Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

25 maj 2006

Kära missionsvän!

Det är Kristi Himmelsfärdsdag när jag skriver det här. Även om påsken och pingsten upprepas varje år är det en spännande tid på kyrkoåret. Vi får leva med i texterna och på nytt utmanas av händelserna kring Jesu lidande, död och uppståndelse, himmelsfärden och inväntandet av Anden. Det här är en tid som handlar om kyrkans födelse, en tid då missionsuppdraget tydliggörs. I Apostlagärningarna ser vi hur lärjungarna, uppfyllda av Anden, gavs uppdraget att vittna om Jesus, med början i Jerusalem, ”ända till jordens yttersta gräns” (Apg. 1:8). I det uppdraget står vi alltjämt.

Allt detta sker ”i den Helige Andes kraft”, eller ”by the Power of the Holy Spirit” som det heter på engelska och som är temat för den evangelistkonferens som hålls i Fiskebäcks missionskyrka, Göteborg, över pingsthelgen. Det är Svenska Missionskyrkan som, tillsammans med sina evangelister, inbjuder till denna konferens. Evangelister från 15 länder och flera samfund i Sverige har hörsammat inbjudan och kommer att delta i bibelstudier, samtal och bön om evangelisationsuppdraget i vår tid. Offentliga samlingar hålls varje kväll 1-4 juni. Vi ber om goda dagar tillsammans, och att Guds Ande ska få utrusta oss alla till vittnesbörd och tjänst. Mer information finns på Missionskyrkans hemsida: http://www.missionskyrkan.se/templates/Page____4910.aspx

Den här helgen håller SMU, tillsammans med Baptistsamfundets och Metodistkyrkans ungdomsförbund (SBUF och MKU) riksmöte och ungdomskonferens på Klintagården, Öland. Det är en högtid som kommer att vara fylld av upplevelser, möten, beslut och förväntan.

Över 600 personer är anmälda. Varje ungdomsförbund för sig kommer att ha förhandlingar, men det kommer också att finnas tillfällen till gemensamma förhandlingar, där mycket ska diskuteras och beslutas om. Den fråga som troligen kommer att diskuteras mest är om de tre ungdomsförbunden på nationell nivå kan samverka i en federation och på sikt gå samman. Det här påverkar naturligtvis i hög grad även samfunden och de lokala församlingarna/SMU-föreningarna, varför bör innesluta ungdomsförbunden den här helgen i våra förböner.

Vid ungdomsförbundens årskonferens kommer man även att hålla seminarier, festkväll, caféer, gudstjänster och andra kringaktiviteter, som alla är gemensamma.

www.smu.se kommer det att läggas ut referat från riksmötet.

Förra veckan samlades 9 av SMUs/Missionskyrkans korttidsvolontärer, som kommit hem efter 7-8 månader i Ecuador, Mellanöstern eller de båda Kongorepublikerna. Ett par kommer längre fram i sommar. Alla har kommit hem med nya erfarenheter och delar gärna med sig av dem till sina församlingar och SMU-föreningar i Göteborg, Floda, Älvängen, Vårgårda, Lidköping, Kumla, Vingåker, Söderhamn, Habo, Lagan och Nybro.

Samtidigt har en grupp nya volontärer rekryterats och påbörjat sin förberedelse. Vi återkommer med rapporter om dem. De allra flesta finns på SMUs riksmöte på Öland den här veckan och även på kyrkokonferensen i mitten av juni. Är du eller känner du någon som är intresserad av en internationell erfarenhet i någon systerkyrka finns ytterligare möjligheter, bl a en lärjungaskola i Ecuador i höst. Se information längre ned.

Utöver att vi ber för SMUs riksmöte och Evangelistkonferensen, så ber vi för de båda Kongorepublikerna. Till det ska sägas att vi nu äntligen har fått besked om valproceduren i Kongo Kinshasa: 30 juli skall val av president och parlament äga rum. Valkampanjen pågår mellan 29 juni till 28 juli. Det finns 33 kandidater till presidentposten. Nuvarande presidenten, Joseph Kabila, samt tre av hans fyra vice-presidenter, Bemba, Ruberwa och Z´Ahidi, finns med på listan. 9362 personer vill ha någon av de 500 platserna i parlamentet. Det bedöms som osäkert hur valet kommer att kunna genomföras, risken för valfusk är påtaglig. Landet har 269 registrerade politiska partier och frågan är om alla arbetar med målsättningen fred för alla.

Sverige, som under 2003-04 deltog i en FN-insats i östra Kongo, kommer på nytt att delta i en EU-ledd militär styrka till stöd för FN:s fredsfrämjande insats i Demokratiska Republiken Kongo. Den svenska insatsen kommer att bestå av 70 personer och är tidsbegränsad till perioden kring de kongolesiska valen i sommar. Vi gläds över att Sverige visar alltmer intresse för den här delen av världen. Nyligen besökte biståndsminister Carin Jämtin Kinshasa tillsammans med Sidas generaldirektör Maria Norrfalk.

När vi ändå är inne på ämnet Kongo har vi glädjen att meddela att, utöver det stöd som Sida ger via Missionskyrkan, och som vi informerade om i slutet av mars, till hjälparbetet i Pool-regionen i Kongo Brazzaville på 7,9 miljoner kronor för två år, så har nu även norska UD bidragit med 1,7 norska kronor till projektet under 2006. Vi ber för arbetet och att de båda länderna ska gå en fredlig framtid till mötes och att vi tillsammans med våra systerkyrkor kan bidra till det.

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------------------------------

Är du en av 25 lärjungar i Ecuador i höst?
För tredje året i rad genomförs lärjungaskolan Apostlagärningarna 29 i Ecuador i höst. Det är en bibelskola med teori och praktik direkt kopplad till det som ni har studerat.
Nu letar vi efter årets lärjungar och ledare. Kanske är du en av dem?
Mer information och ansökningshandlingar på www.missionskyrkan.se/apg29
Sista ansökningsdag 31 maj.

------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006
28 maj
SMU:s riksmöte
Riksmötet avslutas idag på Klintagården, Öland. Vi ber för delegaterna och alla de beslut som fattats under dessa dagar.

Kongo Brazzaville
Sedan några månader leds Unga Kyrkan JEEC av pastor Guy Locko-Elenga. Be för det unga ledarskapet i en kyrka med stora ungdomsgrupper.

4 juni
Evangelistkonferens i Fiskebäck
Under pingsthelgen anordnar Missionskyrkan och dess evangelister en internationell evangelistkonferens i Fiskebäcks missionskyrka med temat ”Evangelisation – i den Helige Andes kraft”. Deltagare kommer från våra systerkyrkor runt om i världen. Be om Guds välsignelse och glädje för denna konferens.

Kongo Kinshasa
Evangelisationsarbetet är en viktig del i vår systerkyrkas arbete i Kongo och går hand i hand med diakonala och sociala insatser. Be för kyrkans evangelisationsarbete och för dem som idag står i ledningen för arbetet.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se. Om Du tidigare anmält dig via veckobrev.mai@missionskyrkan.se så görs även eventuell avbeställning till denna e-postadress.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan