26 mars 2009
Ladda hem veckobrevet som pdf och sätt upp det på anslagstavlan »Kära missionsvän!

Kommande helg samlas Unionskyrkan i Estland till sin årskonferens. Vår systerkyrka står inför stora utmaningar, inte minst det att man befinner sig i det mest sekulariserade landet i Europa, enligt en nyligen utförd undersökning. Eftersom Sverige inte ligger långt efter Estland gällande sekulariseringen, borde vi ha mycket att lära av varandra. Därför är det viktigt för våra båda kyrkor att mötas, att utmanas av varandra och ge stöd i praktisk handling och förbön. Brobygget är ett sådant försök, där församlingar på det småländska höglandet stöder arbetet i Estland och stimulerar till utbyte med församlingarna där och i Småland.

I det här brevet vill vi också informera om MUL-kursen på Lidingö folkhögskola, som i höst går till Burma och Thailand. Läs mer på www.lhuc.se/folkhogskola/mul.html

Lärjungaskolan Apg29 hålls i höst i Ecuador och ansökningar bör vara inne senast den 15 april. Se www.missionskyrkan.se/apg29

equmenia söker också, i samverkan med Missionskyrkan, praktikanter till Kina, Palestina, Kongo Brazzaville och Ecuador. Information bör vara inne redan den 29 mars. Se www.equmenia.se

Ett 15-tal ungdomar som gått lärjungaskolor i Ecuador och Kongo går nu en fortsättningskurs, Våga Tro, på Karlskoga folkhögskola, samtidigt som de arbetar praktiskt i pionjärarbete på fyra platser i Sverige. Vi ber för dem och övriga förbönsämnen som nämns längst ned.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
Internationell missionssekreterare


Stadsdelen Lasnamäe i östra Tallinn
Estland 2009 – visioner mitt i krisen

Den sista helgen i mars håller Unionskyrkan i Estland sitt årsmöte i huvudstaden Tallinn. Denna förenade kyrka av evangeliskt kristna och baptister har alltsedan början av 1990-talet med frimodighet arbetat för en plats i det nya och fria Estland efter sovjettiden. Vägen har varit kantad av både framgångar och svårigheter. Entusiasmen i samband med republiken Estlands pånyttfödelse och en utökad religionsfrihet har blandats med besvikelsen över att de andliga frågorna snabbt trängdes tillbaka i jakten på det välstånd man så effektivt hade utestängts ifrån under det socialistiska systemet.

Estland klassas i en färsk studie som Europas mest sekulariserade land, tätt följt av Sverige. De olika kyrkosamfunden tillsammans når bara en liten minoritet av befolkningen. Unionskyrkan har formulerat sig djärvt när man satt som målsättning för 2012 att då utgöra 1 procent av Estlands befolkning, eller ca 13.000 medlemmar och betjänade. Idag har kyrkan 6.000 döpta medlemmar i 83 församlingar, och även om man räknar med några tusen betjänade därutöver, så är det en bra bit kvar till det mål man ställt upp. Men missionsföreståndare Meego Remmel är optimistisk och ser strategiska möjligheter för kyrkorna att möta människors behov inte minst genom diakonin. Det är också det målsättningen handlar om; inte kalla siffror utan att få gestalta och tydliggöra evangeliet för människor.

I vissa stora bostadsområde i Tallinn finns inte någon kyrka etablerad. Unionskyrkan har nu ett program för församlingsplantering som bland annat innefattar stadsdelen Lasnamäe i östra Tallinn, med stora hyreskaserner och långt mellan människorna. Pastor Argo Buinevits jobbar där för att skapa en kristen gemenskap bland estnisktalande, som faktiskt är minoritet i området. Flertalet boende är etniska ryssar. Den första utmaningen, säger pastor Buinevits, är att över huvud taget komma människor in på livet, att få gästa deras hem och berätta om kyrkans ärende. Det kanske oftast inte beror på någon religionsfientlighet, utan mer är ett utslag för att människor lever i stor isolering från varandra.

I både Tallinn, Tartu och Pärnu, som är Estlands största städer, har Unionskyrkan under de senaste åren bildat nya församlingar samtidigt som de gamla också blivit starkare i sitt engagemang. Men ute på landsbygden och i mer avlägsna delar av landet finns det även en rad församlingar som för en tynande tillvaro.

Svenska Missionskyrkan har sedan många år ett officiellt samarbete med Unionskyrkan i Estland. Många lokala missionsförsamlingar är engagerade i detta samarbete och bidrar stort till att skapa resurser för arbetet i Estland. På småländska höglandet har ett antal församlingar gått samman för att under två år särskilt stödja arbetet i Estland och stimulera utbytet med församlingar där. Tillsammans med Svenska Missionskyrkan stödjer man bl a pionjärarbetet, barn- och ungdomsarbetet, den sociala verksamheten och Unionskyrkans teologiska seminarium.

Andra församlingar i Sverige samarbetar genom sina second-handbutiker för att skapa resurser för socialt arbete och evangelisation inom Unionskyrkan i Estland. Idag när Estland liksom hela Baltikum drabbats hårt av den ekonomiska krisen, så har kyrkorna en stor uppgift att visa på något säkrare än börsvärden och snabb tillväxt. Där får vi vara med och arbeta sida vid sida för evangeliet.

Bertil Widén
Europasekreterare

Unionskyrkans sociala centrum

 

 

 

 

 

 

 Missionsföreståndare Meego Remmel

Förbönskalendern

29 mars
Studentarbetet i Sverige  
Be för våra studentpastorer och för de kristna studentorganisationerna att de kan vara stöd för människor som söker sin väg och att evangeliet kan ta tydlig plats också i högskole- och universitetsvärlden.

Palestina  
Utbildning är en mänsklig rättighet, men i Palestina får inte alla barn gå i skolan eftersom man saknar specialskolor för barn med läs- och skrivsvårigheter. Stiftelsen SIRA bedriver därför specialskolor i Betlehem och Jeriko för barn med särskilda behov. Vi ber i dag om kraft och inspiration för skolornas lärare och för eleverna på dessa skolor. 

5 april    
Pionjärteam     
På några av våra pionjärplatser finns det under våren team från Våga Tro-terminen på Karlskoga Folkhögskola, som drivs i samarbete mellan equmenia och Missionskyrkan. Be för teammedlemmarna, för de kontakter som skapas och att teamen på varje plats ska få se människor komma till tro på Jesus Kristus.

Estland                 
Be för unionskyrkan I Estland om bedriver ett målmedvetet pionjärarbete. I stadsdelen Lasnamäe i östra Tallinn arbetar pastor Argo Buenevits med en grupp människor för att bilda områdets första församling.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan