Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission, vecka 26 - 2003 

25 juni 2003

Vänner,

Sommaren är här och snart den stora semestermånaden juli. Därmed gör vi ett uppehåll i sändandet av veckobrev. Vi återkommer i augusti månad, om inget speciellt inträffar.

Under sommaren hålls åtskilliga konferenser och läger, bl a ett missionärsbarnsläger på Bobergsgården, utanför Falkenberg 21-26 juli. I veckans nummer av Sändaren skrivs bl a om det utifrån ett par intervjuer med missionärsbarn i olika åldrar.

Missionärsdagar hålls, som vanligt, på gruppgården Kuvarp, i Ölsremma, mellan Jönköping och Ulricehamn, 3-7 augusti. Söndagen den 3 augusti hålls ett offentligt möte i sommarhemmet, Ölsremma. Tag tillfället i akt att möta nyss hemkomna och utresande missionsarbetare.

I slutet av juli reser Lisbeth och Krister Gunnarsson till Ecuador för att ge stöd till pastorer och deras familjer samt till hälsovårdsarbetet inom Evangeliska Förbundskyrkan. Gunnarssons har arbetat i Ecuador tidigare, men de har nu varit i Sverige ett flertal år. En av deras första uppgifter blir att delta i en samling för Missionskyrkans systerkyrkor i Latinamerika, CIPE, med representanter för spansktalande "missionskyrkor" i Chile, Ecuador, Colombia, Mexico och USA.

Vi ber för alla våra missionsarbetare och deras familjer. Dessutom ber vi för de samlingar med missionärsbarn och missionärer som hålls i sommar, samt givetvis andra läger och konferenser där människor möts till gemenskap och inför Guds ansikte.

Andra internationella förbönsämnen, i enlighet med vår förbönskalender, finns med längre ned. Tag tid i sommar och inneslut allt vårt internationella arbete i omsorg och förbön.

Till slut vill jag informera om möjligheten att följa med på en "missionsresa" till Indien i samband med vår systerkyrkas, HCCs, 40-årsjubileum.

Med tillönskan om välsignelser och Guds kraft över ditt liv denna sommar.

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------------

Välkommen med till Indien!

Nu har du ett enastående tillfälle att besöka Hindustani Covenant Church (HCC), Svenska Missionskyrkans systerkyrka i Indien. I år är det 40 år sedan kyrkan grundades och under sista helgen i oktober firar man detta i S:t Andrews Church i Pune.

Tillsammans med Focus Resor arrangerar vi en resa till Indien. Förutom att vara med på jubileet kommer vi att besöka kyrkans arbete i Pune, Mumbai (Bombay) och Sholapur. Du får se vad som hänt med "1.000 brunnar till Indien", hur man arbetar med gatubarn, besöka sjukhuset i Nannaj och mycket mer. Det du förut bara läst eller hört om får du nu med egna ögon se.

Jag gör detta som en del av min tjänst som Asiensekreterare i Svenska Missionskyrkan och ser det som en förmån att få visa allt det fina arbete som HCC genomför. Min förhoppning är att du skall få ett, om möjligt, större engagemang för Svenska Missionskyrkans missionsarbete.

Med hopp om att mötas i Indien!

Med vänlig hälsning

P-O Sveder Renklint
Asiensekreterare

------------------------------

Internationella förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Denna veckan:

Internationell gemenskap

Genom IFFEC, Internationella Federationen av Fria Evangeliska Kyrkor, har Svenska Missionskyrkan ett stort internationellt kontaktnät med kyrkor runt om i världen, Vi ber för denna gemenskap och alla dess lokala församlingar.

Vecka 27: 30 juni - 6 juli

Ecuador

Förbundskyrkans församling i Manta arbetar sedan en tid i en ny kyrkolokal, placerad i ett bostadskvarter med stora sociala problem. Vi ber att församlingen kan bli till hjälp och välsignelse för unga och äldre i den delen av Manta.

Vecka 28: 7 - 13 juli

Nicaragua

Moravakyrkan i Nicaragua som arbetar med evangelisation bland olika åldrar behöver vårt stöd på många sätt, materiellt och andligt. Vi ber att Guds Ande verkar bland alla dem som kyrkan har kontakt med.

Vecka 29: 14 - 20 juli

Ecuador

Förbundskyrkans ungdomsarbete JNJ utvecklas och nya scoutgrupper växer fram. Vi ber om Guds hjälp och ledning för dem som leder det nationella ungdomsarbetet i Ecuador.

Vecka 30: 28 juli - 3 augusti

Costa Rica

På det ekumeniska forskningscentret DEI i Costa Rica arbetar Missionskyrkans missionsarbetare Maria och Ingemar Hedström. Maria arbetar med forskning och undervisning kring det multikulturella samhället. Ingemar ansvarar för aktiviteter kring human-ekologi, med inriktning mot ett resursbevarande samhälle - både i teorin och i praktiken. Vi ber om Guds välsignelse i deras arbete.

----------------------------------------------------


Svenska Missionskyrkan