25 september 2008

Ladda hem veckobrevet som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >
Kära missionsvän!

Den här veckan får vi en hälsning från Tima Sheiakh, som nyss åkt på sin första period som missionär i Japan. Första tiden kommer hon att ägna åt språkstudier och sedan kommer hon successivt att gå in i arbetet som pastor i en av församlingarna. Det är särskilt glädjande att Tima bejakat sin kallelse till missionär i Japan, då vi inte haft några nya missionärer sedan i början av 1990-talet, då Jan-Åke Palmaer åkt till Japan, där han alltjämt arbetar. Nyligen har också Oskar Johansson, i samarbete med Södra Vätterbygdens folkhögskola, åkt till Japan som volontär i Kojimaförsamlingen, där han kommer att vara till april 2009.

Vi får också en intressant hälsning från kongoleser i Paris, som våra
Afrikahandläggare besökte under den gångna helgen. Apropå situationen för de kristna i Orissa, Indien, som vi skrev om förra veckan, så har nu även  Missionskyrkan skrivit brev till den indiska regeringen. 
Läs brevet > 

Uppmaningen till förbön för våra vänner i Indien, liksom allt vårt arbete, vill jag gärna upprepa här.

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare


Hälsning från Tima Sheiakh
nybliven missionär i Japan

Nu har jag snart varit i Japan i en månad och Sverige känns väldigt långt borta, inte bara rent geografiskt utan också i minnet. De människor jag mött hittills har varit väldigt trevliga och det känns som om jag har hamnat på rätt ställe. Men det japanska samhället är inte det lättaste att få grepp om och varje dag anpassar jag mig lite mer till vardagslivet och min nya kultur här. Det är skönt att jag har hjälp av de vänner jag redan hunnit få här, de ger stöd och uppmuntran precis i rätt tid så det känns som om jag hela tiden har huvudet ovanför vattenytan, hittills i alla fall. Redan nu har jag fått prata med en del människor, och i en del gudstjänster, om varför jag är här, och det känns härligt, att få berätta om Gud och att han verkar i människors liv, ditt och mitt också. Att få fi nnas här, i NSKK, för japanerna, i Kristi tjänst, är ett rent privilegium, helt fantastiskt!

Frid!
Tima


Besök hos den kongolesiska diasporan i Paris

Många kongoleser från de båda Kongostaterna studerar, arbetar och bor i Frankrike. Bland dem finns också personer som var församlingsmedlemmar i Svenska Missionskyrkans systerkyrkor i Kongo då de ännu bodde kvar i Afrika. En del av dessa har sökt sig samman i gemenskaper för att fira gudstjänst och ge stöd genom diakoni och själavård. Att få fira gudstjänst på det sätt man är van vid hemifrån ger stabilitet, trygghet och tillhörighet i det nya landet. Detta och mycket annat fick Kimy Konde och undertecknad inblick i under ett besök i Paris under den gångna helgen.

Värdar vid besöket var CECs och EECs församlingar i Frankrike med sina pastorer Nsilulu Ferdinand och Kikabou Kia Moukala. Under lördagen deltog besökarna i en bibelstudiegrupp, CBE, där man behandlade det aktuella temat ”tron och invandringen – etiska dilemman”. Liknande bibelstudiegrupper samlas varje lördag i fem olika franska städer. Förutom samtal om tron och livet är grupperna viktiga mötesplatser och stödpunkter. De båda värdpastorerna har av sina respektive kyrkor i Kongo fått ansvar att stödja församlingsarbete bland kongoleser i förskingring. I Parisområdet har CEC-kyrkan 65 medlemmar men 100 personer besöker regelbundet gudstjänsterna. EEC-kyrkan har 200 medlemmar och ett kontaktnät på ca 600 intresserade personer.

Under en gemensam samling med de båda församlingarnas styrelser beskrevs både utmaningar, svårigheter och glädjeämnen. En av svårigheterna är att kunna få disponera lokal för gudstjänst hyr båda grupperna gudstjänstlokal av ett par baptistförsamlingar som visat öppenhet och välvilja. Man har dock endast mycket korta kontrakt och får disponera lokalerna eftermiddagstid tre söndagar i månaden. Man har inte tillträde till lokalerna under veckorna. Detta innebär att pastorerna får ta emot människor för själavårdssamtal i sina hem. Instrument och annat gudstjänstmaterial får varje söndag transporteras till kyrkan från församlingsmedlemmarnas hem. Resorna till kyrkan tar mycket tid, avstånden är stora.

Till utmaningarna hör att nå dem som tidigare varit medlemmar i kyrkan i hemlandet men av olika anledningar tappat kontakten med församlingen när
man kommit till det nya landet. Här ligger en stor uppgift för pastorer och diakoner i församlingarna. Kontakt tas via hembesök, detta är en verksamhet som upptar stor del av pastorernas arbetstid. Ingen av dem är avlönade utan arbetar som ”tältmakare” med visst stöd i form av gåvor från församlingsmedlemmar. Gruppernas oklara status i förhållande till hur fransk lag reglerar trosutövning är en fråga som man arbetar intensivt med. Man vill kunna visa att man är en kyrka med tradition och historia och undvika att bli betraktad som en tvivelaktig sekt. Stöd i detta arbete får man bland annat av den Protestantiska Federationen.Under söndagen fick vi glädjen att delta och medverka i församlingarnas
gemensamma gudstjänst som denna dag hölls i CECs lokal i baptistkyrkan i förorten Camps sur Marne, öster om Paris. Det var en varm och inspirerande gudstjänst med fullsatt kyrka och mycket afrikansk glädje men på fransk mark. Våra vänner betraktar också sin närvaro i Frankrike som ”mission i retur”, bland gudstjänstdeltagarna fanns också ett par franska ungdomar. Våra värdar menade att kontakten med kyrkorna i de båda Kongo är viktiga men att ett utbyte med Sverige också är välkommet, viktigt och uppmuntrande. I församlingarna hade man också fina minnen från det besök man kunnat göra i Sverige tidigare i år.

Peter Wärnelid
regionssekreterare för Afrika


Förbönskalender

28 september
UCL
Utbildningscentrum Lidingö (UCL) vill vara en öppen plats i en öppen kyrka som möter människor från olika delar av vårt land och samhälle. UCL erbjuder rum, plats och utbildningar för församling, ungdomar, anställda och andra intresserade. På UCL utbildas diakoner och ungdomsledare för Svenska Missionskyrkan och många medarbetare får där möjlighet till fortbildning och fördjupning. Be för personal, studerande på långa och korta kurser samt för alla människor som kommer till UCL och möts av en välkomnande atmosfär.

Mellanöstern
Genom Samarbetsorganisationen för Mellanösterns Evangeliska Kyrkor stöder Missionskyrkan utbildning av skolledare i Mellanöstern. Be för dem och deras skolor att de ska kunna ge barnen en god utbildning och att skolorna får bli ett positivt vittnesbörd om den kristna tron.

5 oktober
Pionjärprojektet Ulricedal i Malmö
Tillsammans med en kärngrupp arbetar pastor Lennart Henriksson och ungdomsledaren Mirjam Ånskog med ett pionjärprojekt i Ulricedal i Malmö. Be för dem och för kärngruppens och Malmö missionsförsamlings gemensamma målsättning och vision att grunda en ny församling i Ulricedal innan årets slut!

Estland
Unionskyrkan i Estland har en barn och ungdomssektion som drivs med mycket begränsade resurser. Ändå organiseras läger, bibeldagar och ledarkurser. Man ger också ut en kristen barntidning i ekumenisk samverkan. Be för Pille Havakatssom står i ledningen för allt detta.

Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se

Om Du tidigare anmält dig via veckobrev.mai@missionskyrkan.se så görs även eventuell avbeställning till denna e-postadress.

Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan