Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
25 augusti 2004

Käre missionsvän!

I början av juli sände vi det senaste veckobrevet om mission, så det är hög tid att börja på nytt med dessa brev. En hel del har också hänt under sommaren hos våra systerkyrkor.

Evangeliska kyrkan i Kongo (Brazzaville) höll i juli månad sin synod. En av de viktigaste frågorna var val av missionsföreståndare och övriga poster i kyrkans ledning. Missionsföreståndare Alphonse Mbama omvaldes för fjärde gången, dvs han går nu in i sin femte och sista period som missionsföreståndare, då han om fyra år fyller 60 år och pensioneras. Tidigare vice missionsföreståndaren och pastorsförbundets ordförande Tetsi Albert blev ej omvald på någon av de poster han innehaft tidigare. Ny vice missionsföreståndare blev pastor Matthieu Djema.

En av de allra viktigaste frågorna för Kongokyrkan är hur man ska ta tag i de administrativa problemen och den utbredda korruptionen i landet som givetvis också påverkar kyrkan. Missionsföreståndare Krister Andersson, som representerade Svenska Missionskyrkan, tog i sin sista predikan som missionsföreståndare, inför 10.000 personer i Mansimou, upp de stora administrativa problemen och uttryckte en förhoppning om att kyrkans ledning tar tag i det här och att en ny väckelse bryter fram.

Missionsarbetarna har en viktig uppgift att stödja kyrkans ledning att ta tag i de administrativa problemen på olika nivåer. Dessutom går vi nu in och stöder det här arbetet, med hjälp av Sida, i ett utbildningsprojekt gällande administrationen.

Evangeliska samfundet i Kongo (Kinshasa) har haft flera storsamlingar, bl a en sikumusu, väckelsekonferens, i Luozi med 20.000 deltagare. En kulturfestival har också genomförts med nästan lika många deltagare då man bl a hade ministerbesök.

I Kina håller en kyrka håller på att byggas, med vårt stöd, i Macheng i martyrdistriktet i Hubeiprovinsen. Vi gläds över att vi här får vara med och stödja ett viktigt pionjärarbete i Kina.

Unionskyrkan i Estland har hållit sin årliga sommarkonferens. Från Svenska Missionskyrkans sida var vi med och framförde ett tack till Helari Puu, som slutat som kyrkans ledare och som nu lämnat över till Joosep Tammo.

Reformerta kyrkan i Litauen, som sedan andra världskriget genomlevt en svår kris, valde i somras Rimas Mikolauskas till sin ledare, som installeras i sitt ämbete under den kommande helgen. Vikarierande Europasekreterare Bertil Widén är Missionskyrkans representant vid det tillfället.

Under sommaren har missionsarbetet aktualiserats i Sverige på läger och konferenser. En särskild satsning väl värd att notera är att vi tillsammans med BK Häcken/Gothia Cup var representerade på Heden i Göteborg under Gothia Cup-veckan i mitten av juli. Lågt räknat fick 10-15.000 personer information om fotbollsprojektet i Brazzaville genom besök i vårt gemensamma utställningstält. Vi fick många värdefulla kontakter och uppmärksamhet för arbetet med fred och försoning med fotbollen som metod i Kongo.

I höst går många ungdomar in i olika tjänster internationellt eller i utbildningar där besök i systerkyrkor ingår.

Från Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping har fyra ungdomar nyss anlänt till Indien för att arbeta med barn inom Hindustani Covenant Church: Det är Johannes Nielsen, Linus Persson, Josefine Svensson och Kristina Larsson.

15 ungdomar går just nu MUL-kursen (Mission - Utveckling - Lärande) på Lidingö folkhögskola. Under september-oktober genomförs en studieresa till Nicaragua.

Volontärkursen pågår som bäst på Utbildningscentrum, Lidingö. SMU har 6 volontärer som reser till Ecuador, Palestina och Kongo Brazzaville. Missionskyrkan har ansvar för två volontärer till Kongo Brazzaville för arbete i fotbollsprojektet "Gothia Cup Brazzaville", Olle Härdne och Linda Jansson.

Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador har inbjudit till en praktiskt inriktad lärjungaskola i Montecristi under hösten för svenska och ecuadorianska ungdomar. Skolan har rönt stort intresse i Sverige, främst i Västra Götalands distrikt. 12 ungdomar från Sverige kommer att delta trots ganska stora kostnader. Pastorer och ledare från Sverige och Ecuador undervisar och från Missionskyrkan centralt är det främst missionär Krister Gunnarsson som leder arbetet.

Vi omsluter alla dessa engagerade ungdomar i mission och vi ber för våra församlingar som nu startar upp arbetet inför en ny termin/nytt verksamhetsår.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare
-------------------------------------------------------------

Missionskyrkans förbönskalender:

Pionjärarbete
I flera församlingar har tanken väckts på ett församlingsgrundande pionjärarbete under det senaste året. Det kan vara i församlingens närhet men också längre bort. Vi ber att Gud öppnar fler möjligheter för oss som kyrka att se nya områden i Sverige där den kristna närvaron behöver förstärkas.


-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan