25 maj 2007


Kära missionsvän!

Den här helgen firar vi pingst, den kristna kyrkans födelsedag, då vi tackar Gud för Anden, som sänder oss ut i världen med evangeliet, till jordens yttersta gräns.

Pingsthelgen förra året var evangelister från Missionskyrkan och ett 15-tal systerkyrkor från olika länder samlade i Göteborg till en konferens med temat ”Evangelisation i den Heliga Andens kraft”. Då var vår bön och nu är vår bön att Anden ska fylla våra liv, vår kyrka och vår värld.

Och det är möjligt, därför att löftet som Petrus citerar i Apg 2: 17-18 gäller:
”Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar skall profetera, era unga män skall se syner och era gamla män ha drömmer. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande…”

Denna veckas brev om mission blir kort, men det räcker, för det innehåller det väsentligaste: Focus på Anden som är förutsättningen för all mission!

Vi återkommer nästa vecka med mer information från några av våra missionsfält.

”Och jag skall sända er vad min fader har lovat…” Luk.24:49a

Bertil Svensson
missionssekreterare

-----------------------------------------------

Missionskyrkans förbönskalender

27 maj
Konfirmander
Många ungdomar har under våren deltagit i konfirmationsundervisning. På flera platser firas idag, på pingstdagen, en konfirmationshögtid. Vi ber att den undervisning som ungdomarna fått ska bli till andlig vägledning och välsignelse för dem.

Kongo-Brazzaville
Pastorsseminariet på Mansimou, strax utanför Brazzaville, är platsen där vår systerkyrka utbildar blivande pastorer. Vi ber idag för seminariets ledning och lärare och de kvinnor och män som förbereder sig för sin tjänst i kyrkans församlingar runt om i landet.

............................................................................................
Det elektroniska veckobrevet skickas till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan