Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
26 november 2003

Hej,

den här veckan innehåller veckobrevet en hälsning från Kongo-Kinshasa, där Bertil Svensson och Lars-Olov Karlsson befinner sig. Asiensekreteraren Per-Olov Sveder Renklint hälsar också från Kina. Två korta rapporter från olika håll i världen, som en påminnelse om allt det viktiga arbete som bedrivs i Missionskyrkan och samarbetskyrkorna.

På söndag är det första advent och då inleds årets insamlingsperiod för mission i andra länder. Mission tillsammans är årets tema, och så är det verkligen, missionen är vårt gemensamma ansvar. Var med och ge ditt stöd i insamlingen. Beställ gärna missionsbilagan med mer information från Gummessons Bok & Musik.

med vänliga hälsningar

Anders Alzén
redaktör, informationsenheten
-----------------------------------------

Kära missionsvänner!

Den här veckans hälsning sänds från Luozi, Demokratiska Republiken Kongo. Tillsammans med våra nye Afrikasekreterare Lars-Olov Karlsson och två representanter för Svenska Missionsrådet är jag här för samtal om vårt missionssamarbete.

Förra veckan var vi i Brazzaville för liknande samtal. Vi fick också inblick i Evangeliska kyrkans arbete och situationen i landet.

I båda Kongorepublikerna är det en positiv utveckling efter många år av krig och oroligheter. Dock är det fortarande omöjligt att besöka vissa platser i Pool-området i Kongo-Brazzaville. Säkerheten är inte tillräcklig för civibefolkningen och huminitära hjälporganisationer som Caritas och ASU, vårt och Evangeliska kyrkans gemensamma organ som bildades för snart fem år sedan.

Ett tecken på att kyrkan nu, trots allt, ser framåt är att man tar nya tag gällande evangelisationen på nya platser i landet. Här vill man gärna ha med de nordiska systerkyrkorna både i personellt och ekonomiskt stöd. Jag tror det är dags att nu utmana unga och äldre att satsa några år tillsammans med Kongokyrkan i ett evangelisationsarbete i Kongo, där den kristna tron ännu inte fått fotfäste.

Vi har för närvarande 7 missionsarbetare i Kongo. De arbetar i olika delar av kyrkan: kurscentret Sueco, teologiska fakulteten i Mansimou, yrkesskola och bilverkstad på samma plats, samt hjälporganisationen ASU. Förra veckan mötte vi också Axel Bergman, som utrett förutsättningarna för ett jord- och skogsprojekt. "Idrottspastorn" Tomas Hammar var också där för att tillsammans med kongolesiska medarbetare planera och starta upp en fotbollsskola, som ett socialt och idrottsligt samarbete mellan Evangeliska kyrkan, Svenska Missionskyrkan och Gothia Cup/BK Häcken. Mer än 200 barn och ungdomar har skrivit in sig och börjat arbetet på en plan som borgmästaren i stadsdelen Mfilou, med stöd av borgmästaren i Brazzaville ställt till förfogande.

Arbete för fred pågår på olika nivåer. En av de många entusiastiska kongoleserna vi träffade var Massengo Abel, en folktalare och utbildare, som fortsätter med visionen "Låt Kongo leva". Han är en av dem som ligger bakom den stora fredsmarschen i somras, som kulminerade i fredsmötet i Linzolo med mer än 1 miljon deltagare. Nu fortsätter marscherna över landet, både norrut och söderut mot Pointe-Noire. Samtidigt har Kongo besökts av ledaren för den protestantiska federationen, pastor Jean Arnold de Clermont, som bl a fört samtal med Kongos president om vikten av fred och försoning mellan olika politiska ledare och grupperingar.

Låt oss fortsätta att be och arbeta för freden i de båda Kongo. Kyrkorna, med vårt stöd, har en viktig uppgift. Det är ju också vår uppgift att vara fredsmäklare och tala om fredsfursten som kommer.

När vi nu går in i advent går vi också in i en period av offer och bön för vårt internationella missionsarbete. Tack för alla insatser som görs. Med bön om Guds välsignelse över oss alla!

Bertil Svensson
missionssekreterare
----------------------------------------------

Kina, ett land i förändring
 
På besök i Kina kastas man mellan gammalt och nytt. Hemma hos en familj sitter vi och äter på samma sätt som man gjort i hundratals år och mitt i måltiden ringer mobiltelefonen. I staden vi besöker ligger en nybyggd galleria med många modebutiker och västerländsk musik strömmar ur högtalarna.
 
Hur påverkas människor i ett land som förändras så snabbt och radikalt? Ja, att man påverkas är klart. Nya trender och nya sätt att umgås influerar den unga generationen medan den gamla försöker bevara gamla, värdefulla värden.
- Vi kan inte drömma oss tillbaks till en tid som flytt, vi måste hantera den nya situationen som innehåller både gott och ont, säger min vän.
 
Visst behöver våra syskon i Kina vårt stöd! Kanske de kan lära av våra misstag om inte annat.
 
I senare veckobrev återkommer vi med fylligare rapporter om det växande arbetet.
 
P-O Sveder Renklint
Asiensekreterare
----------------------------------

Förbönsämnen:

Distriktsledning
Svenska Missionskyrkans sju distrikt leds vart och ett av en distriktsföreståndare och en distriktsstyrelse. Vi ber för distriktsledningen och det gemensamma arbetet för evangelisation och mission. (Nämn gärna distriktsledningen vid namn i förbönen).

Kyrkostyrelse
Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse består av 16 ledamöter som har ett ansvarsfullt och viktigt arbete att leda samfundet. Vi ber om Guds välsignelse och hjälp för var och en personligen. (Nämn dem gärna vid namn i förbönen).
-----------------------------------------------

Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan