reformerta kyrkan i Litauen 450 år

Det var med blandade känslor vi åkte till Litauen.  Svenska Missionskyrkans har tidigare haft mycket kontakt med landet, men hur såg framtiden ut?

Vi var åtta personer från Sverige, som kom tillbaka med en ny entusiasm att fortsätta kontakterna och samarbetet! Lördagen ägnades åt en kyrkohistorisk tillbakablick av reformationen i Litauen. Den reformerta identiteten är viktig när man är minoritetskyrka i ett katolskt dominerat land.

Reformerta kyrkans synod, hölls för första gången i eftersovjetisk tid år 2000. I den turbulens och det maktvakuum som uppstod då Litauen blev självständigt lade några få personer beslag på lagfart m.m. till kyrkans fasta tillgångar bl.a genom urkundsförfalskningar. Och det handlar om stora tillgångar!

Efter kyrkans synod 2000 undrade  civildepartementet vilken som var den ”riktiga” reformerta kyrkan? Idag finns det rent formellt två reformerta kyrkor i Litauen.

Nu måste kyrkans ledning förmå civildepartementet att föra tillbaka tillgångarna till ”den riktiga” kyrkan. 450-årsjubileet var därför en viktig händelse för att visa vilken den riktiga reformerta kyrkan i Litauen är.

Jubileumskonferensen hade officiella gäster från Rumänien, Ungern, Tyskland, Frankrike, Holland, Polen, Vitryssland, Sverige och Schweiz, vars ambassadör var där.  Katolska kyrkan gav en hälsning via Vatikanens sändebud. Litauisk TV var med på jubileet. Alla gäster undertecknade ett dokument där man bekräftade sitt stöd för den Reformerta kyrkan i Litauen.

En viktig utmaning inför framtiden är, utöver juridiska frågorna, barn- och ungdomsarbetet, som lyder under den självständiga organisationen Radvila. SMUs stöd är viktigt.

Ytterligare en utmaning är kontakterna med systerkyrkor i olika länder. För oss i Sverige är en utmaning hur kontakten med vårt land ska ske.

Göran Bondesson
förbundssekreterare SMU
Lars Kallfors
Missionskyrkans Europagrupp

 
Insamling till mission i andra länder 2007-2008

I årets insamling lyfter vi fram en HEL värld och missionen i denna Guds värld, men också skapelsen och vårt ansvar för den.

Mer information och material i kommande Informationsutskick. I ett separat utskick kommer en DVD- film som kan användas i gudstjänst eller i annan samling. Filmen handlar om vårt internationella engagemang för miljön. 

 

Förbönskalendern

28 oktober
Polispastorer
Våldet i vårt samhälle tycks bara öka och det innebär en större belastning av polisens arbete för att förebygga, skydda och ingripa. De pastorer som finns som stöd i polisens arbete blir därför allt viktigare för samtal och själavård. Be för dessa pastorer men också för poliskåren.

Litauen
Missionskyrkans samarbetar med den Evangeliskt Reformerta Kyrkan i Litauen, som i september firade sitt 450-årsjubileum. Missionskyrkan och SMU deltar bland annat i uppbyggandet av kyrkans ungdomsorganisation Radvila, i diakonala barn- och ungdomsläger samt ledarhelger. Be för arbetet bland Litauens barn och ungdomar.

4 november
Församlingsplanterare
Under den kommande veckan kommer ett antal pastorer att mötas för utbildning och inspiration i ett växande arbete för nya församlingar i Sverige. Idag ber vi om att få se nya församlingar växa fram och fler människor med glöd och vision för detta arbete. 

Spanien - Apg29
Bibel- och lärjungaskolan Apg29 genomför för första gången en träningsskola i Denina, strax norr om Alicante. Den evangeliska kyrkan i Spanien är liten och ungdomar i församlingar kämpar på samma sätt som vi här i Sverige. Be för detta nya samarbete i Spanien och för de svenska ungdomar som kommer att delta.

 


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan